Fransa 1789 Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Tarihi Haritaları

Fransa 1789 Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Fransa 1789 Haritası

Fransa 1789 Haritası

Fransız Devrimi veya Fransız Ihtilali (1789-1799)

Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Fransa, Kuzey Amerika'daki tüm kolonilerini 1763 tarihinde, Yedi Yıl Savaşları sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile Ingiltere'ye kaptırmıştı. Ingiltere, Yedi Yıl Savaşları'nın mali yükünü, yeni vergilerle kolonilerden çıkartmaya kalkışınca; bu durum Kuzey Amerika kolonilerinde huzursuzluk yaratmıştı. 1774 yılında Onüç Koloni'nin başlattığı Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1776 yılında bağımsızlık ilanıyla sürmüştü. Fransa ise bu çatışmalara büyük boyutlarda mali destek vererek dolaylı olarak katılmıştır.

Bu savaş harcamaları ve giderek artan saray masrafları dolayısıyla Fransız monarşisi de mali yönden tükenmişti.

Fransız Devrimi'nin sonuçları

* Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.
* Ilkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli Ingiltere ve ABD'de görülen demokrasi, Kıta Avrupası'nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
* Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
* Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.
* Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.
* Şahsi güçlere, zekaya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.
* Fransız Ihtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ'ın sonu, Yakın Çağ'ın başlangıcı kabul edildi.
* Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.
* Insan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
* Fransız Ihtilâli'nin yaydığı fikirlere karşı Ihtilal Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara Ingiltere ve Rusya'da katıldılar. Savaşlar Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa'nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir.(1815)

Fransa Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

28 Ağustos 1789'da Fransız Devrimi'nden sonra, Fransız Ulusal Meclisi tarafından, Fransa Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi kabul ve beyan olundu.

Bildirge; insanların eşit doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini, insanların zulme karşı direnme hakkı olduğunu, her türlü egemenliğin esasının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişi ya da grubun elinde bulunamayacağını, devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı sorumlu olduğunu, hiç kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamayacağını ortaya koyuyordu.
tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Avrupa Tarihi Haritaları

Atinanın Üstünlük Devrinde Yunanistan Haritasaı

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Rönesans

Haçlı Seferleri Neden ve Sonuçları

Reform Hareketleri

Yeni Çağ'da Avrupa

Sanayi Inkılabı

Roma imparatorluğu Haritası