Yakındoğu'da Kurulan İlk Uygarlıklar Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Anadolu Uygarlıkları Haritaları

Yakındoğu'da Kurulan İlk Uygarlıklar Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Yakındoğu'da Kurulan İlk Uygarlıklar Haritası

SÜMERLER:

* Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.I 3500'de Orta Asya'dan gelerek Mezopotamya'da devlet kurmuşlardır.

* Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.

* Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.I 3200

* Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

* Ilk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.

* Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.

* Sümerler Mezopotamya'da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

BABILLER:

* Aşağı Mezopotamya'da kurulmuştur.

* Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. ( Hammurabi Kanunları diye bilinir)

* Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil'in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.

* Babilliler M.I 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

ASURLULAR:

* Yukarı Mezopotamya'da kurulmuştur. Ninova şehri başkenttir.

* Asurlular ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu, Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.

* Asurlular ticaret amacıyla Anadolu'ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.

* Asurlular M.I 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

AKADLAR:

* M.I 2300 lü yıllarda Arabistan'dan gelerek Mezopotamya'da devlet kurdular.

* Akadlar; Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i fethederek imparatorluk kurdular.

* M.I 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.

Ayrıca Bakınız

Tarih Konular

Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları