islamic Empire Map islam devleti haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islam Tarihi Haritaları

islamic Empire Map islam devleti haritası

Islam Devleti

Islamiyet' in Doğuşu
* Hz.Muhammed 571'de doğdu
* Islam dininin ortaya çıkışı (610)

7. yy'da Islamiyet'in yayılmaya başlaması ile Islam peygamberi Hz.Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet. Ayrıca Arap Imparatorluğu olarak da anılır.

Islam Devleti, başlangıçta Arap ağırlıklı Müslüman toplumundan oluşmuştur. Zamanla civar coğrafyadaki diğer milletleri de kapsayacak şekilde büyümüş, tüm Arabistan'a, kuzey Afrika'ya ve doğu Asya'ya yayılmıştır.
Hulefa-i Raşidin (Dört Halife Dönemi)

Islam Peygamberi'nin  vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir.

Hilafet sırasıyla:

* Ebu Bekir,
* Ömer bin Hattab,
* Osman bin Affan
* Ali bin Ebu Talib

Bazı kaynaklar buna sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan Hasan bin Ali'yi de dahil ederler.

Şii kaynaklarına göre hilafet Ali bin Ebu Talib'le başlar ve ardından imamlar gelir.
Emeviler

Dört Halife Dönemi'nden (632-661) sonra Müslüman Arap Islam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali'nin 661'de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750'de Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.
Abbasiler

Emevi hanedanından sonra iş başına geçerek Islam dünyasının halifeliğini elinde tutan hanedandır. Muhammed Peygamber'in ölümünden (632) sonra, Islam dünyasını Hulefa-yı Raşidin denilen dört halife ve ardından da Emeviler (661-750) yönetti. Emeviler, Ali'nin öldürülmesiyle yönetimi ele geçirmişlerdi. Emevilerin iktidardan düşüşleri de aynı biçimde kanlı oldu. Muhammed'in amcası Abbas Bin Abdülmuttalip'ın soyundan gelen Abbasiler, Emevi yönetimine karşı ayaklanarak 750'de halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar Islam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.
Fatımiler

Tunus'ta kurulduktan sonra merkezi Kahire'ye taşıyan ve Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de egemenliğini kuran Şii meşrebinin Ismaili mezhebine bağlı bir devletti.
Ayrıca Bakınız

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Avrupa Tarihi Haritaları

Tarih Flash Haritaları

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler Haritası

Islamiyetin Doğuşu ve Yayılışı Haritası

Kanuni Döneminde Osmanli Imparatorlugu Haritası

slamiyetten önce Ortadoğu Haritası

Endülüs Emevi Devleti Haritası

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Kpss Tarih