İhşitler Haritası

Buğra Dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Diğer Türk Devletleri Haritaları

İhşitler Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Muhammed b. Togaç tarafından kuruldu. Muhammed, Abbasiler’in Mısır valisiyken bağımsızlığını ilan etti.

Mısır’da kurulan ikinci Müslüman Türk devletidir.Tolunoğulları’nın yıkılmasından sonra Mısır otuz yıl süreyle Bağdat’tan idare edildi.Ancak Mısır’da ortaya çıkan sorunlar burada güçlü bir devlete gereksinim olduğunu gösteriyordu.Çünkü Mısır’da egemen olacak kuvvetli bir devlet,Batıdan Fatimiler’in ilerlemesine karşı bir engel olacak ve daha sonra Suriye’de yeni ortaya çıkan Bedevi hanedanlar üzerinde kontrolü elinde tutacaktı.Bu ortamdan faydalanmasını bilen Muhammad Toğaç  Ferganalı Türklerdendi.Abbasiler tarafından Mısır valiliğine getirilen Muhammed Fustat’ı başkent yaparak 935 yılında bağımsızlığını ilan etti.Muhammed Toğaç’ın Abbasi Devleti ile ilişkisi dostane idi.Bu nedenle halife kendisine ıhşid ünvanını verdi.Ihşid , Türkistandaki Fergana kentinin hükümdarlarının unvanı olup ‘’sultanların  sultanı’’ demektir.Böylece Muhammad Toğaç’ın kurmuş olduğu devlet Ihşidiler adıyla anıldı(939).Muhammed Toğaç ordusunu  güçlendirdikten sonra fetihlere girişti. Suriye, Hicaz ve Filistin’i ele geçirdi.Ölümünden sonra çıkan iç karışıklıklardan yararlanan Fatimiler  969 yılında Mısırı ele geçirerek Ihşidiler devletine son verdi.
       Ihşidiler,Tolunoğulları’nın Mısır halkı tarafından  çok sevildiğini gördüklerinden , her şekilde  onları takip etmişlerdir.Ancak siyasi ve ekonomik açıdan Tolunoğulları’nın yarattığı refah düzeyini  yakalayamamışlardır.Ihşidiler ordusunun temelini Türkler oluşturmuştur.
. Suriye ve Hicaz’da egemen olmuştur. 969 yılında Fatimiler tarafından yıkılmıştır.