Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigler Lidyalılar Urartular iyonlar Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Anadolu Uygarlıkları Haritaları

 Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigler Lidyalılar Urartular iyonlar  Haritası

 Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigler Lidyalılar Urartular iyonlar Haritası

A)-HİTİTLER:

* Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.

* Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)'dır.

* Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.

* Hititler'de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

* Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

* Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.

* Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)

* Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

B)-FRİGYALILAR(FRİGLER):

* Orta Anadolu'da(Sakarya nehri çevresinde) MÖ. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri GORDİON'du.

* Kimmerler tarafından yıkıldı.

* Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.

* Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

  C)-LİDYALILAR:

   * Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu.

   * Başkentleri SARDES(Sard)'dır.

   * Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.

   * Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında

      etkili oldular.

   * Lidyalılara Persler son vermiştir.

   * Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli

      askerlerden oluşmasıdır.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)

D)-İYONYALILAR(İYONLAR):

* İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.

* Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar.

Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.

* Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.

* İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.

* İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

* İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

E)- URARTULAR:

   * Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır. Başşehirleri TUŞBA(Van)'dır.

   * Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.

   * Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.

   * Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür.  (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

Ayrıca Bakınız

Tarih Haritaları

Hitit Imoaratorluğu Haritası Mö19.-12.yy

Pers Imparatorluğu persler Haritası Mö 559- Mö. 330

Mezopotomya Uygarlıklari Haritasi

Asur Imparatorluğu Haritası

Babil Krallığı Haritası

Karahanlılar (840-1212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Büyük Selçuklular Haritası

islamiyetin Yayılışı Haritası

Abbasi Halifeliği Abbasiler 8.-10. yy