At The Death Of Charles V Haritası

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eski Haritalar

At The Death Of Charles  V

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Charles V (Spanish: Carlos I; German: Karl V.; Croatian: Karlo V; Dutch: Karel V; Italian: Carlo V; Czech: Karel V.; French: Charles Quint; 24 February 1500 – 21 September 1558) was ruler of the Holy Roman Empire from 1519 and, as Charles I, of the Spanish Empire from 1516 until his voluntary retirement and abdication in favor of his younger brother Ferdinand I as Holy Roman Emperor and his son Philip II as King of Spain in 1556.

Charles was the eldest son of Philip the Handsome and Joanna the Mad. His grandmother was Isabella I of Castile. As the heir of three of Europe's leading dynasties—the House of Habsburg of the Habsburg Monarchy; the House of Valois-Burgundy of the Burgundian Netherlands; and the House of Trastámara of the Crowns of Castile and Aragon—he ruled over extensive domains in Central, Western, and Southern Europe; and the Spanish colonies in the Americas and Asia. As Charles was the first king to rule Castile, León, and Aragon simultaneously in his own right, he became the first King of Spain. [3] In 1519, Charles became Holy Roman Emperor and Archduke of Austria. From that point forward, his empire spanned nearly four million square kilometers across Europe, the Far East, and the Americas.
 
Charles V (İspanyolca : Carlos I ; Alman : Karl V. ; Hırvatça : Karlo V ; Hollanda : Karel V ; İtalyan : Carlo V ; Çek : Karel V. ; Fransızca : Charles Quint ; 24 Şubat 1500 - 21 Eylül 1558 ) hükümdar oldu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun 1519 ve İspanyol İmparatorluğu'nun Charles I , gibi 1.516 e kadar 1556 yılında İspanya Kralı olarak Kutsal Roma İmparatoru ve oğlu Philip II olarak onun küçük kardeşi Ferdinand I lehine yaptığı gönüllü emeklilik ve feragat .
 
Charles PhilipYakışıklı ve JoannaMad en büyük oğlu oldu . Büyükannesi Kastilya Isabella ben . Burgonya Hollanda Valois - Burgundy Meclisi ,, Avrupa'nın önde gelen üç hanedanları -Habsburg Monarşi Habsburg House ofmirasçısı olarak ve Kastilya veTaçlar Trastamara Meclisi Aragon - o Orta kapsamlı etki hükmetmiş , Batı ve Güney Avrupa ve Amerika ve Asya'da İspanyol kolonileri . Charles kendi başlarına aynı anda Kastilya , Leon, Aragon ve kural ilk kralı olduğu gibi , o İspanya ilk Kralı oldu .  1519 yılında , Charles Avusturya Kutsal Roma İmparatoru ve Arşidük oldu . Bu noktadan itibaren , onun imparatorluk Avrupa,Uzak Doğu ve Amerika genelinde yaklaşık dört milyon kilometre kare yayılmış