Sevr Antlaşmasına Göre Anadolu Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kurtuluş Savaşı haritaları

Sevr Antlaşması , I. Dünya Savaşı sonrasında Itilaf Devletleri ile Osmanlı Imparatorluğu hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km. batısındaki Sevr  baniyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde  imzalanmış fakat uygulamaya konmamış barış antlaşmasıdır. Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanıp, uygulamaya konduğundan Sevr Antlaşması yürürlüğe girmemiştir.

Hadi Paşa, Filozof Rıza Tevfik, Bern Sefiri Reşat Halisten meydana gelen bu heyet Parise giderek, Osmanlı Devleti için ebedi bir leke olan Sevr Antlaşmasını imzaladı ( 10 Ağustos 1920).

Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu antlaşmayı tanımadı. Meclis " Misak-ı Milli"ye yemin ederek, Türk topraklarının parçalanmasına müsaade etmeyeceğini dünyaya ilan etti. Bu münasebetle Mustafa Kemal, Idamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkarane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerektiğini söyleyerek, bu antlaşmayı tanımadığını belirtti.

# 1: Ingiliz ve Fransız ortaklaşa işgal bölgesi

# 2: Yunan işgal bölgesi

# 3: Italyan işgal bölgesi

# 4: Fransız işgal bölgesi

# 5: Ermeni işgal bölgesi

# 6: Ingiliz işgal bölgesi

Ayrıca Bakınız

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Haritası

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Mondros Ateşkes Anlaşmasına Göre Işgaller Haritası

Lozan Antlaşmasına Doğru Türkiye Haritası 1923

Kurtuluş Savaşında Iç Isyanlar Haritası

Ermenilerle Savaş Haritası

Büyük Taarruz Haritası 26 Ağustos 1922

Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler Haritasi

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Atatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük