7.Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler Performans Ödevi
1.Bölge nedir.
Sınırları belirtilmiş toprak parçası.
2.Türkiyede kaç tane bölge vardır.
7 tane bölge vardır.
3.Yöre nedir.
Kendine özgü öz. Olan bölge ve bölümden küçük olan yerlere denir.
4.Beyazıt döneminde alınan yerler.
Inebahtı,Modon,Koron
5.Kanuni Döneminde alınan yerler.
Lodos A. Sakız A.
6.Kıbrıs kim tarafından alınmıştır.
Lala Mustafa Paşa Tarafından 1571.
7.Otluk Beyli Savaşı Nezaman Olmuştur.
1473
8.Bağdat Ne Zaman Alınmıştır.
1535
9.Kasr-ı şirin antlaşması ne zaman imzalanmıştır.
1639.
10.Güneydoğu Anadolu B.en önemli akarsuyu hangisidir
Fırattır.
11.I.Viyana ne zaman kuşatılmıştır.
1529
12.Coğrafi keşiflerin nedenleri
Pusulanın geliştirilmesi,Avrupalı Devletlerin keşiflere destek vermeleri.
13.Reformun nedenleri
Katolik Kilisesinin zenginliği,Aydınların kiliseyi eleştirmeleri.
14.Bilim adamlarını söyleyiniz.
Newton,Kopenik,Galileo,Mozart,Wright
15.Istanbul Antlaşması kimle yapılmıştır.
Rusyayla.
16.Fransız     ihtilali ne zaman nerede çıkmıştır.
1789 da Fransada çıkmıştır.
17.Trabzon Nezaman Feth Edildi.
1461
18.Karlofça Anlaşması Ne Zaman Imzalandı.
1699
19. Fransız Ihtilali Nezaman Oldu.
1789
20.Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler Nelerdir.
Çanakkale,Kafkasya,Filistin,Suriye,ırak,Mısır,Yemen,Hicaz,Romanya,Kaliçya,Mokedonya Cepheleridi
21.Berlin Anlaşması Nezaman Imzalandı.
1878
22.En çok yağış sonbaharda,en az yağış ilkbahar mevsiminde düşer.
Balıkcılığın en fazla yapıldığı coğrafi bölgedir.
Dağların güney yamaşlarında,karasal iklimin etkileri görülür.
Nüfus yoğunluğu,Türkiye ortalamasının altındadır.
Bu özellikler hangi coğrafi bölgemize aittir.
Karadeniz.
23.I.çay tarımı
II.mısır tarımı
III.demir-çelik endüstrisi
IV.Zonguldak kömürleri
Yukarıdakilerin hangisi,Karadeniz Bölgesi nden olan göçü azaltmada daha az etkilidir.
Mısır tarımı
24.Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı şeridinde yağışların her mevsim dağılması,hangi tarım ürünün yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Mısırın.
25.Doğu Karadeniz Bölümü nün kıyı ile iç kesimleri karşılaştırıldığında hangi benzerlik görülür.
Dağların doğrultusu.
26.Mamara denizine çeşitli akarsular dökülür.Bu akarsulardan bir tanesini söyleyiniz.
Susurluk.
27.Bor minerallerinin en çok çıkarıdığı iki coğrafi bölgemizi söyleyiniz.
Ege ve Maramara.
28.Kuzey Afrika da fetih hareketleri hangi padişah döneminde başlamıştır.
I.Selim.
29.Yükselme döneminde tahta geçen padişahlardan hangisinin döneminde batı yönüne sefere çıkılmamıştır.
Yavuz Sultan Selim.
30.Cezayir in,Osmanlı Devleti ne bağlanması hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir.
Barboros un kaptanıderyalığa.
31.Kanuni Sultan Süleyman döneminde en son olay hangisidir.
Zigetvar Kalesinin kuşatılması.
32.Coğrafi keşiflerin sonuçlarında hangisi kilise ve papalığa olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur.
Dünya nın yuvarlak olduğunun ispatlanması.
33.Hint Deniz yolunun keşfi kimler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Portekizliler.
34.Bugünki Iran sınırımızın yaklaşık çizildiği antlaşma hangi antlaşmadır.
Kasr-Şirin.
35.Yeniçeri Ocağı nı kaldırarak yerine düzenli bir ordu kurmayı düşünen ilk padişah kimdir.
II.Osman.
36.Irak ın yönetim şekli nasıldır.
Krallık.
37.Türkler,Iran ın hangi bölgesinde daha çok toplanmıştır.
Güney Azerbaycan da.
38.Birleşmiş Milletler hangi yılda kurulmuştur.
24 Ekim 1945 te kurulmuştur.
39.Ukrayna nın iklimi nasıldır
Ülkede kışları çok soğuk olmayan,yazları sıcak ve yağışlı bir kara iklimi görülür
40.Milli Eğitim Vakfı ne işe yarar
*Okullar yapar,
*Okulların eğitimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
*Gelirlerini halkın bağışlarından sağlar.
41.UNESCONUN amacı nedir.
Amacı eğitim,bilim ve kültür alanında uluslar arasında iş birliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
42.Osmanlı hükümdarları hangi unvanları kullanırlardı.
Bey,gazi,hüdavendiğar,hünkar ve sultan.
43.Divan üyeleri kimlerdir.
Sadrazam,vezirler,nişancı,kazasker,defterdar veşeyhülislam.
44.Kaptanıderya neye denilir.
Donanmanın en büyük komutanına denir.
45.Eyaletler kaça ayrılmıştır.
Üçe ayrılmıştır,bunlar merkeze bağlı neyaletler,özel yönetimi olan eyaletler,imtiyazlı eyaletler.
46.Osmanlı devletinde halk kaça ayrılmıştır.
Ikiye ayrılmıştır,askeriler ve reaya.
47.Dünya haritasını kim çizmiştir.
Piri Reis.
48.Türksoyun amaçları nelerdir.
*Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi,
*Türk kültürünün araştırılması,geliştirilmesi,korunması ve uluslar arası alanda tanıtılması,
*Tarihi,siyasi,coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmaların ortadan kaldırılması,
*Dünya uygarlığının oluşmasında önemli bir yer tutan Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
49. Kara ordusu kaça ayrılır söyleyiniz.
Üçe ayrulır.Kapı kulu askerleri,eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetlerden oluşur.
50.Yeniçeriler üç ayda bir ne maaşı alırlardı.
Ulüfe

Büşra Demir

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri