Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 87 Adet Klasik Çalışma Soru ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SOSYAL BILGILER

1)Bölge nedir?
Cevap: Doğal beşeri ve ekonomik özellikler nedeniyle kendi sınırları içerisinde benzerlik gösterip bu özellikleri diğer yerlerden ayıran coğrafi alanlara denir.

2)Iç Anadolu Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak'tır.

3)Iç Anadolu Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Buğday, arpa, şeker pancarı, baklagillerdir.

4) Iç Anadolu Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Cıva, lületaşı, krom, bor minareleri, linyittir.

5)Iç Anadolu Bölgesinin gölleri nelerdir?
Cevap: Tuz, Eber, Akşehir, Eymir , Moğan'dır.

6)Karadeniz Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'dir.

7)Karadeniz Bölgesinin gölleri nelerdir?
Cevap: Sera, Tortum, Abant, Yedi göllerdir.

8)Karadeniz Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Mısır, buğday, pirinç, pancar, tütün, çay ve fındık vb.

9)Karadeniz Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Kızılırmak, Yeşilırmak, Filyas, Çoruh'tur.

10)Karadeniz Bölgesinin ovaları nelerdir?
Cevap: Adapazarı, Bafra, Çarşamba'dır.

11)Marmara Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Yıldız Dağları, Ergene, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara'dır.

12)Marmara Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Susurluk, Meriç, Sakarya ve Ergene'dir.

13)Marmara Bölgesinin tarım ürünleri nelerdir?
Cevap: Tütün, ayçiçeği, zeytin, şeker pancarı, pirinç ve tahıldır.

14)Marmara Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Doğalgaz, Volfram, Mermer, Bor minareleri, petroldür.

15)Marmara Bölgesinin ovaları nelerdir?
Cevap: Yenişehir, Inegöl, Balıkesir, Bursa, Ergene, Bilecik, Adapazarı vb.

16)Ege Bölgesinin bölümleri nelerdir?
Cevap: Kıyı Ege ve Iç Batı Anadolu'dur.

17)Ege Bölgesinin Dağları nelerdir?
Cevap: Sultan, Emir, Marda, Boz, Engin, Kozlan, Yurt ve Menteşe'dir.

18)Ege Bölgesinin yeraltı zenginlikleri nelerdir?
Cevap: Cıva, Linyit, Krom, Tuz, Mermer, Bor minareleridir.

19)Ege Bölgesinin turistik yerleri nelerdir?
Cevap: Denizli'de Pamukkale travertenleri, Manisa'da Şail Dağı, Izmir Limanıdır.

20)Ege Bölgesinin akarsuları nelerdir?
Cevap: Inegöl, Akhisar, Balat ve Akşehir'dir.

21)Istanbul'un Fethi'nin nedenleri nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti'nin topraklarını birleştirme düşüncesi , Bizans'ın taht kavgaları ve Anadolu Beyliklerini

Osmanlılara karşı kışkırtması Bizans'ın harçlıları kışkırtması,Istanbul'un coğrafi konumu ve ticaret merkezi olması.

22)Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlarda aldığı yerler nerelerdir?
Cevap: Belgrat hariç Sırbistan.

23)Fatih'in Anadolu'da aldığı yerler nelerdir?
Cevap: Amasya, Sinop, Trabzon ve Kırım'dır.

24)Belgrat kaç tarihinde ve hangi dönemde alınmıştır?
Cevap: 1521'de Kanuni döneminde .

25)Mohaç Savaşı kaç tarihinde olmuştur ve sonucu nedir?
Cevap: 1526'da Osmanlı ordusu Macar ordusunu yendi ve tüm Macaristan'ı aldı.

26)Osmanlı Devleti ilk Kapitülasyon kaç tarihinde ve kimlere verilmiştir?
Cevap: 1479 yılında Venediklilere vermiştir.

27)Osmanlı Devletinin Fransızlara Kapitülasyon vermesinin nedeni nedir?
Cevap: Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak,Doğu Akdeniz deki Venedik Ticari tekerine son vermek.

28)Viyana kuşatmasının tarihi ve sonucu nedir?
Cevap: 1579'da gerekli toplar getirilmediği kış mevsimi yaklaştığı için alınmadı.

29)Istanbul antlaşması kaç tarihinde imzalanmıştır?
Cevap: 1533'de olmuştur.


30)Zigetvar kalesi kaç yılında alınmıştır?
Cevap: 1566'da alınmıştır.

31)Fatih döneminde Ege Denizinde alına yerler nerelerdir?
Cevap: Imraz ,Taşoz,Semadirek ,Bozcaada,Limni, Midilli Ve Eğri boz.

32)Beyazıt döneminde Ege Denizinde alınan yerler nelerdir?
Cevap: Inebahtı, Modan ve Koron'dur.

33)Kanuni döneminde Ege Denizinde alınan yerler nelerdir?
Cevap: Lodos ve Sakız'dır.

34)Cezayir'in Osmanlı'ya girmesi kaç tarihinde ve kim tarafından olmuştur?
Cevap: 1533'de Barboros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Kaptanı Derya almasıyla birlikte Osmanlıya girmiştir.

35)Preveze Deniz Savaşı kim tarafından ve kaç tarihinde oluşmuştur?
Cevap: 1538'de Andrew Derya komutasındaki haçlı donanması ile Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması arasında oldu.

36)Kıbrıs kim tarafından ve kaç tarihinde alındı?
Cevap: 2.Selim döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından 1571'de Kıbrıs alındı.

37)Trablusgarp'ı kim, kaç tarihinde almıştır?
Cevap: 1551'de Turgut Reis.

38)Ine bahtı deniz savaşı nasıl olmuştur?
Cevap: Türkler Kıbrıs'ı aldığı için harçlı donanmasına saldırdı ve Osmanlı yendi.

39)Tunus kim tarafından ve kaç tarihinde alınmıştır?
Cevap: Ispanyollardan 1571,yılında alınmıştır.

40)Fas kaç tarihinde Osmanlı himayesine girmiştir?
Cevap: 1577'de girmiştir.

41)Otluk Beli Savaşı kim tarafından kaç tarihinde yapılmıştır?
Cevap: 1473 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet akkoyunlu hükümdar ı uzun Hasan ile bu savaşı yaptı ve kazandı.

42)Çaldıran Savaşı kaç tarihinde olmuştur?
Cevap: 1514'de olmuştur.

43)Çaldıran Savaşı sayesinde nereler kontrol altında alındı?
Cevap: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Osmanlı kontrolüne girdi.

44)Turna dağı savaşı kaç tarihinde olmuştur?
Cevap: 1555'de olmuştur.


45)Turna dağı sayesinde hangi beylik yıkıldı?
Cevap: Yavuz Sultan Selim, Maraş'taki Dulkadiroğluları beyliğini yıktı.

46)Memluklular kaç tarihinde kuruldu?
Cevap: 1251'de kurulmuştur.
47)Yavuz'un Iran seferi ne ile ilişkisini tamamen bozdu?
Cevap: Dulkadiroğluları beyliğinin yıkma ilişkilerini bozmuştur.

48)Mercidabık savaşı kaç yılında olmuştur?
Cevap: 1516'da olmuştur.

49)Osmanlı devleti Mercıdabık savaşında memlukları yenip nereyi almıştır?
Cevap: Suriye'yi almıştır.

50)Ridaniye savaşı kaç yılında olmuştur?
Cevap: 1517'de olmuştur.

51)Istanbul'un Fethi için ilk hücum kaç yılında olmuştur?
Cevap: 6 Nisan 1453'de olmuştur.

52)Istanbul'un kuşanması kaç gün sürdü?
Cevap: 53 gün sürdü.

53)Fatih unvanı ne anlamına gelmektedir?
Cevap: Ülke alan , Ülke açan.

54) Moğaç Meydan Savaşı'nda ilk ordu nerede karşılaşmıştır?
Cevap: Moğaç ovasında.

55)Osmanlılardan kimler yardım istemişlerdi?
Cevap: Alman Imparatoru Şalken‘e esir düşen Fransa kralı.

56)Osmanlı Devleti Fransa'ya hangi konularda haklar verdi?
Cevap :Ticaret, gümrük hukuk konularında.

57)Istanbul çevresindeki surlar nelerle yıkılmıştır?
Cevap: Şahı adı verilen toplarla.

58)Osmanlı donanması en güçlü devrini hangi dönemde yaşanmıştır?
Cevap: Kanuni döneminde yaşanmıştır.

59)Hızır Reis'e Hayrettin' adı verilince ne olmuştur?
Cevap: Osmanlı devleti ne girmiş oldu.

60)Barbaros Hayrettin Paşa nerelerde sefer yaptı?
Cevap: Italya kıyılarına

61)Barbaros Hayrettin Paşa hangi adayı kuşatmıştır?
Cevap: Korfu adasını

62)Venedikliler, Kıbrıs'ı ne olarak kullanıyorlardı?
Cevap: Venedikliler adayı üs olarak kullanıyor ve zaman zaman Türk gemilerine saldırıyorlardı.

63)Kuzey Afrika ülkesi olan Tunus kimlerin elindeydi?
Cevap: Ispanyolların

64)Kanuni devri Iran Seferlerinde iki devletin arasının açılmasının nedeni nedir?
Cevap: Kanuni'nin Macaristan seferini fırsat bilen Iranlılar Doğu sınırında karşılık çıkardılar.

65)Yavuz tehlikeleri korumak için hangi hazırlıkları yaptı.
Cevap: Savaş hazırlıklarına başladı.Sonra,güçlü bir ordu ile Iran üzerine yürüdü.

66)Bağdat seferinden sonra Kanuni Iran ile kaç sefer yaptı?
Cevap: Iki sefer yaptı.

67)Kim, Iran'a savaş açmıştır?
Cevap: 3.Murat

68)Hangi dönemden beri Osmanlılarla Memlukların arası iyi değildir?
Cevap: Fatih döneminden beri

69)2.Beyazıt zamanında başlayan savaş kaç yıl sürdü?
Cevap: 6 yıl sürmüştür.

70)Mısır alınırsa ne olacaktı?
Cevap: Osmanlı hazinesine büyük bir gelir sağlamış olacaktı.

71)Ölen Memluk Sultanının adı nedir?
Cevap: Kansu Gayri'dir.

72)Yavuz Sultan Selim nereyi Osmanlıya kaktı?
Cevap: Mısır.

73)Kutsal emanetler nereye getirilmiştir?
Cevap: Istanbul'a

74)Mısır'ın Fethi ile nereler Osmanlının eline geçti?
Cevap: Önemli ticaret yolları

75)Elde edilen gelir kaynakları Osmanlı için avantaj olmuştur?
Cevap: Osmanlı hazinesi zenginleşmiş oldu.

76)En çok yenilikler kaçıncı yüzyılda yapmıştır?
Cevap: 15. ve 16. yüzyıllarda

77)Yeniliklerin en önemlileri nelerdir?
Cevap: Barut'un ateşli silahlarda kullanılması, geliştirilmesi, pusulanın yaygınlaştırılarak denizcilikte kullanılmasıdır.

78)Barut sırasıyla kimler tarafından öğrenilmiştir?
Cevap: Önce Türkler daha sonra Harçlı seferleri sırasında Avrupalılar tarafından

79)Barut'u kimler icat etmiştir?
Cevap: Çinliler tarafından

80)Barut ilk nerde kullanılmıştır?
Cevap: Istanbul'un Fethi ile topun sur yıkımında

81)Kağıt üretilmeden önce yazı nereye yazılıyordu?
Cevap: Tahta, taş ve kıl gibi levhaların üzerine

82)Çinliler neyden kağıt yapmasını biliyorlardı?
Cevap: Ipekten

83)Türkler neyden kağıt yapmasını biliyordur?
Cevap: Pamuktan

84)Matbaa kaçıncı yüzyılda bulunmuştur?
Cevap: 15. yüzyıl ortalarında

85)Baskı tekniğini kim bulmuştur?
Cevap: Jön Gutenberg adlı Alman

86)Matbaanın gelişmesi ile birlikte ne olmuştur?
Cevap: Kitap basım işleri ilerledi.

87)Pusulanın bulunması ne işe yaramıştır?
Cevap: Gemicilerin cesaretle okyanuslara açılmalarını sağladı.

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri