13 Yüzyılda Mogol Genişlemesi Hareketli Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tarih Flash Haritaları

Moğollar

Cengiz Han, Kiyat kabilesinin reisi Yesügey'in büyük oğludur. Yesügey Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürülmesinin ardından Temüçin (Cengiz Han) ve ailesinin tüm yetkisi elinden alınmıştır. Ileride kan kardeşi Camuka ve babasının arkadaşı Toğrul ile yapacağı ittifak ile yeniden çevresinde etkin bir güç toplayan Cengiz Han, çetin mücadelelerden sonra dağınık kabileleri toplayarak itaat altına aldı. Karakurum'da 1204 senesinde yeniden Moğol Devletini kurdu. Moğol ve Tatar hanlarının başı oldu. Moğolistan'ın etrafındaki ülkelere sefer açtı. On birinci yüzyıldan itibaren bazı Türk boylarının Hindistan'a Anadolu'ya ve Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara göç etmesi Moğollara bazı kolaylıklar sağladı. Cengiz Han, 1218 yılına kadar Doğu Türkistan ve Çin'i aldı.Harezmşah Devleti'nin Moğol Elçilerini öldürüp bazılarının da sakallarını yakıp geri yollaması üzerine Cengiz Han 1219'da Harezmşah Devleti'ne saldırdı.

Moğol ordusu; Batı Türkistan, Horasan, Kandehar, Mültan gibi devrin medeniyet merkezlerini tahrip etti. Buhara, Semerkand, Herat gibi hepsi birer kültür, sanat ve medeniyet abidesi olan şehirleri yağmalayıp yıktılar. Kafkasya'ya, Rusya'ya ve Anadolu'ya yayıldılar. 1224 senesinde Kara Kurum'a çekildiler. Cengiz Han'ın kurup güçlendirdiği Moğol Devleti'nin idaresinde; Çinli, Tunguz, Tibetli, Türk, Iranlı, Afganlı, Arap, Ermeni, Rus ve Alanlara mensup çeşitli boylar vardı.

1227 senesinde Kansu'da ölen Cengiz Han, Moğolları birleştirip, teşkilatlandırmış ve kendi adıyla anılan meşhur Cengiz Yasasını çıkarmıştı. Boy beyleri ve kumandanların meydana getirdiği kurultayı vardı. Cengiz'in ölümüyle işgal ettiği ülkeler, oğulları arasında paylaşıldı. Büyük oğlu Cuci'ye; Batı Sibirya ve Kıpçak bozkırlarından, Harezm'i de içine alan Kuzey Karadeniz kıyılarına kadar olan bölge düştü. Cuci'nin mirası, oğlu Batu'ya verildi. Ikinci oğlu Çağatay'a Maveraünnehr'den Doğu Türkistan'a kadar uzanan topraklar verildi. Üçüncü oğlu Ögedey; kurultay kararıyla Büyük Moğol Hanı seçildi. En küçük oğlu Tuluy'a Moğol Imparatorluğunun merkez toprakları olan Moğolistan verildi.

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Timur ve Safeviler Devletleri

Eyyübiler Devleti Haritası

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Dünya Haritaları

Türk Bayrakları (35)