Haçlı Seferleri haritası (1096-1270)

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Tarihi Haritaları

Haçlı Seferleri haritası (1096-1270)

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Haçlı Seferleri haritası (1096-1270)

Haçlı Seferleri

Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, 1095-1270 arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papanın çesitli vaadleri ve talebi üzeri, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır.

Yaklaşık 2. yüzyıllık bu dönem içinde, değişik amaçlarla bazı akınlar da düzenlenmiştir. (Örneğin; Bizans'ın elindeki Konstantinopolis (Istanbul) üzerine yapılan Dördüncü Haçlı Seferi, kuzey ve güney Avrupa'daki Hıristiyan olmayan halklara karşı düzenlenen seferler vesaire) Haçlı Seferleri ve savaşlarına bu adın verilmesi, doğuya yürüyen Hıristiyanların elbiselerine haç diktirmelerinden kaynaklanır

Nedenleri

1. Dinsel inanç: Batı Avrupalı Hıristiyanlar'ın, dinlerince kutsal sayılan Kudüs ve Filistin'i Müslümanlardan geri almak istemeleri.
2. Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
3. Papa ve din adamlarının güçlerini arttırmak istemeleri.
4. Avrupa'nın içinde bulunduğu yoksulluk: Bu durum insanları doğunun refah ve zenginliğine sevk etmiştir.
5. Müslümanlardan kaynaklanan korku ve endişe: Büyük Selçuklu Devleti ve onun ordularının Bizans ve Avrupayı tehdit etmesi, Bizans'ın, Selçuklu Devleti'ne karşı Batı Avrupa'dan yardım istemesine yol açmıştır.
6. Ticaret: Uzakdoğu ile Avrupa arasındaki ticaretin ana hattı olan Ortadoğu'da Müslümanların kontrolünü kırmak ve ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri.
7. Papa'nın teşvikleri: Papa'nın Katoliklere, Müslümanlarla savaşmaları durumunda cennet vaadinde bulunması.
8. Şövalye ve senyörlerin macera ve yeni topraklar istemeleri.
9. Avrupa'da toprak elde edemeyen soyluların toprak arzusu.
10. Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

Bugün pek çok tarihçi ve araştırmacı, ticaret yollarının kontrolünün, Haçlı Seferleri'nin esas nedeni olduğunu, diğer nedenlerin ise bu akınların yardımcı nedenleri olduğunu kabul eder.

1095-1272 yılına kadar geçen dönemde başlıca sekiz Haçlı Seferi gerçekleşmiştir.

Ayrıca Bakınız

Büyük Iskaneder Imparatorluğu Haritası

Avrupa Tarihi Haritaları

Atinanın Üstünlük Devrinde Yunanistan Haritasaı

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Rönesans

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Reform Hareketleri

Yeni Çağ'da Avrupa

Sanayi Inkılabı