Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Göktürk ( Köktürk ) Kağanlığı

Dili     Göktürkçe
Başkentleri     Ötüken
Yönetimi     Boylar birliğine dayanan "Konfederatif" birlik
Devlet başkanı     Kağan
Danışma kurulu     Ayukı
Başlangıç tarihi     M.S. 552
Yıkılışı     M.S. 744
Ilk kağan     Bumin Kağan
(M.S. 534 - M.I. 552)
Son kağan     Bomey Tegin Kağan
(M.S. 743-745)
Önceki devlet     Rouran
Sonraki devlet     Uygur Kağanlığı


Göktürkler veya Kök-Türkler ( 552-744), Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardır.Gök rengi yani Mavi kutsaldı.Yine ibadetler göğe en yakın yerlerde,yükseklerde yapılırdı. Bugün halen Anadoludaki Türkmenler belli kutlamalar için (hıdırellez vs) yüksek dağlara,tepelere çıkmaktadırlar..Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.

"Türk" adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devletidir. Devletin ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi Istemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (Iran) ve Bizans Imparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Doğu Göktürk Kağanlığı 630 yılında, Batı Göktürk Kağanlığı ise 659 yılında Çin yönetimi altına girdiler.

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Asya Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Türklerin Anayurdu ve Göçler Haritası

Kpss Tarih Notları

Tarih Konular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları