Neolotik Çağ Kültürü

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

Neolotik Çağ Kültürü

Neolotik Çağ Kültürü

Haritayı Büyütmek İçin Üzerine Tıklayınız

Antik tarih insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma Imparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar. Antik tarih için kullanılan bir başka terim de antikitedir (antiquity). Yine de bu terim (antikite) daha çok Antik Yunan ve Antik Roma uygarlıklarını özel olarak tanımlamakta kullanılmaktadır.

Sümer çiviyazısının keşfedilmiş en eski yazım türü olduğuna göre, kayıtlı tarihin süresi yaklaşık 5.000-5.500 yıldır. Genetik delillere göre ise, insanoğlunun ilk ortaya çıkışı yaklaşık 150.000 yıl öncedir. Ayrıca, Homo sapiens`in Afrika'yı yaklaşık 60.000 yıl önce terk ettiğine dair gelişen bir düşünce ve deliller vardır.


Antik Tarihin Incelenmesi

Antik tarihin incelenmesindeki en temel sorun, sadece bir kısmının kayıtlı ve belgelenmiş olması ve bu belgelenmiş kısımından sadece bir bölümünün günümüze ulaşabilmiş olmasıdır. Antik tarihin bitişinden çok sonraya kadar okuryazarlık herhangi bir kültüre yaygınlaşmamıştır, böylece tarihi yazma fırsatına sahip olmuş insan sayısı azdı. Yazılmış tarihler bile yaygınlaşmamış, dağılamamıştır, zira o dönemlerde matbaa makinesi olmadığı için bir eseri çoğaltmanın tek yolu el ile kopyasını çıkartmaktı. Antik Batı'nın okuryazarlık oranı en yüksek uygarlıklarından olan Roma Imparatorluğu'nun en ünlü ve önemli tarihçilerinden birçoğunun eserlerinin çoğu kayıptır. Örneğing, M.I. 1. yüzyılda yaşamış Romalı tarihçi Livy Roma'nın tarihini yazmış ve eserini Ab Urbe Condite (Kentin Buluşundan) koymuştur. Eserin 142 cilt olduğu düşünülmektedir, bugüne sadece 35 cildi ulaşabilmiştir.

Tarihçilerin antik dünyaya dair bilgi edinmelerinin iki ana yolu vardır; arkeoloji ve birincil kaynakların incelenmesi.
Arkeoloji

Arkeoloji, geçmiş medeniyetlerden kalma eserleri bulmak, tarih ve sanat açısından incelemektir. Antik tarihin incelenmesinde, arkeologlar antik kentlerin kalıntılarında kazılar yaparak o dönemlerde insanların yaşayışlarına ve kurdukları uygarlığın özelliklerine dair ipuçları ararlar.
Birincil Kaynaklar
Antik dünya hakkında bilinenlerin çoğu, o dönemlerde yaşayan tarihçilerin çevreleri, geçmişleri ve dönemleri hakkında yazdıklarındandır. Her ne kadar yazarın bakış açısı ve önyargıları eserleri etkilemiş olsa da, onların ilk elden yaptıkları bu izah ve tasvirler antik geçmişi anlamak için büyük önem arz etmektedir.

Tanınmış antik yazarlardan bazıları:

* Herodot
* Josephus
* Livy
* Polybius
* Suetonius
* Tacitus
* Thucydides
* Sima Qian

Antik Tarihteki Bazı Önemli Uygarlıklar
Avrupa ve Akdeniz

* Antik Mısır
* Antik Yunanistan
* Antik Roma
* Kartaca
* Etrüskler
* Hititler
* Fenike
* Iskitler

Doğu Asya
* Antik Çin
* Antik Japonya
* Antik Kore
* Moğollar
* Antik Türkler
* Hunlar

Orta ve Güneybatı Asya
* Antik Hindistan
* Antik Iran
* Asur
* Babil
* Indus Vadisi Uygarlığı
* Israil Krallığı
* Yehuda Krallığı
* Medler
* Mezopotamya
* Mitanni
* Sümer
* Urartu

Sahra ve Alt-Sahra Afrikası
* Aksum Krallığı
* Kuşi

Amerika Kıtaları

* Adena
* Aztekler
* Inkalar
* Mayalar
* Kızılderililer
* Olmekler

Ayrıca Bakınız

Anadolu ve Mezopotomya Uygarlıkları

Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

Uygarlık Öncesi ileri Kültürler

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

Amerika Kıtası

Dünya Haritaları

Tarih Konular

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

Amerika Kıtası Tarihi Haritaları

Avrupa Tarihi Haritaları

Tarih Flash Haritaları