Avrupa'da Kavimler Göçü Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Tarihi Haritaları

Avrupa'da Kavimler Göçü Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Avrupa'da Kavimler Göçü Haritası

Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotların yaşadıkları bu bölgeye girdi.

Hunların bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak Ispanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (Ing. Migration Period) veya Barbar Istilaları (Fr. Invasions barbares; Isp. Invasiones bárbaras; It. Invasioni barbariche) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.

Ayrıca Bakınız

Avrupa Tarihi Haritaları

Atinanın Üstünlük Devrinde Yunanistan Haritasaı

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Rönesans

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Reform Hareketleri

Yeni Çağ'da Avrupa

Sanayi Inkılabı