4 Halife Devri Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islam Tarihi Haritaları

4 Halife Devri Haritası

4 Halife Devri Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Dört Halife Devri

Islam öncesi Arap toplumundaki sosyal ve siyasal örgütleniş kabileler düzeyindeydi. Bu düzensiz yapı, Islam öncesi Arap toplumundaki kaos ve güvensizlik ortamının sebebiydi. Birbiri ile sürekli savaşan kabilerden kurulu toplum her türlü gelişmeden ve ilerlemeden uzaktı.

Islam, başlangıcından beri bu kabile düzenine ve kabile değerlerine karşı mücadele etmiştir. Arap toplumu, onun ölümünden sonra, dağılıp kabile düzenine geri dönme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu çözülmeyi önlemenin tek yolu, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ardılını seçerek iç çatışmaların önüne geçilmesi ve bütünlüğün sağlanmasıydı

Ilk halife seçilen Hz. Ebu Bekir (r.a.), sahte peygamberlerle mücadele ederek içeride birliği sağlamış ve Arapların eski düzene geri dönmesinin önüne geçmiştir. Ayrıca, daha önce kabileler arası savaşlarda harcanan ve Arap toplumuna zarar veren enerjiyi, dışarıya yani Bizans ve Sasani üzerine çevirerek Islam toplumu'nun fetih ve cihat amacında birleşmesini sağlamıştır.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'den sonra gelen halife Hz. Ömer (r.a.) ise, bir yandan dış fetihlere (Mısır, Kudüs, Iran, Horasan) devam ederek Arap dünyasının bölünmesini engellemiş, bir yandan da örgütlenmesini geliştirmiştir. Islam toplumu, Hz. Ömer döneminde devlet halini almıştır. Daha sonra Islami siyasi yapılanmanın ilk düzenli örnekleri Hz. Ömer (r.a.) döneminde görülür.

Üçüncü halife Hz. Osman (r.a.) döneminde fetihler aynı hızda devam etmiş ve ilk kez Islam dünyası denizlerde kendini göstermeye başlamıştır. Fakat, Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) döneminde bastırılan kabile çekişmeleri, Hz. Osman (r.a.) döneminde tekrar yüzeye çıkmaya başlamıştır. Emevi ailesinden gelen Hz. Osman (r.a.)'ın kendi kabilesinden olanlara devlet görevlerinde ayrıcalıklar tanıması, yüzeye çıkan bu çatışmaların sonucudur. Hz. Osman (r.a.)'ın bu davranışı, Islam dünyasını bölecek olan olayların ilk tohumunu atmıştır. Nitekim bu ayrılık Islam'daki siyasi mezheplerin ortaya çıkışına neden olmuştur.

Kısa zamanda meyvesini veren bu ayrılık tohumları, Hz. Osman (r.a.)'ın hilafetinin kanlı bitmesine yol açmıştır. Kendi iktidarına karşı Kufe'de başlayan isyan dalgası, zamanla Mısır ve Basra'ya da sıçramıştır. Hz. Osman (r.a.) 656 yılında evine yapılan saldırıyla öldürülmüştür. Saldırıyı yapanın kim olduğu üzerinde kesinlik olmadığı halde, bu cinayetin Islam dünyası'ndaki karışıklıkların ve mezhep ayrılıklarının kapısını araladığı kesindir.

Sonraki halife olan Hz. Ali (r.a.) döneminde, temeli Islam öncesi kabile çatışmalarına (başta Emevi-Haşimi rekabeti olmak üzere) kadar uzanan iç karışıklıklar daha da büyüdü ve Muaviye taraftarları (Emeviler) ile Hz. Ali (r.a.) taraftarları arasında savaşa dönüştü. Savaş meydanında Hz. Ali (r.a.)'nin askerlerinin galip gelmesine rağmen yapılan görüşmelerde Hz. Ali (r.a.) bu üstünlüğü kaybetti. Kısa bir süre sonra Hz. Ali (r.a.)'nin Harici Abdurrahman bin Mülcem tarafından öldürülmesiyle birlikte Emevi ailesi, hilafeti ele geçirmiş oldu.

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

ilk Müslüman Türk Devletleri

Endülüs Emevi Devleti Haritası

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

islam Tarihi Haritaları

Büyük Selçuklular Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Dünya Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Kpss Tarih

Kpss Genel Kültür