Timur ve Safeviler Devletleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Diğer Türk Devletleri Haritaları

Timur ve Safeviler Devletleri
Timur ve Safeviler Devletleri

Timur ve Safeviler Devletleri

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Timur batıda bilinen ismiyle Timurlenk 14. yüzyıl Türk-Moğol batı ve Orta Asya'nın fatihi ve Timur Imparatorluğu'nun kurucusudur.

Türk-Moğol bir aileden gelen Timur, Babası "Muhammed Taragay" bir Moğol aşireti olan Barlasların lideriydi, annesi tarafından moğol olmadığı için "Han" ünvanı yerine "Emir" ünvanını kullanırdı Timur Cengiz Han soyundan olanlara damat olduğu için kendisine damat anlamına gelen emir Gurkani ünvanı veriliyor. 1336 senesinde Maveraünnehir'de Semerkand'la Belh arasında Keş(diğer adıyla Şehrisebz) kasabasında doğdu. Timur, babasının vefatından sonra emirler arasında geçimsizlikler yüzünden memlekette anarşinin hakim olması üzerine siyasete karıştı. Maveraünnehir Hakimi Emir Hüseyin ile birlikte Doğu Türkistan Hükümdarı Tuğluk Timura karşı mücadele verdiler. Türk dilini ve kimliğini benimsemiştir. Ayrıca Türk-Fars geleneklerini(örnein divan teşkilatı) devlete ve günlük yaşamda benimsetmiştir. Saltanatı sırasında Türk edebiyatı büyüme ve gelişme göstermiştir. Çağatay Türkçesini Farsça ile birikte resmi dil haline getirimiştir.

Ayrıca Bakınız

Timur ve Safeviler Devletleri

Eyyübiler Devleti Haritası

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Anadolu Türk Beylikleri

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Dünya Haritaları