7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1. Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

2007-2008 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI ........ I.I.O SOSYAL BILGILER DERSI 7 . SINIF 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

Adı / Soyadı:
Sınıfı / Numara:
BAŞARILAR DILERIM.TAMER ÖZDEMIR..SOSYAL BILGILER DERS ÖĞRETMENI..
A-)Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara uygun yanıtların üzerini karalayınız.(40 puan)
1-)Yazılı,sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon      B)Internet      C)Uydu     D)Kitle iletişim araçları
2-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A)Anadolu Ajansını kurması                             B)Irade-i milliye gazetesini kurması
C)Hakimiyet-i milliye gazetesini kurması         D)Cumhuriyet gazetesini kurması
3-)Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi Sivas kongresi sırasında kurulmuştur?
A)Anadolu ajansı    B)Irade-i milliye     C)Ceride-i resmiye    D)Hakimiyeti milliye
4-)Aşagıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Televizyon aile içi iletişimde  önemli bir araçtır.   B)iletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir
C)iletişimde insan hakları önemlidir               D)iletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
5-)Türkiye'de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A)Adana      B)Izmir    C)Aydın  D)Hakkari
6-)Türkiye'nin güney kıyılarına,birçok ülkeden,yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir.Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda,bölgede çok sayıda kişiye iş imkânı doğar.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Türkiye'nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir.  B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.
C)Türkiye,turizm sektöründen döviz elde edilir.                 D)Türkiye'de en fazla sanayi bu yerlerde gelişmiştir.
7-)Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yola başkalarına aktarılmasına ne denir?
A)Duygu     B)Iletişim    C)Etkileşim    D)Kişilik  
8-)Aşağıdakilerden hangisi Iletişimi  engelleyen tuttum ve davranışlardan değildir?
A)Karşımızdaki kişiye iltifat etmek                    B)Karşımızdaki kişiyi dinlememek
C)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak    D)Ne zaman susmak gerektiğini bilmek


B-) Açıklama:Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise 'D'' yanlış ise 'Y'' yazınız.(20 puan)

(..) Iletişim sadece dinleme etkinliğinden oluşur.
(..)Radyo ve televizyon yayınlarının  düzenlenmesi ile yut içine ve dışına yayın yapılması görevi Anadolu Ajansına verilmişti.
(..) Kitle iletişim araç ve gereçleri nüfusun fazla olduğu ülkelerde oldukça önemli bir   güçtür.
(..)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,kanunda belirtilen esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır.
(..)Dinleme esnasında önyargılı olunması,duygu.düşünce ve bilgi alışverişini kolaylaştırır.

C-)5. Sınıfını başarıyla geçen Mehmet'e babası bir müjde vermiştir. Buna göre Mehmet ve babası birlikte bir Türkiye turuna çıkmışlardır. Bu turda Mehmet'in defterine aldığı notları görüyorsunuz. Notlara bakarak harita üzerinde Mehmet'in hangi bölgede olduğunu bulunuz. Mehmet'in verdiği bilginin başındaki harfi o şehrin dairesine yazınız.(35 puan)


A)    Bu şehrimizde birçok fabrika, banka, iş yeri var. Buna bağlı olarak da nüfus yoğunluğu çok fazla.
B)    Bu şehir oldukça dağlık. Ulaşımı da zor. Iş imkânları hiç yok gibi. Bir tane bile fabrikaya rastlamadım. Bu yüzden nüfusu çok az.
C)    Bu şehrimiz de nüfusun büyük çoğunluğu tarımla geçiniyor. Çok büyük tarlalarda buğday üretimi yapılıyor. Nüfus daha çok ovalarda toplanmış.
D)    Bu şehrimizde kömür madeni çıkarıldığı için bir çok maden işçisi var. Buna bağlı olarak nüfus da artmış.
E)    Bu şehrimizde binlerce turiste rastladık. Turizm sayesinde bu şehrin nüfusu gelişmiş.
F)    Burası tam bir ticaret şehri, başta mobilya olmak üzere yüzlerce fabrika var. BU şehir zaten “Tüccarları” ile tanınıyor.
G)    Bu şehrimiz ise tam bir memur kenti. Birçok kurumun genel merkezi burada olduğu için nüfus aşırı derecede yoğun.
D-) Aşağıda verilen  ülkemizdeki iletişim ile ilgili gelişmelerin tarihi sıralamasına ve icat, gelişme durumuna göre aşağıdaki tarih cetvelindeki dairelere yerleştiriniz.(5 puan)

1-Internet hayatımıza girdi 2-Radyo yayınlarının başlaması 3-Anadolu Ajansı  kuruldu 4- Tv yayını başladı.               


a) 1920       b)1927       c) 1968        d) 2000

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri