Yunan Kolonileri Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Tarihi Haritaları

Yunan Kolonileri Haritası

Yunan Kolonizasyonu Dönemi

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Yunan Kolonileri Haritası

İ.Ö. 550-750 yıllarında geçen Mykenlerden farklı bir koloni dönemiydi.Büyük kolonizasyon dönemi ana kara olan Yunanistandaki herhangi bir farklı toplulukların ticari ve zirai amaçla gruplar oluşturmasıyla varoldu.

Kolonizasyon Dönemi

Koloni kurmanın belirli kuralları vardı.Önce Oikistes denilen bir öncü kişi seçiliyor ve bu kişi yanına yardımcı olarak bir erkek alıyordu.Sonrasında Delfideki Apollon Tapınağına gidip oradaki kahinlere (büyücülere) danışıyorlardı.Çünkü Delfi Apollon Tapınağındaki rahip ve rahibiler bütün her şeylerden haberdar olup geleceği gördükleri için bir şeyleri danışmanın en doğru yeri burasıydı.Buradaki rahip ve rahibeler Oikistes’e şiirsel(mistik) bir dille koloni yapılabilecek en uygun yeri öneriyorlar.Örneğin; tarımsal amaçla kurulan bir koloni ise tarımsal yapılaşmaya uygun deniz kenarında bir yer öneriyorlardı.

Sadece tarımsal amaçla değil ticari özelliklede deniz ticareti amacıyla kurulan koloniler bulunmaktaydı.Koloni kurulacak yerler genelde denize yakın,verimli toprakları olan ve yüksek bir tepesi olan yerleşimlerdi.Çünkü deniz ticaretinin önemi büyüktü ve bu yüzden de bu tarz yerleri daha sık tercih ediyorlardı.Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında o kadar fazlasıyla koloniler kuruldu ki bunun üzerine birisi “ Yunan kent devletleri kurbağalar gibi birbirine bakıyorlar(bakarlar).”demiştir.

Koloni kurulacak yere “kutsal ateş” denilen bir ateş götürülürdü.Böylece burada koloni kurulacak yerle tinsel bir bağ kuracaklarına inanıyorlardı.Eğer koloni kurulan yerde yerli bir halk var ise onları köleleştiriyorlardı.Örneğin; İ.Ö.8 yy. Karadeniz Ereğlisinde (Heraklia Pontika) köleleşme çok yoğundu. İlk kolonileşme hareketi 650-700 yılları arasında Sicilya Adası ve İtalya adalarında başlamıştır.Buralarda yunan kolonileri kuruluyordu.”Megali Hellas” yani “Büyük Yunan” anlamına gelmektedir.Kolonileşmeyi ilk başlatan Ereklia & Kartis – Euboya Adasıdır.Peloponisos adasında Megalılarda oldukça kolonileşme hareketinde hareketliydiler.İtalya da kurulan ilk ticari amaçlı koloni Ptykusai idi.Ptykusaidaki Kyme kenti kolonileştiriliyor.734 yılında en erken kurulan koloni kenti Naksos idi.Bunun dışında Leontino,Katana ve tam boğazda bulunan Zanklye & Rheido doğu kıyıları kolonileştirilmiştir.737 yılında Syrakusa kenti (İtalya) kolonileştiriliyor.Akradas’daki Gela kentini Rodoslular kolonileştiriyor.Daha sonraları bu adaya gelen koloniciler ada için Fenikeliler gelene kadar hiçbirşey yapamadılar.

Tarantium’u Spartalılar kurmuştur.Bunun kurulmasıyla beraber Spartalılara özgü yaşam tarzı ve siyasal kurallar geçerli olmuştur.Spartalılara göre bir spartalı ancak kendi içinden biriyle evlenebilir,çocuk yapabilir ve aile düzeni oluşturabilirdi.Ancak bu düzen savaşa gidip gelemeyen spartalılar olursa bozulurdu ve kadınları başkalarıyla evlenip,çocuk yapabilme hakkına sahip olabilirdi.Doğan çocuklar değersiz ve önemsiz sayılırdı.Çünkü kanı bozuk denilen bir kavrama inanmaktaydılar.Ancak bu durumun yaşanması Sparta soyu ve birliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyordu.Bu durumun yaşanmasından ötürü ilk kolonileşme hareketi Spartalılar da başlamış oldu.

Fokayalılar Marsilya isimli bir koloni kurdular.İtalyanın sadece güney sahil kesimleri koloni kentleriyle dolmuştur.Çünkü hem ticari amaç ile hem de kuzeydeki yerel halk’ın aktif olmasıyla beraber burada koloni kurulmasına izin vermedi.Suriye ve Mısır’da da aynı şekilde koloniler kurulamamıştır, fakat buralara ticari kentler kurulmuştur.

 

Anadolu üzerinden Marmara kıyıları ve Karadeniz güney sahillerinde de pek çok kentte kolonileşme hareketi görülmektedir.Buradaki kolonileşme hareketini Halkisliler Euboya kenti ile başlatılıyor.Halkislilerden ötürü buraya Haltykide yarım adası ismi veriliyor.32 adet yunan kenti kurulduğu bilinmektedir. Trakya kıyılarında sadece 2 tane koloni kurulmuştur.Bunlar; Abdera ve Marmeya idi.Çünkü Trakya kıyılarında kolonileri kurmak orada bulunan halkın çok kaba olmasından (barbar) ötürü çok zordu. Megoralıların önderliğinde Marmara Denizi (Propontis) ve çevreside kolonileştirildi.Bunlardan ön önemlileri; Kalkhedon kenti, Byzantion(İstanbul), Selymria,Astakos idi.Pers komutanı Megoralıların yapmış olduğu bu kolonileşme yerlerine çok şaşırıyor ve şaşkınlığını “ Megoralılar kör olmalılar neden Byzantion yerine karşı kıyılara koloniler kurmamışlar “ diyerek ifade etmektedir.

Miletoslular 90 tane koloni kenti kurmuşturlar.Bunlardan en önemlileri; Lymnai,Kardia,Ariste,Perpyte,Artyke,Propernesos,Apollonia,Despylayon idi.

Marmara Ereğlisi bir İyonya kentidir ve İ.Ö.600 yılında Samtoslular tarafından kolonileştirilmiştir.Karadenizde de koloni yapmak çok zordu.Bununla ilgili Strapon bir sürü ürkütücü hikayeler anlatmaktadır.

Eipisenos(Karadeniz) köleler,tahıl,ticaret vs.. bakımından çok zengin bir yerdi.Miletliler burada ön plana çıkmışlardır.Ve burada kurulan ilk koloni kenti Sinope(Sinop) idi.Sinope’de tarım çok iyi ve balık ticareti gelişmiş,balıklar çok fazla bulunuyordu, bundan ötürü ilk burada kolonileşme yapılmıştır.Bazı Sinope kolonileri; Potyria,Tyrapetsu,Kyrasos idir.Bu bölgede Fokayalılar Amysos kenti kolonisini kuruyorlar.Kyrsos kentinin ismi burada yetişen güzel ve verimli meyvelerinden biri olan kiraz’dan (İ.Ö. 1000’li yıllar) gelmiştir.

Heraklia bir Karadeniz koloni kentidir.Heraklia Pontika (Karadeniz Ereğlisi) kolonisinide Megalılar kuruyor.Bazı kent isimleri ise; Apollonia,Istros,Tyraz,Olbia,Hernesos ve Azak denizinin girişinde ise Panais ile Panakapion.

Anadolu güney kıyılarında Rhodoslular Phaselis koloni kentini ve Lindos,Sobi,Tarsos kolonilerinide kuruyorlar.

İ.Ö.7 y.y. ortalarında Mısır ve Libya kıyılarında ise; Kyrene,Apollonia,Taushaira,Barke,Kyrene(Kyklat adası) Kyrene kentinden “her derde deva” denilen bir bitki çeşidi yetiştiği için uzun süreli bir kolonileşme yaşanmıştır.Buradaki yerli kadınlarla evlenilmiş ve aileler kurulmuştur.Atina kenti bu kolonileşme hareketini ilk dönem içerisinde katılamadılar.Çünkü Yunan soylu olanların yabancılarla yakınlaşmasını ve başka bir kültürden etkilenip değişmesini istemediler.Kolonileşme hareketinin sonucu olarak; Yunan kültürü yabancılara aktarılmış,ticaret ağının büyümesi ile gelişmesi sağlanmış,yeni yerler kurulmuş ve değişik ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler keşfedilmiştir.

Bu dönemin en önemli çatışması Lelanthos savaşıdır.Savaşın sonunda hiçbir kimse bir şey elde edemiyor yani olumlu bir sonucu olmuyor.Korinthos kenti fazlazısyla gelişiyor.Almina kentinde Spartalıların yapmış oldukları eserler bulunuyor.Yani Chigi Vazosu görülüyor.Bunun özelliği ise; ilk hoplites yani ilk donanımlı askerlerin resmedildiği siyah figürlü resimlerdir.Bu siyah figürler resimleri kazıma yöntemiyle ortaya çıkıyor.Ve resmetmekte yeni bir stil doğmuş oluyor.Bu yeni stil akımı Korinthos kentinde başlayıp daha sonra başka yerlere doğru yayılıyor.

yunan kolonileri,  yunan kolonileri haritası,  yunan kolonileri yerleşim haritası,  eski yunan kolonileri,  yunan kolonileri harita,  koloniler haritaları,  yunanlıların koloni tarihi,  koloni çağ haritası,  yunanlarda koloni,  9.sınıf tarih koloniler,  kolonileri haritası,  yunanistan koloni tarihi,  yunan koloniler,  yunan kolonileri tarihi,  eski yunan kolonileri hakkında harita,  9. sınıf eski yunan kolonileri,  yunan kolonileri; harita,  yunan koloni,  9.sınıf antik yunan haritası

ilkçağ koloni, ilkçağ kolonileri, ilkçağda koloni, koloni sebepleri, kolonilerin kurulma nedenleri, misir medeniyetindekiler neden koloni, mısır medeniyeti, mısır medeniyeti hakkında bilgi, yunan kolonileri, yunan kolonilerinin kurulma nedenleri, yunan medeniyeti ve mısır medeniyeti, yunan uygarlığı kolonicilik,