7. Sınıf Sosyal 1. Ünite İletişim Ve İnsan İlişkileri Soru Cevapları Test Boşluk Doğru Yanlış

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

7. Sınıf Sosyal 1. Ünite İletişim Ve İnsan İlişkileri Soru Cevapları Test Boşluk Doğru Yanlış

1.ÜNİTE: İletişim Ve İnsan İlişkileri

1-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurulan insanda daha olumlu bir etki bırakır?

A) Sen futboldan ne anlarsın.

B) Bu kitabı beğeneceğinizi düşünüyorum.

C) Kafamı patlattın, sus biraz!

D) Sana takım elbise yakışmıyor!

2-) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde yayın yapan medya kuruluşlarının uyması gereken kurallar arasında gösterilemez?

A) Türkçenin doğru ve etkili kullanımı 

B) Ahlaki değerlere uygun yayınlar 

C) İnsanların özel yaşamlarının izin alınmadan gösterilmesi 

D) Yasalara uymaya özen gösterilmesi 

3-) Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnektir?

A) Sedat bu konuları bilmez. 

B) Düşüncesi yanlış olabilir ama buna saygı duyarım. 

C) Kimse bu işte benim kadar becerikli değil.

D) Sen, kıyafet seçmeyi biliyorsun. 

4-) Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisiyle daha kısa sürede daha çok bilgi alışverişi yapılabilir? 

A) Radyo

B) Televizyon 

C) İnternet

D) Faks

5-) Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, açık oturum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panel

B) Gösteri

C) Grev

D) Miting

6-)  I. Toplumun ahlaki yapısı 

       II. Yasalar

      III. Maddi imkânlar 

Basın - Yayın kuruluşları yayınlarını yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine dikkat etmek zorundadır?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

7-) Aşağıda verilen bilgiler den hangisi yanlıştır?

A) Olumlu iletişim dinlemekle başlar.

B) Olumlu iletişim insanların birbirini daha iyi anlamasını sağlar.

C) İletişimde karşındaki kişilerin fikirleri de önemlidir.

D) İletişimin en temel şartı karşındakine üstünlüğünü kabul ettirmektir. 

8-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hâkimiyetimilliye

B) Anadolu Ajansı

C) İrade-i Milliye Gazetesi

D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

9-) 7.sınıf öğrencisi Ali, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine kırgın olduğunu fark eder. Ali’nin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

A) Durumu görmezden gelmesi

B) Arkadaşına öfkelenmesi

C) Nedenini anlamaya çalışması

D) İşi şakaya vurması 

10-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden değildir? 

A) Bir ekmek alabilir miyim?

B) Merhaba, kolay gelsin.

C) Günaydın.

D) Bugün nasılsın?

Boşlukları Dolduralım

11-) Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği haber ajansı… Anadolu Ajansı…dır.

12-) Televizyon, gazete, internet gibi araçlara… Kitle İletişim… Araçları denir.

13-) Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıya… Panel… Denir. 

14-)İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye gibi gazetelerin kurulmasında… Atatürk… Etkili olmuştur. 

Doğru-Yanlış 

15-) (.D.) Olumlu iletişimin temel şartlarından biri de dinlemektir.

16-) (.D.) Anadolu Ajansı Atatürk döneminde kurulmuştur. 

17-) (.Y.) Atatürk döneminde kurulan ilk gazete Peyam-i Sabah’tır. 

18-) (.Y) Öğüt vermek insanlar arası iletişim kuvvetlendirir.

19-) (.Y.) Basın konseyinin meslek ilkeleri televizyonların programlarını düzenlemektedir. 

20-) (.Y.) Basın ve yayın kuruluşları istediği kişinin özel hayatına müdahale edebilir.

CEVAP ANAHTARI

1-B                                                    

2-C

3-B

4-C

5-A

6-B

7-D

8-D

9-C

10-A

11-Anadolu Ajansı

12-Kitle İletişim

13-Panel

14-Atatürk

15-Doğru

16-Doğru

17-Yanlış

18-Yanlış

19-Yanlış

20-Yanlış

Ayrıca Bakınız