British Empire Map Büyük Biritanya Imparatorluğu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Tarihi Haritaları

British Empire Map Büyük Biritany İmparatorluğu Haritası

British Empire Map Büyük Biritanya Imparatorluğu

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

 BritanyImparatorluğu
1490'larda tek bir ada olan Ingiltere 19.yy'dbüyük bir sömürge sistemine sahip olmuştu. Istila hareketi özellikle 17. yüzyılda ağırlık kazanmıştır. 17.yüzyılın başında Doğu Hindistan şirketi kurulmuştur.

Britanyalıların dünyaya yayılması sonucu oluşmuş imparatorluk. Ingiltere Kralı/Kraliçesi tarafından yönetilirdi. Bu kral/kraliçeler bir zaman Hindistan imparator(-içe)si ünvanı taşımışlardır.

Toprakları şunlar idi:

Yeni Dünya'dBugünkü Kanada, Belize, Jamaika, Dominica, Guyana, Trinidad ve Tobago, Falkland adaları, BermudAdaları

Nijerya, Güney Afrik Cumhuriyeti, Mısır, Sudan, Kenya, Uganda, Tanzanya, Zaire

Uzak Doğu, Okyanusyve Asya'dHong Kong, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji


Özellikle Hindistan'detkili olunmuştur. Hindistan'daki Babür Imparatorluğu ortadan kaldırılarak bölgede Britanyalı dönemi başlamıştır. Bugün bile sömürünün etkileri sürmektedir. Hindistan ve Pakistan'ın resmi dillerinden biri de Ingilizce'dir.

AyrıcBakınız

1.DünySavaşı Haritaları

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

AvrupTarihi Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

DünyHaritaları

Uydu Haritaları

Anadolu ve MezopotomyUygarlıkları

Eski Mısır Uygarlığı Tarihi

DünyTarihi Ders Notları