Samanoğulları Haritası

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Diğer Türk Devletleri Haritaları

Samanoğulları Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Gazneliler Devleti’nin(977-1187) temelini atan Alptekin Türk olup,Samanoğlu Devletininin Kölemen(1) komutanlarındandı.Kendisine bağlı 2.700 kişilik Türk kölemenlerden oluşan birliği vardı.

956 yılında Alptekin Horasan valisini Buhara’da  sarayın kapısında öldürdü.Samanoğlu hükümdarı Mansur(961-976),Alptekin’i Horasan valisi yaptı(962).Alptekin vezirle anlaşarak Gazne’ye yerleşti.Yöresel bir valilik kurdu.Alptekin ölünce yerine Ebu İshak İbrahim(963-966) o da ölünce yerine geçen Bilge Tekin(966-975),Samanoğulları’nı yenerek gücünü artırdı.Kendisinden sonra Börü Tekin(975-977),onun yerine Sebük Tekin(977-997) geçti.

Sebük Tekin,Gazneli topraklarını genişleterek adına hutbe okutup Gazneli Devletini kurdu(977).

Gazneli Mahmud’un babası olan Sebük Tekin,kölemen olarak Alptekin’in maiyetine girdi.200 kişilik kölemen birliğine komuta ediyordu.Alptekin,Sebük Tekin’i Türkmenlerden vergi toplamak üzere gönderdi.Türkmenler istenilen vergiyi vermediler.Sebük Tekin’e maiyetindekiler güç kullanmayı önerdilerse de güç kullanmadan geri döndü.Dönüşte Alptekin:

-”Vergiyi neden cenk ederek zorla almadınız?” diye sorduğunda,Sebük Tekin:

-”Efendimiz bize ferman etmemiş idi.Emir almadan cenk etse idik,o zaman her birimiz köle değil efendi olmuş olur idi.Kulluğun göstergesi efendinin buyruğunu yerine getirmektir.Yenilse idik herhalde,efendimiz,size kim buyruk etti ki cenk ettiniz derdi.Efendimiz cenk ferman buyurursa;gidelim cenk edelim.Ya malını alalım ya da can fedâ edelim.” deyince,Alptekin emrine 300 kölemen daha verdi.

1:Kölemenlik,Savaş esirleri ve gönüllülerden oluşan askeri bir kurumdu.”Kölemen” terimi köleliği değil,bağlılığı ifade eden bir kavramdı.Sekçuklularda Gulam,Osmanlılarda Yeniçerilik olarak değişiklerle devam etti.