7. Sınıf Sosyal Bilgiler Klasik Soru ve Cevapları Yüz Soru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Klasik Soru ve Cevapları Yüz Soru

SORU 1-

İletişim çeşitleri nelerdir?

Sözlü iletişim

Yazılı iletişim

Sözlü iletişim (beden dili).

SORU 2-

Kitle iletişim araçlarının verdiği bilgiler nelerdir?

Doğru ve tarafsız 

Özel hayata saygılı

Anayasa ve kanunlarımızda belirten kurallara uygun olmalıdır.

SORU 3-

İlk resmi matbaa ne zaman kurulmuştur?

İlk resmi matbaa 1727 yılında kurulmuştur.

SORU 4-

Takvim-i Vekayi ne zaman kurulmuştur?

Takvim-i Vekayi 1831 yılında çıkarılmıştır.

SORU 5-

Ceride-i Havadis kaç yılında yayına girmiştir?     

Ceride-i Havadis 1840 yılında yayına girmiştir.

SORU 6-

TRT Yayınları nelerdir?

HABER 

KÜLTÜR 

SPOR 

BİLİM 

SANAT 

EĞLENCE 

SORU 7-

Günümüzdeki kitle araçları nelerdir?

İNTERNET

TELEVİZYON

GAZETE

RADYO

DERGİ vb.

SORU 8-

İrade-i Milliye gazetesi hangi yılda yayına girmiştir? 

İrade-i Milliye gazetesi 4 Eylül 1919 yıllında yayına girmiştir

SORU 9-

Nüfusumuzun  %18’i nerdedir ?

Nüfusumuzun  %’i İstanbul’dadır.

SORU 10-

Nüfusumuzun  %6,5’i nerdedir?

Nüfusumuzun  %6,5’i Ankara’dadır.

SORU 11-

Nüfusumuzu  %5,4’ü nerdedir?

Nüfusumuzun  %5,4’ü İzmir’dedir.

SORU 12-

Nüfus yoğunluğu Türkiye genelinde  …………  kişidir.

Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

Yukarıdaki boşluğa 96 rakamı gelmelidir.     

SORU 13-

TÜİK ne demek?

Türkiye İstatistik Kurumu

SORU 14-

TÜİK ne demek?

Nüfus yoğunluğu 

Ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda ve ileri istatistikî olarak hazırlar.

SORU 15-

Doğal sebepler nelerdir?

İklimin etkisi

Bitki örtüsünün değişim göstermesi 

Yer şekillerinin farklılaşması 

SORU 16- 

Beşeri sebepler nelerdir?

Sanayi kuruluşlarına yakınlığı

Tarımsal verinin yüksekliği

Turizm faaliyetlerine elverişliği

Ulaşımın kolaylığı

Yer altı kaynaklarına yakınlığı

SORU 17-

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 1.sırada hangi ilimiz vardır?

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 1. sırda Adana vardır.       

SORU 18-

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 2.sırada hangi ilimiz vardır?

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 2.sırasında Adıyaman’dır.

SORU 19-

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 3.sırada hangi şehir vardır?

2010 yılı Nüfus Sayım Sonuçları 3.sırasında Afyon vardır.

SORU 20-

En fazla göç veren şehrimiz hangisidir?

Rize

Tunceli

Kastamonu

Sinop

Kars 

Artvin

SORU 21-

Türkiye’de en fazla göç alan şehirlerimiz?

İstanbul 

Ankara

SORU 22-

Göçlerin en önemli nedenleri;

Yeryüzü şekillerinin elverişsizliği

Ekonomik yetersizlikler

Olumsuz iklim koşulları

Ulaşım sorunları

Gelir dağılımındaki dengesizlik

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği

 SORU 23-Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden çocukların hakları nelerdir;

Hangi koşullarda çalışabileceği

Çalışma yaşları 

Çalışma süresi vb. düzenlemiştir

SORU 24-

Göç alan şehirlerde artan nüfusun yarattığı sorunlar;

Bu sorunların başlıcaları

Kaçak yapılaşmanın çarpık kentleşmeye neden olması

Alt yapının yetersiz kalması 

İşsizliğin artış görmesi ve buna bağlı olarak suç teşkil eden olayların çoğalması

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi

Ulaşım araçlarının yetersiz kalması

Komut yetersizliği ve kiralarda artış görülmesidir.

 SORU 25-

Ülkemizde SGK çalışanları;

Devlet kurumlarında çalışan memurlar 

Esnaf ve sanatkârlar  

Serbest çalışanlar ve 

İşçiler      

SORU 26-  

Erzurum ve çevresinde, Alp Arslan’ın komutanlarında Ebulkasım tarafında kaç yılında kurulmuştur?

1072 yılında kurulmuştur.

SORU 27-

Alp Arslan’ın komutanlarında Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kaç yılında kurulmuştur?

1072 yılında kurulmuştur.

SORU 28-

Bu beylik Alp Arslan’ın komutanlarında Artuk Bey’in oğulları Sökmen ve İl Gazi tarafında kaç yılında kurulmuştur?

1102 yılında kurulmuştur.

SORU 29-

Melikşah kaç yılında ölmüştür?

1902 yılında Melikşah ölmüştür

SORU 30-

İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti’ni kaç yılında kurmuştur?

İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti’ni 1077 yılında kurmuştur.

SORU 31-

Süleyman Şah ‘ın  oğullarında 1 . Kılıç Arslan İsfahan’dan İznik gelerek Türkiye Selçuklu tahtına kaç yılına girdi?

İsfahan’dan İznik gelerek Türkiye Selçuklu tahtına 1902 yılında girdi.  

SORU 32-

Süleyman Şah’ın oğullarında... Kılıç Arslan İsfahan’dan İznik gelerek Türkiye Selçuklu tahtına girdi

Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

Yukarıdaki boşluğa 1.gelmeli

SORU 33-

Kılıç Arslan, ilk seferini Malatya üzerine yaptı. Şehri kaç yılında kuşattı?

1097 yılında şehri kuşattı

 SORU 34-

Devlet merkezini kaç yılında Konya’ya taşıdı?

1097 yılında Devlet merkezini Konya’ya taşıdı.

SORU 35-

1.Mesut Bizanslılara üstünlük sağladı. Ölümünden sonra yerine oğlu kaçıncı Kılıç Arslan geçti?

2.Kılıç Arslan geçti.

SORU 36-

2.Kılıç  Arslan,Miryakefalon Zaferi’nin ardından……ve …..yöresini topraklarına kattı.Türk Kuvvetleri Ege Denizi kıyılarına ulaştı. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

1.Boşluğa ESKİŞEHİR

2. Boşluğa KÜTAHYA 

Gelmelidir.

SORU 37-

2.Kılıç Arslan, Miryakefalon Zaferi’nin ardından Eskişehir ve Kütahya yöresini topraklara kattı. Türk kuvvetleri Ege denizi kıyıları kaç yılında ulaştı?

Ege denizi kıyıları 1184 yılında ulaştı.

SORU 38-

Kaçıncı Haçlı Seferi’ne gerektiği gibi karşı konulamadı?

3.Haçlı Seferi’ne gerektiği gibi karşı konulamadı.

SORU 39-

Haçlılar nereye girdiler?

Haçlılar Konya’ya girdiler.

 SORU 40-

 2.Kılıç Arslan, kaç yılında öldü?

 2.Kılıç Arslan 1192 yılında öldü.

SORU 41-

1.Kılıç Arslan tarafında yok edildi. Piyer Lermit güçlükle İstanbul’a kaç yılında kaçtı?

Piyer Lermit İstanbul’a 1096 yılında kaçtı.

SORU 42-

Haçlılar güçlükle vardıkları Kudüs’te bir Latin krallığını kaç yılında kurdular?

1099 yılında Latin krallığını kurdular.

 SORU 43-

Mesut Atabey’i İmaddedin Zengin’in Urfa’yı geri alması             üzerine 2.Haçlı Safari kaç yılında başladı?

1147 yılında 2.Haçlı Seferi başladı

SORU 44-

Selçuklu Sultanı kaçıncı Mesut bu orduyu yenilgeye uğrattı?

Selçuklu Sultanı 1.Mesut bu orduyu yenilgeye uğrattı.

SORU 45-

Bu sefer Eyyubi Devleti hükümdarı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü haçlılardan olması üzerine kaç yılında başladı?

1189 yılında başladı.

SORU 46-

Bu sefer tahtan indirilen Bizans İmparatoru İzak Angelos’un yardım istemesi üzerine Kudüs yerine nereye yapıldı?

İstanbul’a yapıldı.

SORU 47- 

İzak Angelos tekrar tahta geçirildi. Fakat Katolik ve Ortodoks Kiliselerin birleştireceği haberi yayınlayınca, isyan eden Bizans halkı imparator ve kimi öldürdü?

Bizans halkı imparator ve oğlunu öldürdü

SORU 48-

Bu karşılıktan yararlanan Haçlılar da İstanbul’u yağmaladılar. Burada Latin krallığını kaç yılında kurdular?

1204 yılında Latin krallığını kurdular.

SORU 49-

İstanbul’dan kaçan Bizans hanedanı, İznik’te ve Trabzon’da birer ne kurulmuştur? 

Rum Devleti kurdu.

SORU 52-

Antalya şehrini olarak burada bir donanma kurdu.

Böylece denizciliğe kaç yılında adım attı?

1207 yılında adım atıldı.

SORU 51-

Boycu Nayon komutasındaki bir Mağol ordusu, kaç yılında Anadolu’ya girdi?

1242 yılında Anadolu’ya girdi.

SORU 52-

Boycu Nayon komutasındaki bir Mağol ordusu,1242 yılında Anadolu’ya girdi ve nereyi aldı? 

Erzurum’u aldı.

SORU 53-

İki ordu Sivas yakınlarındaki Kösedağ’da kaç yılında karşılaştı?

1243 yılında Kösedağ’da karşılaştı.

SORU 54-

Bu gelişmenin sonunda, Anadolu’da yeniden hangi dönemi başlattı?

Beylikler dönemini başlattı.

SORU 55-

Osmanlı Devleti 1 Kasım kaç yılına kadar yaşadı?

1 Kasım 1922 yılına kadar yaşadı 

SORU 56-

Karamanoğulları nereyi aldı?

Karamanoğulları Konya’yı aldı.

SORU 57-

Karamananoğulları Türkçeyi kaç yılında resmi dil olarak kaç yılında ilan edildi? 

1727 yılında ilan edildi.

SORU 58-

Fatih’in Konya ve Karaman’ı almasından sonra bu beyliği kaçıncı Beyazıd kesin olarak son verdi?

2.Beyazıd kesin olarak son verdi.

SORU 59-

Fatih’in Konya ve Karaman’ı almasından sonra bu beyliğe 2.Beyazıd kesin olarak kaç yılında son verdi?

1487 yılında son verdi.

SORU 60-       

 Yıldırım Beyazıd,1930’da Aydınoğulları Beyliği’ne son verdi ise de bu beylik Ankara Savaş’ından sonra yeniden kaç yılında kuruldu?

1042 yılında kuruldu.

 SORU 61-

Candanoğulları Beyliği kaç yılında Fatih Sultan Mehmet son verdi?

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet son verdi.

SORU 62-

Anadolu’da Kurulan Diğer Türk Beylikleri nelerdir:

KARESİOĞULLARI: Balıkesir, Çanakkale dolaylarında kuruldu.

GERMİYANOĞULARI: Kütahya, Emet ve Tavşanlı kuruldu.

MENTEŞEOĞULLARI: Muğla dolaylarında kuruldu.

HAMİTOĞULLARI: Isparta, Buğudur, Eğirdir ve Antalya civarında kuruldu.

SARUHANOĞULLARI: Manisa, Turgutlu ve Menemen yöresinde kuruldu.

RAMAZANOĞULLARI: Çukurova’da kuruldu.

İNANÇOĞULLARI: Denizli yöresinde kuruldu.

EŞREFOĞULLARI: Beyşehir ve Seydişehir dolaylarında kuruldu.

PERVANEOĞULLARI: Sinop’ta kuruldu.

ERETNA DEVLETİ: Uygur kökenli Eretna Bey tarafından Sivas ve Kayseri dolaylarında kuruldu.

KADI BURHANETTİN AHMET DEVLETİ: Eretna Devleti yıkıldıktan sonra onun toprakları üzerinde kuruldu.

SORU 63-

Anadolu Selçuklu Sultanı   …  Gıyaseddin Keyhüsrev, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yenerek Karadeniz ticaretini bu devletin engelinden kurtardı. Bu yolun güvenliğini sağladı. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

Boşluğa 1.Gıyaseddin Keyhüşrev gelmelidir.

SORU 64-

İzeddin Keykavus …….  almıştır. 

Boşluğa hangi şehir gelmelidir?

Sinop şehri gelmelidir.

SORU 65-

İzeddin Keykavus Sinop’u aldı ve daha sonra neler oldu?

Burada daha sonra tersane yapıldı.

SORU 66-

Alâeddin Keykubat, ticaret ve askerlik bakımından önem taşıyan Kandelar Kalesi’ni kim ele geçirdi?

Kandelar Kalesi’ni Alanya ele geçirdi.

SORU 67-

Kalender Kalesini Alanya ele geçirdi ve daha sonra neler oldu?

Ve daha sonra tersane yapıldı.

SORU 68-

1.Alâeddin Keykubat döneminde Kırım’a bir donanma gönderilerek hangi limanı aldı?

Suğdak limanı aldı

SORU 69-

İlk Türk denizcisi hangi Türklerdendir?

Oğuz Türklerdendir.

SORU 70-

İlk Türk denizcisi Oğuz Türklerinden kimdir?

Oğuz Türklerinden Çaka Bey’dir.

SORU 71-

Çaka Bey denizciliğe nerde ve nasıl öğrendi?

Çaka Bey, İstanbul ’da kaldığı süre içinde öğrendi ve denizciliği İstanbul’da öğrendi.

SORU 72-

Tutsaklıktan kurtulduktan sonra hangi …….ele geçirerek burada bir beylik kurdu ve donanma oluşturdu.

Boşluğa ne gelmelidir?

Yukarıdaki boşluğa İZMİR gelmelidir.

SORU 73-

Bizans Tekfurlarıyla yaptığı hangi savaşı kazandı? 

Yaptığı KOYUNHİSAR savaşını kazandı 

SORU 74-

Bizans Tekfurlarıyla yaptığı Koyunhisar savaşını kaç yılında kazandı?

Bizans Tekfurlarıyla yaptığı Koyunhisar savaşını 1302 yılında kazandı.

SORU 75-

Bu zaferle hangi yol açıldı?

Bu zaferle Bursa yolu açıldı.

SORU 76- 

Sağlığı bozulduğu için yönetimi kime bıraktı?

Orhan Bey’e bıraktı.

SORU 77-

Sağlığı bozulduğu için yönetimi Orhan Bey’e kaç yılında bıraktı?

Sağlığı bozulduğu için yönetimi Orhan Bey’e 1320 yılında bıraktı.

SORU 78-

Akçe hangi zamanda bastırıldı?

Osman Bey zamanında bastırıldı.

SORU 79-

Orhan Bey nereyi fethetti?

Orhan Bey Bursa’yı fethetti.

SORU 80-

Orhan Bey’e kaç yılında Bursa’yı fethetti?

Orhan Bey Bursa’yı 1326 yılında fethetti.

SORU 81-

Karesioğulları Beyliği’nin toprakları kaç yılında ele geçirildi? 

Karesioğulları Beyliği 1345 yılında toprakları ele geçirildi.

SORU 82-

Rumeli’ye kaç yılında adım atıldı?

1353 yılında Rumeli’ye adım atıldı.

SORU 83-

Anadolu’da kaç yılında Ankara alındı?

Anadolu’da 1354 yılında Ankara alındı.

SORU 84-

Edirne başkent yapıldı?

Edirne 1365 yılında başkent yapıldı.

SORU 85-

Fetret Devri nedir?

Bu bunalım dönemine Osmanlı tarihinde Fetret Devri denir.

SORU 86- 

Macarlarla Edirne – Segedin Antlaşması kaç yılında imzalandı?

1444 yılında imzalandı.

SORU 87-

Anayasa’ya göre 40.madde ne yazmaktadır?

Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

SORU 86-

RTÜK nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu.

SORU 87-

İnternet

Televizyon

Gazete

Radyo

Dergi vb.

Kaç tanesi kitle iletişim aracı ve özgürlüklerindendir?

Yukarıdaki maddelerin hepsi kitle iletişim aracı ve özgürlüklerindendir.

SORU 88-

Cezayir Osman’lı devletine kaç yılında katılmış oldu?

Cezayir Osman’lı devletine 1533 yılında katılmış oldu.

SORU 89-

Barboros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasını Preveze önlerinden bozguna kaç yılında uğrattı?

1538 yılında Preveze önlerinden bozguna uğrattı.

SORU 90-

 Venedik savaş tazminatı ödeyerek Osmanlı Devleti ‘yle kaç yılında barış yapmak zorunda kaldı?

Venedik savaş tazminatı ödeyerek Osmanlı Devleti ‘yle

1540 yılında barış yapmak zorunda kaldı.

 SORU 91-

 Korsika Adası, Turgut Reis tarafından kaç yılında Osmanlı Devleti’ne katıldı?

Korsika Adası, Turgut Reis tarafından1553 yılında Osmanlı Devleti’ne katıldı.

SORU 92-

Turgut Reis, Malta Adası’nı kuşattı fakat bu çatışmada kaç yılında şehit düştü?

Turgut Reis, Malta Adası’nı kuşattı fakat bu çatışmada 1565 yılında şehit düştü.

SORU 93- 

Kaptanıderya Piyale Paşa, Cenevizlilerden kaç yılında kaç yılında Sakı Adası’nı aldı?

1568 yılında Sakız Adası’nı aldı.

SORU 94-

Yemen yeniden kaç yılında fethet edildi?

1568 yılında yemen yeniden fethet edildi.

SORU 95-

Venediklilerden Kıbrıs Adası kaç yılında alındı?

1571 yılında Venediklilerden Kıbrıs Adası alındı.

SORU 96 –

Venediklilerden Kıbrıs Adası kaç yılında Osmanlılar yenildi?

Venediklilerden Kıbrıs Adası 1571 yılında Osmanlılar yapıldı.

SORU 97-

Tunus kaç yılında fethedildi?

Tunus 1574 yılında fethedildi.

SORU 98-

Lehistan Osmanlı himayesine kaç yılında alındı?

Lehistan Osmanlı himayesine 1575 yılında alındı.

SORU 99-

Fas Sultanlığı Osmanlı himayesine kaç yılında alındı?

Fas Sultanlığı Osmanlı himayesine 1577 yılında alındı.

SORU 100-

Bu ilk isyan, bölgeye bir ordu gönderilecek kaç yılında bastırıldı?

Bu ilk isyan, bölgeye bir ordu gönderilecek 1812 bastırıldı.

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf,Sosyal Bilgiler, Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

7.Sınıf, Sosyal Bilgiler, Soruları, Testler, Yazılılılar, Soruar, Cevaplar

7. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, sosyal, tüm, sayfalar, tüm, yayınlar,meb