Asya ve Avrupa'da Hun Türk Imparatorlukları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Asya ve Avrupa'da Hun Türk Imparatorlukları

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Asya ve Avrupa'da Hun Türk Imparatorlukları

Asya ve Avrupa'da Hun Türk Imparatorlukları

Büyük Hun Imparatorluğu

M.I. 220 yılında Hiung-nu'lar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. En yaygın teze göre, Türk ve Moğol boylarından oluşmakta idi.

Hiung-nu adına ilk olarak M.I. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Hiung-nular günümüzün Moğolistan bölgesinde; Çin'in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman(Tuman)'dır. En büyük imparatorları ise, Mete'dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hiung-nu'ların saldırıları ardından "Büyük Çin Duvarı" (Çin Seddi)'ni inşa etmek zorunda kalmıştır(M.I. 214). Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. Ming Hanedanı döneminde de yenilenen büyük duvarın birçok kısmı sağlamlığı ile günümüzde hala ayakta kalmıştır. Hiungnu'lar en parlak dönemini Mete zamanında yaşamıştır. Mete orduyu onluk, yüzlük (Bölük), binlik ve onbinlik (Tümen) birimlere ayırmıştır. Bu sistem günümüzde de uygulanmaktadır. Öyle ki Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak (M.I. 209) Mete'nin tahta çıkış tarihi kullanılmaktadır.

Avrupa Hun Imparatorluğu

Batıya kayan Kuzey Hiung-nu olduklarına dair kanıtlanmamamış bir tez mevcuttur. M.I. 3. yüzyılda bugünkü Kazakistan'dan Volga-Don havzalarına ulaştıkları tahmin edilmektedir. M.S. 375'te Hunların Ostrogotları (Doğu Gotları) içine alıp Vizigotları (Batı Gotları) kovması Kavimler Göçü'nü başlatmıştır. Hunlar Pannonia'ya (bugünkü Macaristan) yerleştikten sonra 433'te Batı Roma Imparatorluğu generali Flavius Aetius ile anlaşarak Pannonia ve Illyricum'un (bugünkü Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek) bir kısmının hükümdarlığını Batı Roma Imparatorluğu'na kabul ettirmişlerdir. 441'de Attila önderliğinde Doğu Roma Imparatorluğu'nu istila etmiş ve Hun Imparatorluğu

Ayrıca Bakınız

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Asya Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Türklerin Anayurdu ve Göçler Haritası