750 Yılı Sonrası İslam Genişlemesi

busegül dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islam Tarihi Haritaları

750 Yılı Sonrası İslam Genişlemesi

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

 

750 Yılı Sonrası İslam Genişlemesi

İslam mezhepleri, başlarda siyasal, sonra da teolojik-kavramsal farklılıklar kazanmış olan Şiîlik ve ana akımı temsil eden Sünnilik mezheplerinden oluşur. Bunların dışında İslam dininde fıkıh ve itîkât gibi konularla ilgili çok sayıda mezhep bulunur. İslam'ın temelinde, tevhit ilkesi yatar ki bu kavram Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak anlamına gelir. Fakat 'önce tenzih' yani (la)ile birlikte vardır.