Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Soru Cevaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Soru Cevaplar 

Soru 1: İyi iletişim kurabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

Nazik davranmalıyız.

Empati kurmalıyız. 

Karşımızdaki kişiye saygı duymalıyız.

Karşımızdaki kişinin sözünü kesmeliyiz.

Soru 2: İyi iletişim kurmak istemeyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Düşüncelerini açıkça söyler.

Jest ve mimiklere dikkat etmez.

Karşısındaki kişinin sözünü keser.

Emir cümleleri kullanır.

Soru 3: ‘Öfkeyle kalkan zararla oturur.’ Atasözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanır?

Güzel bir iş yaptığına

Kötü söz ve davranışların sonuçlarının bize zarar vereceğine

İnsanlara iyi davrandığımızı

İnsanlara kötü davrandığımızı

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

Gazete 

Radyo 

Sinema 

Televizyon

Soru 5: 1. Telefon, 2. Bilgisayar 

Yukarıdaki kelimelerden hangisi kitle iletişim araçlarındandır?

Yalnız 1

Yalnız 2

Hepsi doğru 

Hepsi yanlış 

Soru 6: Bir haber sunulurken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

Devlet, aile, kişi sırları açıklanmamak

 Kişinin özel hayatını gizli tutmamak

 Suçlulara destek vermemek.

 Bir haberi tarafsız olarak yayınlamak.

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir?

İklim 

Yer şekilleri

Bitki örtüsü

Tarım 

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi beşeri etkenlerdendir?

 Su kaynakları

Yer şekilleri

Ulaşım

Bitki örtüsü

Soru 9: Türkiye’nin nüfusu en az olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Tunceli  

Ankara

Antalya 

Bayburt

Soru 10: Yüz ölçümü en büyük olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Yalova 

Konya 

İstanbul

Mersin  

Soru 11: Nüfus artışının sonucu aşağıdakilerden hangisi değildir?

İşsizlik azalır.

İnsanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

C)Tüketim artar.

D)Üretim artar.

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi insanların göç yapma nedeni olamaz?

Doğal afetler 

Ekonomik

İnsanların kolayca iş bulmaları

Siyasi 

Soru 13: Kitabı Bahriye adlı eser kime aittir?

A)Harezmî B)İbni Sina C)Biruni D)Piri Reis

Soru 14: Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı kaç yılında gerçekleşti?

1075

1071

 1176

1243

Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin nedenleri arasında yer almaz?

Siyasi neden

Ekonomik neden

Dini neden

Doğal afetler

Soru 16: Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özelliklerinden değildir? 

Malazgirt savaşından önce kurulmuşlardır.

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağlamışlardır.

Kuruldukları yöreleri Türkleştirmişlerdir.

Anadolu’da Türk-İslam uygarlığını başlatmışlardır.

Soru 17: Türkiye Selçuklu Devleti’ni kim kurmuştur?

Alaaddin Keykubad

Süleyman Şah 

Alp Arslan 

 1. Kılıç Arslan 

Soru 18: Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş hangi savaştır?

Malazgirt savaşı

Kösedağ savaşı 

Pasinler savaşı

Miryokefalon savaşı

Soru 19: Anadolu Selçuklular Dönemi’nden kalan bazı eserler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Divriği’de Ulu Cami 

Erzurum’da İnce Minare

Sivas’ta Gök Medrese 

Kayseri’de darüşşifa (hastane)

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin başkentleri arasında yer almaz?

Erzurum 

Bursa

Yarhisar 

İstanbul 

Soru 21: Padişahtan sonra en yetkili devlet adamına ne ad verilirdi?

A)Defterdar 

B)Vezir 

C)Sadrazam 

D)Kazasker 

Soru 22: Şimdi sadrazamın görevini yürüten kişiye ne denir?

Adalet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Başbakan 

Milletvekili 

Maliye Bakanı 

Soru 23: Preveze Deniz Savaşı kaç yılında yapıldı?  

1538

1571

1718

1730

Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyıl ıslahatlarından değildir?

Askeri alandaki ıslahat

Yönetim alanındaki ıslahatlar

Nizam-ı Cedit

Ekonomi alanında ıslahatlar 

Soru 25: Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında çalışmalar yapan bilim adamlarındandır?

Harezmî 

Piri reis 

Taküyyiddin 

Ali kuşçu

Soru 26: ‘Şifa’ adlı eseri aşağıdakilerden hangi ilim adamı yapmıştır?

İbni Sina 

Biruni 

Harezmî 

Uluğ Bey

Soru 27: Rönesans’ın sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Matbaanın icadı.

Hümanizma hareketinin etkisi.

Matbaa ile incilin diğer dillere çevrilmesi

Coğrafi keşiflerin etkisi

Soru 28: Aşağıdakilerden hangisi reformun sonuçlarında değildir?

Katolik kilisesi kendini yenilemeye çalıştı.

Kilisenin ve Papa’nın dini otoritesi azaldı.

Reform hareketleri başladı ve gelişti.

Avrupa’da din yüzünden savaşlar çıktı.

Soru 29: Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı Dönemi’nin önemli bilim insanlarından değildir?

Descartes

Bruno 

Newton 

Kopernik 

Soru 30: Tarımda verimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

Sulama az yapılmalı

Gübreleme yapılmalı

Toprağa bakılmalı

Pazarlama yapılması

Soru 31: Aşağıdakilerden hangisinde tahılları yanlış vermiştir?

Buğday 

Mısır 

Çavdar 

Domates 

Soru 32: aşağıdakilerden hangisi miri arazinin bölümlerinden değildi?

Dirlik arazi

Mukataa

Zeamet 

Ocaklık arazi

Soru 33: Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydaları arasında yer almaz?

Savaşlara katılırlardı.

Bölgenin güvenliği sağlanır.

Ülke bayındır hale getirilir.

Vergiler düzenli olarak toplanır.

Soru 34: Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

20

25

35

40

Soru 35: Trablusgarp Savaşı kaç yılında gerçekleşmiştir?

1911

1912

1913

1910

Soru 36: Aşağıdakilerden hangisi üçlü anlaşma devletleri değildir?

İngiltere 

Almanya 

Fransa 

Rusya 

Soru 37: Aşağıdakilerden hangisi birleşme devletleri değildir?

Almanya 

İngiltere 

Fransa 

Macaristan 

Soru 38: Kanal Cephesi kaç yılında açıldı?

1914

1915

1917

1918

Soru 39: Irak Cephesi kim tarafından açıldı?

İngilizler 

Osmanlı Devleti 

Rusya 

Araplar 

Soru 40: Aşağıdakilerden hangisinde küresel ısınmanın etkilerinden birini yanlış vermiştir?

Kutuplarda buzullar eriyor.

Kışın sıcaklıklar artıyor.

İlkbahar erken geliyor.

Bitki ve hayvan türleri artıyor. 

Soru 41: Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı yapabileceklerimizden birisi değildir?

Evlerdeki televizyonları tek iken ikiye çıkarmak.

Klimaların fitrelerini 3 ayda bir değiştirmek.

Ağaç dikmek.

Aracı düşük hızda kullanmak.

Soru 42: Öğrencilere elbise veren vakıf nerede kurulmuştur?

A)ANKARA B)İSTANBUL C)BURSA D)İZMİR

Soru 43: Çevre düzenleme vakfı kaç yılında kurulmuştur?

A)1881 B)1745 C)1778 D)1748

Soru 44: Şifa adlı felsefe, matematik ve fiziğe kadar bilimlerin yer aldığı ansiklopedi kime aittir?

A)Harezmî B)İbni Sina C)Biruni D)Ali Kuşçu

Soru 45: Osmanlı Devletini dünyanın en güçlü devleti yapan padişah kimdir?

Soru 46: Halkın eğitiminde, Anadolu’yu benimsemesinde önemli rol oynayan şahsiyetler hangileridir?

Soru 47: Lale Devri yenilikleri nelerdir?

Soru 48: İstanbul’ sebeplerinden bir tanesini yazınız.

Soru 49: İnebahtı Deniz Savaşı’nın sebebi nedir?

Soru 50: Lale Devri döneminin padişahı kimdir?

Soru 51: Kaptan-ı derya nerenin başkomutanı idi?

Soru 52: Kapıkulu askerleri kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Soru 53: Şirketihayriye ne demektir?

Soru 54: Matbaanın ilkel şeklini kim bulmuştur?

Soru 55: Barut ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

Soru 56: Alfabe ilk olarak kimler tarafında icat edildi?

Soru 57: Sanayi İnkılâbı kaç yılında ve nerede başlamıştır?

Soru 58: Sanayi İnkılâbı hangi Devleti olumsuz yönde etkiledi?

Soru 59: Grev nedir?

Soru 60: Hititler döneminde toprak kimin malı idi?

Soru 61: Selçuklularda topraklar devletin malı sayılırdı.

Bu topraklara ne denirdi?

Soru 62: Mülk araziye ne denir?

Soru 63: Tarihteki ilk ticaret yolu hangi yoldur?

Soru 64: Ahilik nedir?

Soru 65: Sıbyan mektebi günümüzde hangi kurumdur?

Soru 66: İstanbul’un en büyük medreseleri kimlerin dönemlerinde yaptırıldı?

Soru 67: Osmanlı’da ilk matbaa kaç yılında kuruldu?

Soru 68: Eski Mısırlılar hangi yazıyı kullandılar?

Soru 69: İlk Türklerde devletin başındaki hükümdarlara hangi unvanlar verilirdi?

Soru 70: Kağan’ın erkek çocuklarına ne denirdi?

Soru 71: Monarşi nasıl bir yönetim şeklidir?

Soru 72: Selçuklularda hükümdardan sonra en yetkili kişi kimdi? 

Soru 73: Kamuoyu nedir?

Soru 74: Trablusgarp Savaşı hangi devletlerarasında yapılmıştır?

Soru 75: Balkan Savaşı kaç yılları arsında yapıldı?

Soru 76: I. Balkan Savaşını kim kaybetti?

Soru 77: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kaybettiği son toprak parçası neresidir?

Soru 78: I. Dünya savaşının en önemli sebebi nedir?

Soru 79: Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmek istemesinin en önemli sebebi nedir?

Soru 80: Kafkasya cephesi hangi devletler savaştı?

Soru 81: Çanakkale Cephesinin sonuçları nedir?

Soru 82: I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri ne antlaşmaları imzalandı?

Soru 83: I. Dünya Savaşı’ndan en kazançlı çıkan devlet hangi devlettir?

Soru 84: Mıknatısı ilk olarak Çinlilerde kaç yılları arasında kullanmaya başlamışlar?

Soru 85: Ali Kuşçu hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?

Soru 86: Piri Reis dünya haritası ile ne adlı eseri ortaya koymuştur?

Soru 87: Rasathane ne demektir?

Soru 88: Topkapı sarayında hangi mektep kurulmuştur?

Soru 89: Geliri 100 000 akçeden fazla olan toprağa ne denir?

Soru 90: Geliri 3 000 akçe ile 20 000 akçe arasındaki topraklara ne denirdi? 

Soru 91: M.Ö. VI. Yüzyıldan sonra zayıflayan devlet hangi devlettir?

Soru 92: En önemli iki ticaret yolları hangileridir?

Soru 93:İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi sonucu nedir?

Soru 94: En gezgin seyyah kimdir?

Soru 95: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatında neden hiç domates, patates, muz yememiştir?

Soru 96: Tema vakfının kuruluş amacı nedir?

Soru 97: İnsan hakları derneğinin amacı nedir?

Soru 98: Osmanlı devleti Galiçya, Makedonya, Romanya Cephelerinde hangi devletlerle savaştı?

Soru 99: Yargıtayın görevi nedir?

Soru 100: Yasa nedir? Yasama yetkisi kimindedir?

Cevap Anahtarı

D

A

B

C

C

B

D

C

D

B

A

C

D

A

D

A

B

C

B

A

C

C

A

C

A

A

C

C

B

A

D

C

A

D

A

B

C

B

A

D

A

B

C

B

Fatih Sultan Mehmet 

Mevlana Celaleddin Rum, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre 

İlk matbaa, İlk çiçek aşısı, Yeniçeri itfaiye ocağı, Yalova’da kâğıt ve kumaş fabrikaları, Avrupa tarzında mimari eserler

İstanbul’ un, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında yer alması Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozması.

Osmanlıların Kıbrıs’ı alması, Doğu Akdeniz’de daha da güçlenmeleridir.

III. Ahmet’tir. 

Deniz kuvvetlerinin başkomutanıdır.

Yaya ve atlı olmak üzere ikiye ayrılır.

Ulaşım anlamına gelir.

Çinliler ve Uygur Türkleri bulmuştur.

Çin’de ortaya çıktı.

Fenikeliler tarafından icat edildi.

İngiltere’de 1750 yılında başlamıştır.

Osmanlı Devleti

Çalışanların iş bırakma eylemidir.

Devletin malı idi.

Miri arazi denir.

Mülkiyet hakkı arazi sahibinin olan topraklardır.

Kral yoludur.

Anadolu’da 13.yüzyılda kurulmuş esnaf ve sanatkârlar birliğine ahilik denir.

İlköğretim kurumudur.

Fatih ve Kanuni dönemlerinde yaptırıldı.

1727 yılında kuruldu.

Hiyeroglif yazısını yani resimli yazıyı kullandılar.

Han, kağan veya hakan unvanları verilirdi.

Tigin denirdi.

Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır.

Vezir

Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine denir.

Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılmıştır.

1912-1913

Savaşı Osmanlı Devleti kaybetti.

Arnavutluk

Büyük devletlerarasında sömürgecilik yarışıdır.

Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri istemesi

Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermeniler’le savaştı.

Rusya’ya yardım gönderilemediği için ihtilal çıktı ve Rusya savaştan çekildi.

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Barış Antlaşması imzalandı.

İngiltere

M.Ö. 265-419 yılları arasında

Matematik ve astronomi

Denizcilik Kitabı

Gökyüzünü incelemek için kurulan binalardır.

Enderun mektebi

Has

Tımar

Frig Devleti

İpek yolu ve Baharat yoludur.

Coğrafi keşifler

Marko Polo  

Çünkü bu ürünlerin ana vatanı Amerika Fatih zamanında henüz keşfedilmemişti.

Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırılmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek temel amacıdır.

Derneğin tek amacı “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır.

Rusya, Fransa, Romanya.

Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı makamına bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeridir.

Anayasaya uygun olarak hazırlanan kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallardır. Yasama yetkisi “Türkiye Büyük Millet Meclisi”nindir.

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf,Sosyal Bilgiler, Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

7.Sınıf, Sosyal Bilgiler, Soruları, Testler, Yazılılılar, Soruar, Cevaplar

7. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, sosyal, tüm, sayfalar, tüm, yayınlar,meb