Anadolu'da Kurulan Ilk Türk Devletleri Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Anadolu Türk Beylikleri Haritaları

Anadolu'da Kurulan Ilk Türk Devletleri Haritası

Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

Saltuklular

* Doğu Anadolu'da kuruldu.
* Kurucusu Satuk Bey'dir.
* Erzurum, Ispir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
* Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.


Mengücekler

* Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
* Kurucusu Mengücek Gazi'dir.
* Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
* Divriği Ulu Camii bu dönemde yapılmıştır.

Danişmentliler

* Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu.
* Kurucusu Danişment Gazi'dir.
* Haçlılarla mücadele etti.
* Bir dönem A.S.D'nden daha güçlü hale gelmişlerdir.
* Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı.
* Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.


Artuklular

* Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kuruldu.
* Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
* Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
* Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur.
* Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)

Çubukoğulları (1085-1113)

Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu'nun fethinde ve özellikle Amid'in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bir ara Selçuklular adına Amid askeri  valiliğine de getirilen Emir Çubuk, Harput merkez  olmak üzere  Palu, Arapkir ve Çemişkezek'te kendi hükümetini kurmuştur. Oğlu Mehmed Bey zamanında Artuklu Belek Gazi, Harput'u  ele geçirerek beyliğe son vermiştir  (1113).

Çaka Bey (1081-1097)

Izmir ve çevresinde kurulduğundan Izmir Beyliği olarak da anılır. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Bey, uzunca  bir müddet kaldığı Istanbul'dan kaçarak, Izmir' e gelmiş ve burada beyliğini kurmuştur (1081). Bizans tahtını ele geçirmek için Peçeneklerle ittifak kurmuşsa da amacına ulaşamamıştır. Ancak oluşturduğu donanma ile  Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi Ege adalarını  ele geçirmiştir . Bu güçlü düşmandan kurtulmak isteyen Bizans, damadı olan  1.nci Kılıçarslan'ı aleyhine kışkırtmıştır. Bir rivayete göre Kayınpederi Çaka Bey'i yanına çağıran 1.nci Kılıçarslan,  onu hileyle öldürtmüştür. Ancak bazı kaynaklarda  Çaka Bey'in  ölmediği ve Bizans donanmasının kuşatmasındaki Izmir'i teslim ettiği yazar (1097).Çaka Bey, Anadolu'daki ilk Türk denizcisi, kurduğu donanma ise ilk donanma olarak kabul edilmektedir.
Kaynak: www.tarihportali.net
Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Ders Notları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ders Notları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri