1880'de Osmanlı Afrikası

busegül dündar tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1880'de Osmanlı Afrikası

Haritanın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız

1880 - Vergi reformu

1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880 - İlk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)

1880 - Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)

1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)

1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye'nin kurulması (20 Aralık)