Dünyanın Kanal ve Boğazları Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dünya Haritaları

Dünyanın Kanal ve Boğazları Haritası

Haritayı Büyütmek için Üzerine  Tıklayınız

Dünyanın Kanal ve Boğazları Haritası

 

Kıtalarına Göre Boğazlar

Afrika'daki boğazlar

Cibuti'deki boğazlar

*Babü'l Mendep

Babü'l Mendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğazın adıdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yeralır.

* Sicilya Boğazı

Sicilya Boğazı Akdeniz'de Sicilya ile Tunus arasındaki boğaza verilen addır.
Genişliği yaklaşık 160 kilometredir. Boğazın derinlerinde akıntı doğudan batıya doğrudur. Yüzeye yakın seviyelerde ise ters yöndedir.

* Tiran Boğazı

Tiran Boğazı ve Arap Yarımadası arasında bulunan 5 km eninde boğaz.

Amerika'daki boğazlar

1.Güney Amerika'daki boğazlar

* Beagle Kanalı

Beagle Kanalı, Güney Amerika'da Ateş Toprakları'nın güneyinde doğal bir boğazdır.
Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlar. 1881 yılından beri Arjantin ile Şili sınırının bir bölümünü oluşturur. Kanal ismini, 1835 yılında burayı keşfeden Robert FitzRoy'un kaptanlığını yaptığı araştırma gemisi HMS Beagle'dan alır. Kanalın kuzey kıyısında kimilerince Dünyanın en güneydeki şehri Ushuaia bulunur. Güney sahil hattında ise Şili askeri üssü Puerto Williams vardır.
Beagle Kanalı 1978 yılında Şili ve Arjantin arasında gerginlik sebebi olmuş, nihai çözüm 1985 yılında Vatikan'ın araya girmesiyle bulunmuştur.

* Chacao Kanalı

Chacao Kanalı,Ingilizce: Chacao Channel, (Ispanyolca: "Canal de Chacao") Los Lagos bölgesi'nde konumlanır ve Chilo© adasını Şili anakarasından ayırır. Kanal bu zamandan yaklaşık 20.000 yıl önceki Buzul çağında And Dağları'ndaki buzulların sahile akmasıyla oluşmuştur. Adayı anakaraya bağlayacak olan bir köprünün yapımı planlanmaktadır (bak Chacao Kanal köprüsü).

* Drake Boğazı

Drake Boğazı, Güney Amerika'da Horn Burnu ile Güney Shetland Adaları arasında boğaz.
Genişliği 1.800 km olan Drake Boğazı (Drake Geçidi de denir), batıda Büyük Okyanus'a, doğuda Atlas Okyanusu'na açılır. 1578'de boğazı bulan Ingiliz denizcisi Sir Francis Drake, Hindistan'a ulaşan geçidi bulduğunu sanmıştı.

* Macellan Boğazı

Macellan Boğazı, Güney Amerika'nın en güneyinde Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'una bağlayan boğaz. Ana kıta ile Tierra del Fuego Takımadaları'nı ayırır. Bu takımadalar, Arjantin ve Şili arasında paylaşılmıştır. Macellan Boğazı'nın uzunluğu 686 km, genişliği 4 ila 37 km'dir. Boğaz, 1520 yılında Magellan tarafından keşfedildiği için bu isimle anılmaktadır. Sis ve rüzg¢r sebebiyle geçilmesi zordur. Boğaz üzerindeki en büyük liman, Punta Arenas'tır.
Macellan Boğazı, Panama Kanalı'nın inşaasından önce çok büyük öneme sahip olsa da, h¢l¢ birçok gemi tarafından kullanılır. Fırtınalı güney kuşağında yer alan boğaz, tehlikeli bir su yolu olarak kabul edilir. Su seviyesindeki gelgitten oluşan oluşan farklılıklar, Patagonya'da hüküm süren kuvvetli rüzg¢rlar, kuvvetli akıntı ve dalgalara yol açar.

* Moraleda Kanalı

Morelada Kanalı, Ingilizce:Moraleda Channel, Ispanyolca:Canal Moraleda Chonos Takımadaları'nı Şili ana karasından ayıran bir su kütlesidir. Fiyordu ağzından güneye doğru Moraleda Kanalı iki kola bölünür. Doğu kolu, ana koldan biri olup; Canal Costa (Costa Kanalı) olarak adlandırılır. Daha uzak güneydeki ismi Estero Elefantes (Elefantes Estuary) olup; ayni isimdeki körfezde sona erer. Kanal, Liqui-Ofqui jeolojik fay yarığı boyunca akar.

* Murray Kanalı


Murray Kanalı, Ingilizce:Murray Channel Magallanes y la Ant¡rtica Chilena bölgesi'nin Şili Antarktika Devlet Arazisi Cabo de Hornos bölgesel idaresi'nde yer alır. Hoste Adası'nı, Navarino Adası'ndan ayırır ve kuzeyde Beagle Kanalı tarafından sınırlandırılır.

2.Kuzey Amerika'daki boğazlar

ABD'deki boğazlar

* Bering Boğazı

Bering Boğazı, Asya'nın en doğu noktası (169° 44' W) ile Amerika 'nın en batı noktası (168° 05' W) arasında bir boğazdır. Günümüzde Rusya ile ABD (Alaska) arasında coğrafi bir sınır konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir.

Boğaz yaklaşık 92 km genişliğinde, 30 - 50 m derinliğindedir ve kuzeyindeki Chukchi Denizi (Arktik Okyanusu) ile güneyindeki Bering Denizi'ni (Büyük Okyanus) birbirine bağlamaktadır. 1648 yılında Semyon Dezhnev tarafından geçildiği kabul edilmesine rağmen; ismini boğazı 1728 yılında geçen Rus asıllı Danimarkalı k¢şif Vitus Bering'den almıştır. Buzul çağı sırasında boğazın bir kara köprüsü vazifesi gördüğü bilinmektedir. Bazı bilimadamları, bu çağlarda suların büyük kısmının buzula dönüşerek deniz seviyesini düşürdüğüne ve daha fazla kara parçasını göz önüne çıkardığına inanmaktayken; bazıları da boğazın tamamen donduğunu, böylelikle insanlarla hayvanların üzerinden geçmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır.Iki yaka arasında bir günlük tarih farkı vardır.

* Galler Prensi Boğazı

Galler Prensi Boğazı, Kuzey Buz Denizinde, Amundsen Körfeziyle Vikont Melville Boğazı arasında uzanan ve Banks ve Victoria adalarını birbirinden ayıran boğaz. Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'ndaki Franklin ilinin (district) güneybatısında yer alır.Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 275 km boyunca uzanır. Kanada'ya bağlı Kuzey Kutup Takımadalarının arasından geçerek Atlas Okyanusuyla Büyük Okyanusu birleştiren Kuzeybatı Geçidinin bir bölümünü oluşturur.

Japonya'daki boğazlar

* Kore Boğazı

Kore Boğazı, Büyük Okyanusun kuzeybatı kesiminde boğaz.
Kore'nin güney kıyısı ile Japonya'nın Küşü ve Honşu adaları arasında yer alan boğaz, Doğu Çin Denizinden Japon Denizine doğru kuzeybatı yönünde uzanır. Ortalama genişliği 120 km, derinliği 90 m'dir. Tsuşima Adalarının ikiye böldüğü boğazın doğusundaki geçit Tsuşima Boğazı, batısındaki geçit ise Batı Kanalı (Çasen Boğazı) olarak anılır. Kuroşio'nun (Kara Akıntı) bir kolu olan sıcak Tsuşima Akıntısı boğazdan geçerek kuzeye doğru akar. Japonya kıyılarını izleyen akıntı sularının bir bölümü kuzeye doğru akarak Büyük Okyanusa ve Ohotsk Denizine ulaşır; öteki akıntılar ise saat yönünün tersinden burgaçlar oluşturarak Asya anakarası boyunca güneye doğru akar.
Rus-Japon Savaşı (1904-15) içindeki çarpışmalardan biri olan Tsuşima Deniz Savaşı'nda bir Rus filosu Japonlar tarafından boğazda batırılmıştır.

Kore'deki boğazlar

* Kore Boğazı


Rusya'daki boğazlar

* Bering Boğazı

* Kara Boğazı


Kara Boğazı, Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde, Barents Denizi ve Kara Denizi'ni birbirine bağlayan dar bir su kanalıdır. Novaya Zemlya ve Vaygaç Adası arasında yer alır. Uzunluğu 33 km, genişliği 45 km ve en sığ yeri 52 metre olup, yılın büyük bölümü buzlar ile kaplıdır. Önceki çağlarda ulaşımda önemli bir su yoluydu.

* Kerç Boğazı

Kerç Boğazı: Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren deniz geçidi, boğaz.
Ilk ve Ortaçağ boyunca, su yollarını birleştiren önemli bir ticari yol işlevi görmüştür. M.I.8.yüzyıldan başlayarak, Kerç Boğazının iki yakası boyunca Grek ticaret kentleri (koloniler) kurulmuştur. Bunların en önemlileri boğazın batı yakasında bulunan ve Bosporos Krallığı'nın başkenti de olan Panticapaeum ile güneyindeki Nymphaion, doğu yakasında da Phanagoria ve Hermonassa idi.
Kerç Boğazı, daha sonra birçok kez el değiştirdi. 1783'te Kırım Hanlığı'nın lağvedilip topraklarının Rusya'ya ilhak edilmesi sonucu, tamamıyla Rus denetimine girdi. Sovyetler döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Ukrayna SSC'ye verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı.

* Matoçkin Boğazı

Matoçkin Boğazı,  Novaya Zemlya takımadalarını oluşturan Yujni ve Severni Adası'nı birbirinden ayıran dar bir geçittir. Kara Denizi ile Barents Denizi'ni birbirine bağlayan boğazın uzunluğu aşağı yukarı 100 kilemetredir. Iki yanı arasındaki en geniş bölgesi ise 0,6 kilemetredir. Kıyıları dik ve yüksek tepeler ile kaplı olan boğaz yılın büyük bölümü buzlar ile kaplıdır. Rusya 1963 - 1990 yılları arasında bölgede 39 nükleer deneme yapmıştır.

Türkiye'deki boğazlar

* Türk Boğazları

Türk Boğazları terimi iki dar boğazı, bir tarafta Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni ve diğer taraftan da Karadeniz'i bağlamayı ifade eder.
Onlar geleneksel olarak Avrupa ve Asya kıtaları arasında sınır olarak kabul edilirler. Türkiye'nin kuzey batısında yer alırlar.

1.Istanbul Boğazı veya Boğaziçi yaklaşık 30km uzunluğunda ve sadece 700 metre genişliğinde olup, kuzeyde Marmara Denizi ile Karadeniz'i bağlar. Istanbul'a doğru akar. Onu iki kıtada yer alan tek şehir yapar. Karşıdan karşıya geçiş iki süspansiyon köprü (Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) ile olur. Boğaz altından giden demiryolu geçişli tünel projesinin Marmaray hali hazırda yapımına devam edilmektedir.
2.Çanakkale Boğazı, 68 km uzunluğunda ve 1,2 km genişliğinde olup, güneyde Çanakkale yakınında Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni birleştirir. Tarihsel olarak Hellespont adı ile bilinir. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşları'na sahne olmuştur. Hükümetin 1936 yılında imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden sonra uluslararası su yolu olmuştur.

* Istanbul Boğazı

Istanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. Genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır ve Istanbul şehrini Avrupa yakası ve Anadolu yakası olmak üzere ikiye böler. Boğazın her iki yakasına yayılmış yerleşim bölgesine Boğaziçi adı verilir. Istanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Türk Boğazları olarak adlandırılır ve Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran doğal sınırlardan biri olarak kabul edilir. 1 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren Istanbul Liman Tüzüğü uyarınca, Istanbul Boğazı'nın kuzey sınırı Anadolu Feneri'ni Rumeli Feneri'ne birleştiren hat; güney sınırı ise Ahırkapı Feneri'ni Kadıköy Inciburnu Feneri'ne birleştiren hat olarak belirlenmiştir. Boğazın kıyıları tarih boyunca değişik uygarlıklara yurt olmuş, I.I. 685 yılında Megara'dan gelen Yunanların günümüzde tarih® yarımada olarak adlandırılan bölgede bir şehir devleti kurmasıyla gelişerek büyümüştür. Doğu Roma Imparatorluğu'na ve Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kenti olan Istanbul'un simgelerinden biridir ve gerek kentin, gerekse ülkenin yurtdışı tanıtımlarında baş ögelerden biri olarak kullanılmaktadır.
Uluslararası deniz taşımacılığının yapılabildiği en dar geçit olma özelliğini taşıyan Istanbul Boğazı üzerinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet adlarında iki adet asma köprü bulunur. Bu köprüler Avrupa kıtası ile Asya kıtası arasında bir geçiş alanı oldukları gibi, Istanbul'u da bu merkezlere bağlarlar. Istanbul halk taşımacılığının kilit noktalarından biri olan Boğaz'da kıtalararası ulaşım, deniz otobüsleri, yük, araç ve yolcu taşıyan feribotlar, şehir hatları vapurları ve yolcu motorlarıyla da desteklenmektedir. H¢len yapımı sürmekte olan deniz altı raylı sistem tüp geçidi Marmaray projesiyle iki kıta arasında kesintisiz bir demir yolu hattı oluşacak ve Londra'dan Pekin'e yalnızca demir yolunu kullanarak gitmek mümkün olacaktır.
Türkiye dışında Karadeniz'e kıyıdaş olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için açık denizlerle bağlantılı, tek ve alternatifi olmayan bir yoldur. Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'yle birlikte Istanbul Boğazı'nın egemenlik hakları, 20 Temmuz 1936 tarihinde Isviçre'nin Montrö kentinde imzalanan Boğazlar Sözleşmesi ile belirli kurallar ışığında Türkiye'ye verilmiştir.


* Çanakkale Boğazı


Çanakkale Boğazı,, Marmara'yı Ege'ye bağlayan boğazlardan birisidir. Asya ile Avrupa kıtalarının birbirine bağlayan boğazda köprü yoktur. Kıtalar arasında ulaşım feribotlarla sağlanır.

Coğrafya
Çanakkale Boğazı, Istanbul Boğazı'nın iki katıdır ve en dar yeri orta tarafında 1300 m'dir. Burası güneyde Çanakkale kenti kuzeyde Kilitbahir'in olduğu yerdir. Boğazın en geniş yeri 7 km, uzunluğu 60 km'dir. En derin noktasının derinliği 167 metre olan boğazın ortalama derinliği 65 metredir.
Boğazın her iki yakasında kaleler vardır. Ilk defa Türk kuvvetleri 1356'da Süleyman Paşa ile Çimenlikhisar kalesini fethetti, Çardak kalesini yaptı. Yıldırım Bayezid Bizans surlarını yıkıp iç kaleyi düzeltti. Fatih Sultan Mehmet, Rumeli'de Sestos (Kilidülbahir-deniz kilidi), Anadolu'da Aydos (Seddülbahir-deniz seti) kalelerini yaptı.
Batıdan boğaza girilirse Rumeli kıyısı boyunca Seddülbahir, Kirte, Kilitbahir, Eceabat, Boğalı, Büyük Anafarta, Kumköy, Uzundere, Küçük Anafarta, Cumalı, Bayırköy, Burgaz, Gelibolu, Yeniköy ana yerleşimleri görülecektir. Anadolu tarafında ise Kumkale, Erenköy, Kuzuköy, Çanakkale, Nara, Yapıldak, Bergos, Lapseki, Çardak yerleşimleri vardır. Boğazın Rumeli kıyısı Tekeburun'dan Çankaya burnuna, Anadolu kıyısı Kumkale burnundan Çardak'a uzanır.

Mitoloji

Mitolojide Çanakkale Boğazından geçen iki öykü vardır

* Altın Post; Altın bir koça, erkek kardeşiyle binen Helle boğazda koçtan düşer ve boğulur. Bu yüzden Çanakkael Boğazının isimlerinden biride Hellenpontus(Helle'nin denizi)tur.
* Hero ve Leander;Bir Afrodit şenliğinde birbirini görüp vurulan Sestos ve Abydos kentli iki aşıktır, Hero ve Leander. Hero her gece boğazı Leander'in yaktığı bir mum ışığında geçer ama bir gün Leanderin babası fırtınalı bir günde işaret mumunu yakar, boğaza atıla Hero ise boğulur.

Tarih

* Truva kenti bağazın güneyindedir.
* Persler, antik yunanistanı istila etmek için bu boğazı aşmıştır ve dünyanın ilk boğazı köprünün burda gemileri halatlar ile bağlayarak kurmuştur. Köprü yıkılıncada, Pers hükümdarı denizi adamlarına kılıç ve sopalar ile dövdürerek cezalandırır.
* Büyük Iskender, Granikos Savaşını boğazı geçerek aynı isimli ırmak yakınlarında gerçekleştirmiştir.
* Büyük Iskenderin kumandanlarından Lysimakhos, boğazın Saroz Körfezi kıyısında kendine bir başkent kurarak, Trakyaya hükmetmiştir.
* Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kalesi Osmanlıların Avrupa ilk ele geçirdikleri toprak parçasıdır.
* Çanakkale Boğazı I. Dünya Savaşı'nda tarihte ender rastlanan bir savaşa ev sahipliği yapmış; bu savaş sonucunda toplam 150,000 kişi hayatını kaybetmiştir.

Yemen'deki boğazlar

* Babü'l Mendep

Babü'l Mendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğazın adıdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yeralır.

Avrupa'daki boğazlar

Arnavutluk'taki boğazlar

* Otranto Boğazı

Otranto Boğazı, Adriyatik Denizini Yanya Denizi'ne bağlayan boğazdır. Boğaz ismini Italya'nın Otranto şehrinden almıştır.Otranto Boğazı, I. Dünya Savaşı sırasında stratejik bir öneme sahipti. Italya, Fransa ve Ingiltere donanması bu boğazı Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun donanmasına kapatarak onların Akdeniz'e girişini engelledi. Böylece Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun donanması savaş dışı kaldı.

Danimarka'daki boğazlar

* Kattegat


Kattegat (Danca ve diğer dillerde kullanılır) veya Kattegatt, (Isveççe) Isveç ve Danimarka arasındaki bir denizdir. Danimarka'nın Jutland bölgesi; Isveç'in Skne, Halland illeri ve Bohusln bölgesinin bu denize kıyısı bulunmaktadır. Baltık Denizi'nin suları, Öresund Boğazı ve Danimarka'da bulunan çeşitli küçük boğazlar aracılığıyla Kattegat'a dökülür. Kattegat'ın devamında, Norveç ve Isveç kıyılarında yer alan Skagerrak yer alır.

Coğrafya
1932 yılında Danimarka, Isveç ve Norveç tarafından imzalanan bir sözleşmeye göre, Kattegat ve Skagerrak arasındaki kuzeyde yer alan sınır, Danimarka'daki Skagen ile Isveç'teki Sk¥ne ilindeki Kullen yarımadası arasında düz bir çizgi şeklindedir.
Kattegat'a dökülen başlıca akarsular Göteborg'dan denize ulaşan Göta ¤lv ile Halland bölgesinden denize ulaşan Lagan, Nissan, „tran ve Viskan nehirleridir. Bunun yanında Danimarka'nın Jutland bölgesinden de Guden¥ Nehri denize ulaşır.
Kattegat üzerindeki en büyük adalar Sams¸, L¦s¸ ve Anholt adalarıdır. Yine denizin çevresindeki kıyılarda Kullaberg, Mölle, Skagen gibi turistik yerler bulunmaktadır. Yine günümüzde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da yer aldığı Zealand (Sj¦lland) adası ile Jutland yarımadası arasında deniz üzerinden bir köprü yapımı gündemdedir.

Etimoloji
Den Store Danke Encyklop¦di ve Nudansk Ordbog adlı kaynaklara göre, Kattegat adı, Felemenkçeden gelmekte olup, Kat (kedi) ve Gat (delik) sözcüklerinden gelmektedir. Bu isimler Ortaçağ sonlarında kullanılan denizcilik jargonundan gelmektedir. Hansa Birliği ticaret filolarının kaptanları, bu denizin oldukça dar olduğunu iddia ederek, boğazın çok dar bir deliğe benzediğini ve bir kedinin bile buradan zor geçeceğini belirterek bu adı verdiler. Bu bağlamda sığ ve dar olan denizin bir noktasında geçilebilecek yer genişliği 3.84 kilometreye kadar düşmektedir.
Skagerrak ve Kattegat'ın eski dönemlerdeki ortak adı Norveç Denizi veya Jutland Denizi şeklindedir. Ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Kattesundet sokağı da adını bu nehir ile aynı kökten almıştır.

*Resund

resund (Danca) veya Öresund (Isveççe), Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da bulunduğu Sjaelland adasını, Isveç'ten ayıran boğazın adıdır. Genişliği ortalama 4 kilometre kadar olan boğazın en dar noktası Elsinore-Helsingborg arasındaki kısımdır.
resund, Baltık Denizi'ni Kattegat aracılığıyla Atlas Okyanusu ile bağlayan üç boğazdan biridir. Ayrıca boğaz, dünyadaki en sık deniz trafiğine sahip yerlerden birisidir. Bunun dışında boğazın üstünden Danimarka ile Isveç'i bağlayan Öresund Köprüsü de, 1 Temmuz 2000 tarihinde Isveç kralı XVI. Carl Gustaf ve Danimarka kraliçesi II. Margrethe tarafından açıldı. Günümüzde bu köprünün yanında, iki ülke arasında hala resund üzerinden feribot seferleri düzenlenmektedir.

Tarih


resund'un hakimiyet altına alınması, tarih boyunca Danimarka ve Isveç için önemli bir yer tuttu. Danimarka, her iki yakaya da hakim olduğu dönem boyunca, iki yakanın kıyılarına birer kale inşa etti. 1658 yılında Isveç doğu yakasını ele geçirip Danimarka'ya Roskilde Antlaşması'nı imzalaması için baskı uygulayınca, bu boğaz Danimarka'nın tekelinden çıktı.

Başlıca adalar

Amager
Saltholm
Ven (veya Hven)
Peberholm yapay ada
Middelgrundsfortet yapay ada
Flakfortet yapay ada
Gren Landskrona limanı dışındaki yarı yapay ada

* Skagerrak

Skagerrak, Norveç, Isveç ve Danimarka arasında yer alan bir boğazdır. Skagerrak, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ne açılan Kattegat'ı birbirine bağlar.

Isim

Skagerrak ve Kattegat isimlerinin her ikisi de Felemenkçe kökenlidir. Skagerrak ismi de yine Jutland'ın kuzeyinde bir kasaba olan Skagen sözcüğünden ve Felemenkçe kökenli olan ve su yolu anlamına gelen rak sözcüklerinden türemiştir. Birçok kaynak da, bu rak kökünün Hint-Avrupa dillerinin ilk hallerinde bulunan ve geçit anlamına gelen reg- kökünden türediğini göstermektedir. Bunun yanında Dancada da rak şeklinde yazılan bir sözcük bulunsa da bu kalabalık anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ismin Felemenkçeden geldiği yönünde kaynaklar birleşir.

Norveç'teki boğazlar

* Skagerrak

Italya'daki boğazlar

* Bonifacio Boğazı

Bonifacio Boğazı Akdeniz'de Korsika ve Sardunya adaları arasından geçen boğazdır. Genişliği 11 kilometre kadardır ve doğuda Tiren Denizi'ne açılır.

* Messina Boğazı

Messina Boğazı Sicilya adasını Italya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde ayıran boğazdır. En dar noktasında genişliği 3,3 kilometredir. Messina Boğazı' üzerinde bulunan önemli liman şehirleri Sicilya adasındaki Messina ve ana kıtada bulunan Reggio di Calabria'dır.

* Otranto Boğazı

* Sicilya BoğazıIsveç'teki boğazlar

* Kattegat

* SkagerrakAvustralya ve Okyanusya'daki boğazlar

Avustralya'daki boğazlar


* Torres Boğazı

Torres Boğazı, Avustralya'nın kuzeydeki en uç noktası Cape York Yarımadası ile Papua Yeni Gine arasındaki boğazdır. En dar noktasında yaklaşık 150 kilometre genişliğindedir.
Boğaz Arafura Denizi'ni Mercan Denizi'ne bağlar.
Boğazda sayıları 300'e yakın irili ufaklı birçok ada bulunur. Bunlara Torres Boğazı Adaları denir.

* Cook Boğazı

Cook Boğazı, (Cook Strait) Yeni Zelanda 'da bir boğaz. Kuzey Adası 'nı Güney Adası 'ndan ayırır.
Boğazın genişliği 35 km dir. Cook Boğazı kıyısında , Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington bulunur. Buradan Güney Adası'ndaki Picton ve Nelson'a arabalı-trenli feribot bağlantısı mevcuttur. Wellington'dan Picton'a geçiş yaklaşık 3 saat sürerken hızlı feribot "The Lynx" ile bu sefer 2 saat 15 dakika sürer.
Cook Boğazı, Dünya'nın en fırtınalı deniz bölgelerinden biridir. Boğaz, 1769'da James Cook tarafından keşfedilir ve geçilir.
wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Türkiye Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya'da Toprak Tiplerinin Dağılışı Haritası

Meb Asetat Seti Haritaları

Coğrafya Konular

Yerin Şekli ve Hareketleri

Kıtalar Haritası Dünya

Dünya Haritası Mavi Dilsiz Harita

Türkiye Haritaları

Kpss Coğrafya

Güneş Sistemi ve GezegenlerCoğrafya Animasyonlar Flashlar

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları