1.Dünya Savaşı Başında Avrupa Haritası 1914

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 1.Dünya Savaşı Haritaları

1.Dünya Savaşı Başında Avrupa Haritası 1914

1.Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş devletin bulunduğu, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. Dünya Savaşı Avrupa'da Ittifak Devletleri, Bağlaşık Devletler veya Merkezi Devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ile Itilaf Devletleri diye adlandırılan Britanya Imparatorluğu, Fransa ve Rusya önderliğindeki Sırbistan, Karadağ ve Belçika devletleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşa sonradan Itilaf Devletleri tarafında Italya, ABD, Japonya, Yunanistan, Portekiz ve Romanya da katılmıştır.

Ayrıca Bakınız

Avrupa Tarihi Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular