Iskit Medeniyeti (Sakalar) Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Iskit Medeniyeti (Sakalar) Haritası

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Iskit Medeniyeti (Sakalar) Haritası

Iskitler (Sakalar)

iskitler, M.I. 7. yüzyılda Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasındaki bölgede yaşamış Sakalar diye de anılan Hint-Avrupa dili konunşan Bir Türk topluluğudur. (Iran kökenli olduklarıda kaynaklarda belirtilmektedir.)

Iskitler hakkındaki bilgilerin çoğunluğu Yunan kaynaklarından gelmektedir. Herodot Tarih eserinde Iskitlerin Asya'dan geldiklerini ve Massagetlerin baskısı ile batıya göç etmeye zorlandıklarını belirtmektedir.

Iskitler, tarihi kayıtlara göre, ilk önce M.I. 680 yıllarında Kafkas geçitlerinden aşıp Kür Irmağı boylarına yayıldılar.

M. I. 645 - M. I. 617 yıllar arasında Suriye ve Filistin'e de girmiştir.

Iskitler, M.I. 7. yüzyılda Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasındaki bölgede yaşamışlardır.

Ayrıca Bakınız

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Asya Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Türklerin Anayurdu ve Göçler Haritası