Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ünite Ünite yüzlerce Soru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SOSYAL BILGILER PROJE ODEVI                                         

1. ÜNITE: ILETISIM VE INSAN ILISKILERI

TEST 1
1. Iletişim aşağıdakilerden hangisi değildir?
A: Iletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
B)Iletişim insanın fiziksel ve sosyal varlığının zorunlu koşuludur.
C)Iletişimin kaynağında ihtiyaç yatar.
D)Iletişim sadece konuşarak başkalarına aktarılır.

2. Sağlıklı bir iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)Başka bir işle ilgilenmemek.
B)Anlatılanı anlamaya çalışmak
C)Emir vermek.
D)Empatik bir anlayışla dinlemek.

3. Hangisi yazılı iletişim değildir?
A)Posta
B)Konuşmak
C)Gazete
D)Telgraf

4. Iletişimde aşağıdakilerden hangisi önemlidir?
A)Dinlemek
B)Yargılamak
C)Konuyu saptırmak
D)Konuşmacıyla alay etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
A)Iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine değil vücut hareketlerine de dikkat etmek.
B)Konuşmacıyla göz teması kurmak.
C)Konuşmacı konuşurken başka bir işle uğraşmamak.
D)Karşıdakini dinlemeden sözünü kesmek.


6. Doğukan arkadaşıyla konuşurken, arkadaşıyla göz teması kurmamaktadır ve arkadaşı konuşurken başka bir işle ilgilenmektedir. Bunun sonuçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Arkadaşı Doğukan’a küsebilir.
B)Arkadaşı Doğukan’la konuşmak istemeyebilir.
C)Arkadaşı konuşmasını kısa keser ve bitirir.
D)Arkadaşı Doğukan’ ile hep konuşmak ister ve onu çok sever.

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin türlerinden değildir?
A)Sözlü iletişim
B)Tek kişiyle yapılan iletişim
C)Sözsüz iletişim
D)Yazılı iletişim

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler?
A)Gülümsemek
B)Somurtmak
C)Karşıdakini dikkatlice dinlemek
D)Karşıdakinin jest ve mimiklerine dikkat etmek.


9. Aşağıdakilerden hangisi eskiden kullanılan iletişim aracı değildir?
A)Çağrı cihazı
B)Duman
C)Internet
D)Resim

10. Özge arkadaşı Ceyda’ya ödevlerini yapması için ısrar ediyor. Ceyda arkadaşı Özge’yi kıramadığı için istemese de ödevlerini yapmayı kabul ediyor. Bu durumun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özge’nin ödevlerini Ceyda yaptığı için Özge dersini öğrenmemiş olur.
B)Çok iyi sonuçlar ortaya çıkar.
C)Özge arkadaşı Ceyda’yı çok sever.
D)Özge’nin dersleri çok iyi gelişme kaydeder.

11. Anayasamızın 20. maddesinde; Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Savcılıktan izin alınmadan bir eve girilemez.
B)Istendiği zaman istenen kişinin evine izinsiz baskın yapılabilir.
C)Kimsenin özeline izinsiz girilemez.
D)Polisler araştırma için bir eve izin alıp da girmesi gerekir.

12. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerindendir?
A)Bir programda yapılan yanlış bir şeyi ödüllendirmek.
B)Programda her şeyin yayınlanmasına izin vermek.
C)Ülkemizdeki Radyo ve Televizyon programlarını düzenlemek.
D)Radyoda istenen her şeyin yayınlanabilmesine izin vermek.

13. I. 14 Eylül 1919 Iradeimilliye gazetesi çıkarılmaya başlandı.
II. 10 Ocak 1920 Hâkimiyetimilliye gazetesi çıkarılmaya başladı
III. 30 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
IV. Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I        B)II        C)III        D)IV

14. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Suçlu olduğu, yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez.
B)Şiddet ve zorbalığa özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
C)Kişinin özel hayatı ve aile hayatının hiçbir özelliği ve önemi yoktur.
D)Basın hürdür.

15. Bir insanın kendisini karşıdakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ne denir?
A)Sempati                B)Iletişim            
C)Sözlü iletişim            D)Empati

16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan değildir?
A)Eleştirmek                            B)Karşıdakiyle göz teması kurmamak
C)Karşıdakini dikkatle dinlemek     D)Konuşan kişinin sözünü kesmek

17. Aşağıdaki mesleklerden hangisi beden dilini kullanır?
A)Doktor        B)Trafik Polisi        C)Mühendis        D)Asker

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün zamanında kurulmamıştır?
A)Anadolu Ajansı        B)Ankara Radyosu
C)Tercüman-ı Ahval                D)Hâkimiyet-i Milliye

19. Osmanlı Devleti’nde Iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)1860’da Tercüman-ı Ahval kurulmuştur.
B)1908’de telefon kullanılmaya başlanmıştır.
C)1999’da internet kullanılmaya başlanmıştır.
D)1855’te telgraf kullanılmaya başlandı.

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Saygı kendini karşıdakinin yerine koymaktır.
B)Internet bir iletişim aracı değildir.
C)Sözlü iletişim de bir iletişim şeklidir.
D)Birisi konuşurken sözünü kesmek.

21. Sansür nedir?
A)Sansür televizyonun kapanmasıdır
B)Her türlü yayın, sinema ve tiyatro yapıtlarının hükümetçe önceden denetlenmesi işi; yayın ve gösterimin izne bağlı olması, sık denetim.
C)Kanalı kapatmak.
D)Yayına uyarı göndermek.

22. Panel hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Iki grubun arasında herhangi bir konu hakkında tartışmaları
B)Kavga etmek
C)Iki grubun kurallar olmadan birbirlerine bağırıp çağırıp tartışmaları
D)Bir yapının arasına duvar yapmak

23. RTÜK’ün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Radyo Telgraf Üst Kurulu
B)Radyo Televizyon Üst Kurulu
C)Ray Tren Üst Kurulu
D)Radyo Telefon Üst Kurulu

24. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Atatürk iletişime önem vermiştir.
B)Halide Edip ile Yunus Nadi Anadolu Ajansı’nın olması gerektiğini aralarında konuşup Mustafa Kemal Atatürk’e söylemişlerdir. Atatürk de fikrin çok güzel olduğunu söylemiştir.
C)Hürriyet Gazetesi Atatürk tarafından çıkartılmıştır.
D)Iradeimilliye gazetesi Atatürk tarafından çıkartılmıştır.

25. I. Panelde savunulanın doğru olup olmaması hiç önemli değildir. Yeter ki güzel savunma yapılsın.
II. Panelde bir panel başkanı bulunur.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ikisi de doğrudur.        B)Ikisi de yanlıştır.       
C)Yalnız I doğrudur.        D)Yalnız II doğrudur

TEST 2
1. Atatürk’ün kurduğu üçüncü gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A)Iradeimilliye                B)Hâkimiyetimilliye       
C)Ceride-i Resmiye            D)Sabah

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bireyin yüz ifadesi iletişimi olumlu ya da olumsuz etkiler.
B)Olumlu iletişim dinlemekle başlar.
C)Doğru bilgi alma hakkı, kitle iletişimi özgürlüğünü kısıtlar.
D)Iletişim, en az iki kişinin bilgi alışverişiyle olur.

3. Aşağıdakilerden hangisinin iletişimle bir alakası yoktur?
A)Uçak        B)Telgraf        C)Internet        D)Gazete4. Iletişimdeki hatalardan birisi de karşıdakiyle alay etmektir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde bu sorun vardır?
A)Korkma! Ben geldim.
B)Sen zaten hep böylesin. Hiç şaşırmamak gerek.
C)Üzülme! Her şey iyi olacak.
D)Çalışırsan, mutlaka başarılı olursun.


5. “Televizyondan en çok etkilenen çocuklardır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Çocukların televizyon izlemesinin yanlış olduğunu
B)Çocukların uzun süre televizyon izlemesi çok iyidir
C)Çocuklar evlerindeki televizyona zarar vermeleri gerekir
D)Çocukların beyinleri olmadığı için televizyon izleyemezler

6. TRT’de yayınlanan programlar aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Belgesel                B)Eğitici program
C)Türkiye’yi kötüleyen programlar      D)Diziler

7. Bir insanın karşısındaki kişiyle konuşurken sözünü kesmemesi, göz teması kurması ve dinlemesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)Kişinin iletişimi iyi bildiği        B)Saygısız olduğu
C)Konuşanın arkadaşı olduğu        D)Kötü biri olduğu

8. *4 Eylül 1919 Iradeimilliye gazetesi çıkarılmaya başlandı.
*6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
*6 Mayıs 1920 Istanbul Radyosu yayına başladı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Iletişime hiç önem verilmediği
B)Iletişime çok önem verildiği
C)Sözsüz iletişime çok önem verilmiştir
D)Insanların hiçbir şeyden haberleri olmaması

9. Aşağıdakilerden hangisi daha önce bulunmuştur?
A)Internet                B)Televizyon
C)Gazete                D)Telgraf

10. En hızlı iletişim aracı hangisidir?
A)Gazete                B)Mektup
C)Internet                D)Telgraf

11. Iletişimdeki buluşların tarihsel sıralaması doğru olarak verilmiştir?
A)Internet, telgraf, televizyon, gazete
B)Telgraf, internet, televizyon, gazete
C)Televizyon, gazete, internet, telgraf
D)Gazete, telgraf, televizyon, internet

12.  1.  Ankara Radyosu
2.  Anadolu Ajansı
3.  Ceride-i Resmiye
Yukarıdaki verilenlerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadolu Ajansı-Ceride-i Resmiye-Ankara Radyosu
B)Anadolu Ajansı-Ankara Radyosu-Ceride-i Resmiye
C)Ankara Radyosu-Anadolu Ajansı-Ceride-i Resmiye
D)Ceride-i Resmiye-Ankara Radyosu-Anadolu Ajansı13. Aylin: Anneciğim duyuyor musun?
Anne: Evet duyuyorum devam et.(televizyona bakarak)
Aylin: Anne sen beni dinliyor musun?
Anne: Evet dinliyorum.(gözünü televizyondan ayırmayarak)
Aylin: Hayır dinlemiyorsun!
Yukarıdaki parçadaki sorun nedir?
A)Iletişimin çok düzgün olduğunu
B)Iletişim sorunu olduğunu
C)Ailenin iletişimi çok sevdiğini
D)Annenin televizyonu sevmediğini

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler?
A)Sana inanıyorum
B)Her zaman aynı şeyi yapıyorsun
C)Neden geciktin?
D)Sen çok iyi bir arkadaşsın

15. Hangisi kitle iletişim aracıdır?
A)Uçak        B)Tren        C)Gazete        D)Araba

16. Bir topluluğa hitap eden bir konuşmacısınız. Konuşma sırasında dinleyicilerin ilgisiz kaldığını fark ettiniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?
A)Beni dinleyin diye bağırmak
B)Niye dinlemiyorsunuz demek
C)Dinleyicilere kızmak
D)Daha iletişimsel konuşmak

17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim ile ilgili yaptıklarından değildir?
A)Iradeimilliye
B)Hâkimiyetimilliye
C)Anadolu Ajansı
D)Ziraat bankası

18. Ulaşım imkânlarının kısıtlı olması haberlerin doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını engelliyordu. Telgrafla haberleri halka duyuracak olan Anadolu Ajansı, bilgilerin halka duyurulması bakımından çok önemliydi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Iletişim bakımından Anadolu Ajansı çok önemlidir.
B)Anadolu Ajansı haberleri halka yanlış duyurmaktadır.
C)Anadolu Ajansı olmasaydı haberler halka daha doğru şekilde ulaşırdı.
D)Anadolu Ajansı’yla haberler halka çok yavaş ulaştırılmaktadır.

19. Güven: Özel hayatın sınırları belirlenmeli. Geçen gün gazetede özel hayatın sınırlarını belirten bir yazı okudum. “Durgun suya bir taş attığınız zaman taşın suya değdiği nokta, o kişinin sır alanıdır. Taşın suya değdiği noktadan itibaren birinci halka doğrudan doğruya sizin yaşadığınız alan, ikinci halka kendi aileniz, iş çevreniz yani özel hayatınızdır. Üçüncü halkada ise artık kişilerin ortak yaşam alanı arasında düzenlenmiş olan bölüm ise hukuk açısından doğrudan doğruya kişinin özel yaşamı olarak tanımlanır.” Bu parçaya göre aşağıdaki düşüncelerden hangisi yanlıştır?
A)Kişilerin özel yaşamı gizilidir.
B)Özel hayatın sınırları belirlenmelidir.
C)Özel hayatta her şey açıktır.
D)Özel hayat gizli tutulmalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün yapamayacağı bir şeydir?
A)Geçici süreliğine yayın durdurma
B)Film yapımcılarını öldürmek
C)Uyarı
D)Radyo yayınına ara vermek
21.                        Bisiklet Federasyonundan Tekzip
8 Ekim 2005 tarihli… gazetesinde “Fifa, bisikleti vurdu” başlıklı habere ilişkin Bisiklet Federasyonu tekzibidir.
8 Ekim tarihli… gazetesi 43. sayfasında yer alan haberde “Fifa, bisikleti vurdu haberde geçen Bisiklet Federasyonu Başkanlığından istifa ettiğin haberinin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir istifa sözünü hiçbir yerde kullanmadığımı, görevimin başında olduğumu, konunun tarafınızdan bilinerek haberin düzeltilmesini ve gerçeklerin kamuoyuna yansıtılmasını arz ederim.
Saygılarımla
Bisiklet Federasyon Başkanı
Yukarıdaki tekzip yazısının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir düzeltme yazısıdır.
B)Tehdit yazısıdır.
C)Öylesine yazılan bir yazıdır.
D)Dalga geçme yazısıdır.

22. RTÜK’ün telefon numarası kaçtır?
A)444 4 444
B)444 7 898
C)444 1 178
D)328 4 567

23. Bir panel yapılmaktadır. Panelin konusu; internet yararlı mıdır zararlı mıdır? Bu panelde hangi grup galip gelir?
A)Hiçbir grup
B)Iki grup da galip gelir
C)Çok arkadaşı olan grup
D)Her iki grup da galip gelebilir. Buna izleyiciler karar verir.

24. Türkiye’de ilk kurulan kanallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)TRT
B)SHOW
C)KANAL D
D)STAR

25. TRT’nin radyo kanalının adı nedir?
A)TRT şarkı
B)TRT FM
C)AŞK FM
D)VIVA

TEST 3

1. Iletişimde dinlemek de önemlidir. Aramızdaki anlaşmazlıkların birçoğu da birbirimizi dinlememekten kaynaklanmaktadır. Kimi zaman anne babalar çocuklarını, öğrenciler öğretmenlerini, arkadaşlar birbirlerini dinlemezler. Oysa dinlemek birbirimizi anlamamızı kolaylaştıracak ve yanlış anlaşılmaları da en aza indirecektir. Bu parçanın başlığı ne olabilir?
A)Televizyonun zararları
B)Iletişim
C)Çikolatanın yararları
D)Cipsin zararları

2. Damla: Özel hayatın gizliliğinden bahsederken kitle iletişim araçlarının ne derece özgür kalacağı sorusu aklıma geliyor. Yani bir denetleme mekanizmasının olması gerektiğine inanıyorum. Bu ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla denetlenmeleri olanağıdır. Ülkemizde TV ve radyo yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), zaman zaman yayınlar konusunda toplumun görüşlerini araştırmalar, anket yaparak tespit etmektedir. RTÜK’e şikâyetlerimizi aktarabileceğimiz bir telefon numarası da var: 444 1 178. Damla’nın söylediklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)RTÜK radyo ve televizyonları denetler ve düzenler.
B)Bu parçada Damla en çok neleri sevdiğinden bahsediyor.
C)RTÜK hiçbir şey yapamaz.
D)Insanların dertlerini konu edinmiş.

3. “Atatürk, basını ‘milletin genel sesi’ olarak görmüştür. Atatürk’e göre ‘Türkiye basını, milletin gerçek ses iradesinin belirleme yeri olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale getirecektir.” Atatürk’e göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Basın millet için çok önemlidir.
B)Basın milletin kendini ifade etme şekli değildir.
C)Atatürk basını çok önemsiz görmektedir.
D)Basın yalanlamaktır.

4. Kitle iletişim araçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Hiçbir sosyal ayrım yapmaksızın bir iletiyi çok sayıda insana aynı anda ulaştırabilmektir.
B)Sadece tek kişiye ulaştırmak
C)parası olan kişilere ulaştırmak
D)Sevdiği kişilere ulaştırmak

Kongre’de gazete çıkarma kararı alındı
10 Eylül günü yapılan toplantıda basın konusunun ele alınarak “Iradeimilliye” adıyla bir gazete çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca Bekir Sami Bey’in teklifiyle gazete yönetiminin hiçbir politik kuruluşla ve özellikle Ittihat ve Terakki Fırkası ile alakası olmayan birisine verilmesi karar alındı.
Iradeimilliye’nin heyet-i Temsiliye’nin yayın organı olacağı anlaşılmakta. Iradeimilliye’ye Sivas basın hayatına “hoş geldin” diyoruz. Milli Mücadele’de ilklere imza atan Sivas için böyle bir gazetenin çıkarılacak olması da Sivas basını olarak bizleri ve Sivas halkını ziyadesiyle memnun etmiştir.
Aldığımız bilgilere göre gazetenin çıkarılma yetkilisi ve sorumlu müdürü olarak Sivaslı vatansever bir genç olan Selahattin Bey görevlendirilmiştir.
Yukarıdaki metne göre 5,6,7,8,9, ve 10. soruları cevaplandırınız.

5. 10 Eylül yapılan toplantıda hangi konunun ele alınarak “Iradeimilliye” gazetesinin çıkartılması kararlaştırılmıştır?
A)ulaşım        B)basın        C)eğitim        D)özgürlük

6. “Iradeimilliye” gazetesinin çıkarılması nerde ve ne zaman kararlaştırılmıştır?
A)19 Nisan Ankara’da            B)20 Aralık Van’da
C)10 Eylül Sivas Kongresi’nde        D)28 Şubat Izmir’de

7. Gazete çıkarılmasını neden gerekli bulmuşlar?
A)Toplumumuzu olanlardan haberdar etmek için
B)Öylesine
C)Canları istediği için
D)Yalan haber yapmak için

8. Neden Sivas’ta çıkarılmıştır bu gazete?
A)Çünkü karar Sivas Kongresi’nde alınmaktadır.
B)Sivas’ı sevdikleri için
C)Sivas’ta sevdikleri olduğu için
D)Sivas’ta Türkler olduğu için

9. Gazete hangi tür iletişimi sağlar?
A)Sözsüz iletişim                 B)Sözlü iletişim
C)Kitle iletişim                    D)Tek kişili iletişim

10. Gazetenin sorumlu müdürü kimdir?
A)Aygün BIYIKSIZ        B)Aylin TOPÇU
C)Gülşah KARA        D)Selahattin Bey

11. “Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölünmelere neden olmaktadır. Toplumun birliği ve bütünlüğü için kitle iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlayarak halka duyurması gerekir.” Diyen birisinin düşüncesi ile ilgili doğru olan yorum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bunu düşünen kişi yanlış düşünüyor
B)Bunu düşünen kişi doğru düşünüyor
C)Bu düşünceyi düşünen kişi çok haklıdır
D)Bu düşünceyi düşünen kişi ödüllendirilmelidir

12. Tekzip yazısı aşağıdakilerden hangisini yapmak durumunda gönderilir?
A)Yanlış haberi düzelttirmek amacıyla
B)Gazeteyi kapatmak amacıyla
C)Televizyon yayını 1 yıl kapatmak amacıyla
D)Telefon kapatılması için

13. Anayasamızın 28. maddesinin 1. cümlesi, “Basın hürdür, sansür edilemez” der. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Basın kısıtlanamaz
B)Basını isteyen kişi kısıtlayabilir
C)Anayasamızın 28. maddesi basın ile ilgili bir maddedir
D)Anayasamızda iletişim ile ilgili maddeler vardır

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Öfkeli bir sesle konuşmak
B)Birisi konuşurken başka bir şeyle uğraşmamak
C)Arkadaşınıza sevmediğiniz bir lakap takmak
D)Çevredekileri dinlememek

15. Bir televizyon programına uyarı gönderilmesi ve yayının bir süre için kapatılmasını aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A)TRT
B)THY
C)RTÜK
D)TDK

16. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim biçimlerinden birisi değildir?
A)Düşüncelerini doğru ifade edebilmek
B)Eleştirilere açık olmamak
C)Empati kurmak
D)Hoşgörülü ve önyargısız olmak

17. Iki grubun bir başkan ile yaptıkları tartışmaya ne denir?
A)Panel
B)Tartışma
C)Tekzip
D)Sansür

18. Iradeimilliye hangi tarihte kurulmuştur?
A)19 Nisan 1997
B)14 Eylül 1919
C)20 Aralık 1905
D)30 Kasım 1909

19. Hâkimiyetimilliye hangi tarihte çıkartılmaya başlamıştır?
A)10 Ocak 1920
B)27 Nisan 1990
C)31 Mart 1934
D)29 Ekim 192320. Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?
A)29 Aralık 1919
B)23 Nisan 1923
C)6 Nisan 1920
D)28 Ekim 1930

21. Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) ne zaman yayına başlamıştır?
A)7 Ekim 1990
B)7 Ekim 1921
C)15 Ocak 1909
D)24 Mayıs 1928
22. Telsiz telgraf vericileri ne zaman hizmete girmiştir?
A)1927
B)1986
C)1927
D)1936

23. Telsiz Telgraf hakkında kanun ne zaman çıkarılmıştır?
A)1997
B)1925
C)1922
D)1899

24. Istanbul Radyosu ne zaman yayına başlamıştır?
A)1997
B)1978
C)1967
D)6 Mayıs 1927

25. Ankara Radyosu ne zaman yayına başladı?
A)Kasım 1927
B)Ocak 1927
C)Mart 1927
D)Ekim 1927

TEST 4

1. I.Internet
II. Televizyon
III. Telefon
IV. Gazete
Yukarıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracı değildir?
A)Yalnız I        B)I ve II            C)I, II, III ve IV            D)Yalnız III

2. “Istanbul’un 16 Mart 1920’de resmen işgali ve Meclisi Mebusan’ın kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da toplanacak meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile 19 Mart’ta illere, komutanlıklara bildirdi. Artık Istanbul’da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Milli Mücadele’ye katılmanın yollarını aramaktaydı. Bu gelişme ... … ‘nın kuruluşunu da sağlayacaktı.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Irade-i Milliye                    B)Anadolu Ajansı
C)Hakimiyeti Milliye                D)TRT-2

3. “Bu amaçla yasal çalışmalar tamamlanarak ... yılında çıkarılan Telsiz Telgraf Hakkında Kanun’dan iki yıl sonra ülke genelinde bir telgraf şebekesi kurulmuştur…”
Yukarıdaki alıntıdaki boşluğa ne gelmelidir?
A)1925        B)1926        C)1952        D)1923


4. Halide Edip ve …… konuşurlarken; “Türk” , “Ankara” , “Anadolu” seçenekleri arasından “Anadolu Ajansı”nda karar kıldılar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Yunus Nadi
B)Inönü
C)Mustafa Yaşar
D)Yusuf Mert

5. TRT ne zaman kurulmuştur?
A)1 Ocak 1964
B)1 Ekim 1964
C)1 Mayıs 1964
D)1 Nisan 1964

6. RTÜK’ün önemi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Yaşı uymayan kişilerin izleyemeyeceği televizyon programları “Akıllı Işaretler” sayesinde yaş sınırı konuldu.
B)Insanlara kötü örnek teşkil eden yayınları izlemelerini sağlamak.
C)Uygunsuz yayınlar yapan programları bir süreliğine kapatmak veya para cezası uygulamak.
D)Uygunsuz yayınlar yapan programlara uyarı yazısı göndermek.

7. Anayasan 20. maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz
B)Insanların özel konutları dokunulmazdır.
C)Hakim izni olmadan hiç kimsenin konutuna girilemez.
D)Sadece devlet büyüklerinin özel hayatı ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasında önder olduğu bir kuruluş değildir?
A)Anadolu Ajansı        B)Hakimiyet-i Milliye        C)Irade-i Milliye        D)TRT

9. Kendimizi ve çevremizi tanımak ve anlamak … başlatmanın ilk aşamasıdır
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)çatışma        B)konuşma        C)iletişim        D)kavga

10. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda daha fazla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır?
A)Gazete        B)Internet        C)Telgraf        D)Radyo

11. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi ilk önce kullanılmaya başlanmıştır?
A)Gazete        B)Internet        C)Telgraf        D)Radyo
12. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başta gelen ilkelerindendir?
A)Beden dili        B)Konuşmak        C)Dinlemek        D)Susmak

13. Atatürk’ün önderliğinde kurulan kitle iletişim araçlarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Insanlara yalan yanlış haber vermek
B)Yabancılara satmak
C)Insanlara yurtta olanları haber verebilmek
D)Üstünlük gösterisi yapmak için

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan bir yöntem değildir?
A)Konuşmak                    B)Dinlemek
C)Beden diliyle anlaşmak            D)Insanlara karşı peşin hükümlü olmak

15. Anadolu Ajansı’nın kurulmasındaki en büyük faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Halkın arasında yayılan yalan haberleri önleyerek halkın doğru haber almasını sağlamak
B)Insanlara isteklerini duyurabilmek
C)Halkın isteklerini ve şikâyetlerini halka duyurabilmek
D)Insanların mutlu olmasını sağlamak


16.  Sabah kalktığımız zaman çevremizdeki insanlara “Günaydın” deriz. Okulda arkadaşlarımızı gördüğümüzde” Merhaba, nasılsın?” diyerek selam veririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunlarımızı dile getirerek çözüm buluruz.
Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?
A)   Insanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
B)   Iletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
C)   Her insan etkili iletişim kurmalıdır.
D)   Iletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.

17.  Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.
Yukarıdaki mısralarda şair, aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?
A)   Insanların onu anlamamasından
B)   Her şeyi söyleyememekten
C)   Yeteneklerinin sınırlı oluşundan
D)   Hissettiklerini ifade edememekten

18.   Anayasamızın 20. maddesinde “Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinden söz edilmesi doğru olmaz?
A)   Insanların özel bilgilerine ulaşmak istemenin kanunen yasak olduğu
B)   Herkesin kendi dışındaki insanların özel bir hayatı olduğunu kabullenmesi
C)   Özel hayatın aile hayatından daha önemli olduğu
D)   Özel hayatın ve aile hayatının kanunlarla güvence altına alındığı

19.  Insanlar, çok uzak yerlerde toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Milli keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?
A)   Ekonomik kalkınmayı sağlama
B)   Doğru haber yapma
C)   Milli bilinç kazandırma
D)   Toplumu bilgilendirme

20.  Devlet kurumlarıyla ilgili bir problem ya da istek durumuyla karşı karşıya kaldığımızda dilekçe yazarız. Dilekçemizden sonuç alabilmemiz için isteklerimizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)   Dilekçelerin en az otuz gün içinde değerlendirilmesi gerektiğine
B)   Dilekçeyi belli bir yaşa geldikten sonra yazabileceğimize
C)   Dilekçe yazmanın belli kurallara bağlı olduğuna
D)   Dilekçemizden sonuç alabilmek için isteklerimizi anlaşılır şekilde ifade etmemiz gerektiğine

21.  ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Okşan Lokumses’in evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan…
Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir?
A)   Ifade Özgürlüğü
B)   Özel Yaşamın Gizliliği
C)   Tarafsız Habercilik
D)   Kamu Güvenliği

22.  Teknolojik gelişmeler iletişimi olumlu yönde etkileyebildiği gibi olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Örneğin internet ortamında yapılan sohbetlerde Türkçeye uymayan kısaltmalar bir süre sonra sıradanmış gibi algılanmaktadır. Bu durum dil yapımızın ve iletişim kültürümüzün zedelenmesine neden olmaktadır.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A)   Internet ortamında kurulan iletişimden
B)   Internet sohbetlerinde kullanılan bazı kısaltmaların dilimize zarar verdiğinden
C)   Dilde bozulmaya neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalardan
D)   Iletişim kültürümüzü zedeleyen nedenlerden

23.  Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıktığından Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmanın maddelerinden bir tanesi şu şekildedir: “Hükümet haberleşmeleri dışındaki her türlü haberleşme, Itilaf Devletleri’nce denetlenecektir.”
Buna göre, Itilaf Devletleri’nin Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemeye çalıştığı söylenebilir?
A)   Savaşın sona erdiğinin halk tarafından anlaşılmasını
B)   Milletin doğru bilgiler edinmesini
C)   Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesini
D)   Padişaha olan bağlılığın artmasını

24.  “Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   Kullandığımız kelimeler ilişkilerimizin nasıl olacağı üzerinde etkilidir
B)   Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer
C)   Tatlı söz kullanmayanlar iletişim kuramaz
D)   Iletişimin ilk amacı kötü insanları iyi yapmaktır

25.   Toplumu ilgilendiren konuların ortak olması nedeniyle herkesin bu bilgilere ulaşma imkânının olması gerekmektedir. Eğer insanlar bu bilgilerden yoksun kalırlarsa ortak amaç ve davranışlar gelişemez.
Yukarıda söylenenler aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A)Ifade ve kanaat özgürlüğünü
B)Gelenek ve görenekleri
C)Kitle iletişim araçlarını
D)Konut dokunulmazlığını

2. ÜNITE: ÜLKEMIZDE NÜFUS
1. TEST
1. Nüfus nedir?
A)Sınırları belli olan bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
B)Sınırları belli olmayan alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
C)Ülkemizin örgütüdür.
D)Sınırları belli olan toprak parçası.

2. Ülkemizde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?
A)1935
B)2000
C)1927
D)2009

3. Anayasamızın 42. maddesi “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunlarla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk Ilkeleri ve Inkılâpları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bir çocuk istenilirse okula gönderilmez.
B)Hiç kimsenin okuma hakkı elinden alınamaz.
C)Canı istemeyen okula gitmez.
D)Çağdaş bir eğitim için kimse okula gitmemelidir.


4. Nüfus sayımının uygulanması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
A)SSK
B)BAÄž-KUR
C)ES
D)DIE

5. Aşağıdakilerden hangisi göç nedenlerinin arasında değildir?
A)Can sıkıntısı
B)Olumsuz iklim koşulları
C)Ulaşım sorunları
D)Ekonomik yetersizlikler

6. Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan şehirlerimizdendir?
A)Eskişehir
B)Malatya
C)Istanbul
D)Mardin

7. Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç veren şehirlerimizdendir?
A)Istanbul
B)Ankara
C)Izmir
D)Kars

8. Aşağıdakilerden hangisi artan nüfusun yarattığı sorunlardan değildir?
A)Kaçak yapılaşma çarpık kentleşme
B)Insanların kardeş yaşamaları
C)Alt yapının yetersiz kalması
D)Konut yetersizliği ve kirada artış

9. Günümüzde nüfus sayımı kaç yılda bir yapılmaktadır?
A)10        B)7        C)5        D)20


10. 1990 yılına kadar nüfus sayımı kaç yılda bir yapılmaktaydı?
A)10        B)7        C)5        D)20
11. Aşağıdakilerden hangisi Iç Işleri Bakanlığı tarafından yapılmaz?
A)Sayım adres çerçevesinin belirlenmesi
B)Sayım komitelerinin oluşturulması
C)Sayımın uygulanması
D)Herhangi bir ülkenin nüfusunu belirlemek

12. Iç Işleri Bakanlığı hangi enstitüyle birlikte yapmaktadır?
A)BTE
B)DIE
C)YDBE
D)GMBE

13. Aşağıdakilerden hangi ilimizin nüfusu yazları artış gösterir?
A)Van
B)Kars
C)Antalya
D)Rize

14. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?
A)Nüfusu azaltmak için
B)Sınırlar içinde bulunan insan sayısını belirlemek için
C)Bölgelere göre nüfus dağılımı belirlemek için
D)Eğitim durumunu belirlemek için

15. Emekli Sandığı’nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A)EmSa
B)EMESAN
C)ES
D)ESA

16. ÇATOM’ UN açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çok Amaçlı Toplum Merkezi
B)Çadır Aba Tulum Merkezi
C)Çok Amaçlı Tarla Merkezi
D)Çakal Avlama Toplum Merkezi

17. BAÄž-KUR nedir?
A)Emekli Sandığı
B)Belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur.
C)Insanların paralarını almak amacıyla kurulmuş olan bir kuruluştur.
D)Özel işletilen bir kuruluştur.

18. Devlet Istatistik Enstitüsü 2005 yılında çıkarılan bir kanunla ne olarak değiştirilmiştir?
A)TÜIK (Türkiye Istatistik Kurumu)
B)TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı)
C)ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi)
D)SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)

19. Göç nedir?
A)Göç, insanların yaz tatillerinde gezmeleridir.
B)Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerine gitmesidir.
C)Göç, insanların canları istediğinde ya da uygun şartlarda bir ülkeden başka bir ülkeye gidip, en az 1 yıl kalıp geri dönmesidir.
D)Göç, insanların akılarına estiğinde canlarının istediği yere gitmeleridir.

20. Ülkemizin en kalabalık şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bingöl        B)Hatay        C)Istanbul        D)Ankara

21. Aşağıdakilerden hangisinin olduğu bölgelerde nüfus çoğunluğu olur?
A)Turizm        B)Orman        C)SavaşÂ Â Â      D)Dağlık alan

22. Aşağıdakilerden hangisi köyden şehre yapılan göçlerin nedenidir?
A)Köylerde hayatın daha güzel olması
B)Şehir hayatının kötü olması
C)Şehirde iş imkânının daha fazla olması
D)Köyde eğitimin daha ileride olması

“12 yaşındaki Lale Ertürk geçen yıl beşinci sınıftan altıncı sınıfa geçti. Ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı onu okuldan alıp tarlada çalıştırmaya başlar. Bu kararla birlikte Lale’nin öğretmen olma hayali de sona erdi. Lale’nin üniversitede okuyan ağabeyinin bütün çabalarına rağmen aile bir türlü kararından vazgeçmez. Aradan iki ay geçer. Televizyondan öğrendiği “ Haydi kızlar okula!” kampanyası, lale’nin tükenen umutlarını yeniden canlandırır. Öğretmeninin “Ilçede en yetkili kişi kaymakamdır.” Sözünü hatırlayarak soluğu kaymakamın yanında alır. Kaymakam, Lale’yi cesareti ve okuma azminden ötürü kutlar. Kaymakamın ikna ettiği aile, Lale’yi okula ve öğretmen olma hayaline yeniden kavuşturur.” Bu Parçaya göre 23, 24, ve 25. soruları cevaplayınız.

23. Lale’yi  okuldan alıp tarlaya verme nedenleri nedir?
A)Maddi imkansızlık       
B)Canları istediği için
C)Lale okulu sevmediği için
D)Lale’nin öğretmen olmasını istemedikleri için

24. Lale’nin hayallerine kavuşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anne ve babanın isteği
B)Haydi Kızlar Okula!” kampanyası
C)Abisinin isteği
D)Kendisinin isteği

25. Lale neden kaymakama gitmiştir?
A)Ziyaret etmek için
B)Gezmek için
C)Ilçede en yetkili kişi kaymakam olduğu için
D)Annesini ve babasını hapse attırmak için

Test 2

1. Aşağıdakilerden hangi ilin nüfusunun az olmasının nedeni yer şekillerinin engebeli olması değildir?
A)Uşak            B)Hakkâri        C)Tunceli        D)Sivas

2. “Sanayi tesislerinin bulunduğu şehirler çevreden yoğun bir işçi göçü alır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi tesislerinin bulunduğu için işçi göçü alan şehirlerdendir?
A)Artvin        B)Kırklareli        C)Zonguldak        D)Kocaeli

3. “Antalya ilimiz mevsimlik göç alır.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanayileşme olduğu için
B)Turizm olduğu için
C)Madencilik olduğu için
D)Ulaşım olduğu için

4. II. Murat’ın nüfus sayımı yapmasının nedeni nedir?
A)Ülkedeki kadınların nüfusunu belirlemek
B)Okur – yazarların nüfusunu belirlemek
C)Savaşa gidecek olanları ve vergi verecek olanları belirlemek
D)Genç ve yaşlı nüfusu belirlemek

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ülkemizde okur – yazarlık ilerlemiştir.
B)Ülkemizde okur – yazarlık günden güne gerilemiştir.
C)Ülkemizdeki yaşlı nüfus çok fazladır.
D)Ülkemizin topraklarının tamamı Asya’da bulunur.

6. “Suat bir profesördür ve bir araştırma yapmak için yurt dışına gitmiştir. Çünkü bu araştırmaları yapacak teknoloji ülkemizde yoktur.” Bu açıklamada yer alan göç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Iç göç            B)Dış göç        C)Zorunlu göç            D)Beyin göçü

7. “ Melek ailesi onu okula yollamadığı için okula gidememektedir. Melek bunu gider muhtara söyler. Muhtar da polise söyler polis gelir ve Melek tekrar okula gitmeye başlar.” Burada anlatılmak istenen nedir?
A)Okuma hakkı hiç kimsenin elinden alınamaz
B)Doğudaki kızlar okula gidemez
C)Okula sadece erkekler gidebilir
D)Okuma hakkı yasasına bazı özel durumlarda uyulmasa da olabilir.

8. Beyin göçünün nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Ekonomik nedenler ve işsizlik
B)Eğitim ve teknolojideki gelişmeler
C)Hızlı nüfus artışı
D)Siyasi nedenler

9. Bazı illerin nüfusu mevsimlik olarak artar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangileri mevsimlik göç alan illerden değildir?
A)Izmir                B)Antalya
C)Van                D)Aydın
10. Ayşe’nin yaşadığı yerde 1997 sayımında 6 bin civarında insan yaşarken, 2000 yılında 5000lere düşmüştür. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Göç vermektedir
B)Yeterli iş imkanı bulunamamaktadır
C)Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır
D)Sanayisi gelişmemiştir

11. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının nedenleri arasında sayılamaz?
A.Doğumlar
B.Ölümler
C.Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
D.Beslenme koşullarının iyileşmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebepleri arasında yer almaz?
A.Tarım alanlarının aile bireylerinin gereksi-nimlerini karşılayamaması
B.Sanayi tesislerinin köylerde bulunması ve havayı kirletmesi
C.Tarım alanlarının yetersizliği
D.Kentlerdeki iş olanaklarının fazlalığı

13. Yurdumuzda düzenli nüfus sayımları ne zaman yapılmaya başlanmıştır?
A.Cumhuriyet’in ilanından sonra
B.Tanzimat Fermanı’ndan sonra
C.II.Dünya Savaşı’ndan sonra
D. Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra

14. Genel nüfus sayımları ile ülkemizde aşağıdakilerden hangisi belirlenmez?
A.Ülkemizin nüfus yoğunluğu
B.Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu
C.Nüfusumuzun okur-yazar oranı
D.Ülkemizde resimle ilgilenenlerin oranı

15. Devlet Istatistik Enstitüsü’nün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A.Genel nüfus sayımları ile ülkemizde yaşayan insan sayısını belirler.
B.Çocukların barınma, beslenme ve kendilerini ifade etme haklarını korumaya çalışır.
C.Komşu ülkelerle ilişkilerimizi araştırır.
D.Ülkemizde sanatla uğraşan kişilerin sayısını belirler.

16. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunlaştığı yerler arasına girmez?
A.Kıyı bölgeleri
B.Mevsimlerin ılık geçtiği bölgeler
C.Ulaşıma elverişli bölgeler
D.Yeterli yağış alamayan dağlık bölgeler


17. Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A.Doğu Anadolu Bölgesi
B.Orta Anadolu Bölgesi
C.Marmara Bölgesi
D.Akdeniz Bölgesi

18. Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A.Sanayisi’nin gelişmiş olması
B.Ticaret ve hizmet sektörünün gelişmiş olması
C.Bölgenin kurak olması
D.Ulaşımın rahat olması19. Ekonomisi daha çok tarıma dayanan ve nüfusu 2000’in altında olan yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A.Köy
B.Mezra
C.Semt
D.Mahalle

20. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında değildir?
A.Ekim-dikim alanlarının yeterli olmaması
B.Iş olanaklarının kentte olması
C.Eğitim olanaklarının kentte olması
D.Kent yaşamının kalabalık olması

21.Geçici göçün tanımı aşağıdakilerden hangi-sidir?
A.Kentteki sağlık koşullarından yararlanmak düşüncesi ile yapılan göç
B.Yılın bir bölümünde iş olanaklarının olduğu yerlere yapılan göç
C.Kent merkezlerine yapılan göç
D.Kentteki eğitim koşullarından yararlanmak düşüncesiyle yapılan göç

22.Kente göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresinde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?
A.Gecekondu
B.Apartman
C.Köy
D.Mezra

23.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışını tanımlar?
A.Yılın bir bölümünde kentlerdeki iş olanaklarının artmasıyla birlikte kentlerde nüfusun fazlalaşmasıdır.
B.Ülkelerde yaşayan insan sayısıdır.
C.Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içeri-sinde insan sayısında meydana gelen artıştır.
D.Nüfusun yaş ve cinsiyet durumudur.

24.Aşağıdaki bölgelerimizden hangisine mevsimlik göç en fazla yapılır?
A.Marmara Bölgesi
B.Karadeniz Bölgesi
C.Akdeniz Bölgesi
D.Iç Anadolu Bölgesi

25.Ülkemizde ilk nüfus sayımı aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?
A.1927
B.1935
C.1925
D.1930

Test 3

1-Türkiye’de en fazla nüfus  …………………   Bölgesi’ndedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A-Marmara Bölgesi            B- Doğu Anadolu Bölgesi    C- Akdeniz  Bölgesi            D-Karadeniz Bölgesi

2-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına  neden olmaz?
A)Dış ülkelere göçler                                       B)Ölümlerin çok olması
C)Iç göçler                                                        D)Doğal afetler ve trafik kazaları

3-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkilemez?
A)Ekonomik faaliyetler          B)Eğitim ve sağlık hizmetleri           
C)Iklim şartları                       D) Meridyen dereceleri4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde en az etkilidir ?
A) Yer şekilleri                    B) Turizm merkezleri
C) Tarım olanakları             D) Karstik kaynaklar

5-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus artışını destekleyen faktörlerden biri değildir?
A-Tıp ve sağlık alanlarında gelişmelerin yaşanması
B-Zaman zaman komşu ülkelerden göçmen alınması
C-Aile planlamasının yaygınlaşamaması
D-Doğu bölgelerinden batıya doğru olan göçler

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yaşanan hızlı nüfus artışının meydana getireceği sonuçlar arasında yer almaz ?
Insanların temel besin ihtiyaçları karşılanamaz
Doğal kaynakların tüketiminde artışlar yaşanır
Kişi başına düşen milli gelirde azalmalar görülür
Sanayi tesislerinin sayısı hızla artar ve işsiz sayısı azalır.

7. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde nüfusun dağılımına etki eden bir etken değildir ?
Yer altı zenginlikleri     
Su kaynaklarına yakın olmak
Gelenek ve görenekler
Iklim ve yer şekilleri

8. Türkiye nüfusu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kıyılardaki nüfus yoğunluğu iç kesimlerden fazladır.
B-En kalabalık bölgemiz Marmara bölgesidir.
C-Çalışan nüfusun en kalabalık kısmı sanayi sektöründedir.
D- En kalabalık ilimiz Istanbul’dur.

9. Türkiye'de nüfusun bölgelere dağılışında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
A) Doğal göller                  B) Iklim koşulları          C) Yer şekilleri                  D) Toprakların verimliliği

10.Türkiye’deki nüfus ve yerleşme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölge Karadeniz Bölgesi’dir,
B)Toplu yerleşmelerin en fazla olduğu bölge Iç Anadolu Bölgesi’dir,
C)Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölge, Karadeniz Bölgesi’dir,
D)Kent nüfusunun en fazla olduğu bölge Akdeniz Bölgesi’dir,
5-Ülkemizde kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Nüfus artış hızının azalması              B) Tarımda makineleşmenin artması
C) Iş alanlarının yetersiz olması             D) Arazilerin miras yoluyla parçalanması
7-Hızlı nüfus artışı Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin karşılanmasında kolaylık sağlar?
A) Sağlık hizmetlerinin                  B) Konut ihtiyacının
C) Iş gücünün                                 D) Eğitim hizmetlerinin

8-Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının meydana getirdiği sorunlardan biri değildir?
A) Işsizliğin artması                             B) Köyden kente göç
C) Tarımda makineleşme                     D) Çevre kirliliği

9-Türkiye’de en büyük idari yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Il                    B) Ilçe                   C) Bucak                D) Köy

10-Ülkemizde genel nüfus sayım sonuçları, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından değerlendirilerek yayımlanır?
A) Devlet Istatistik Enstitüsü                  B) Yüksek Seçim Kurulu
C) Türk Standartları Enstitüsü                D) Sayıştay11-Marmara Bölgesi’ndeki nüfus yoğunluğu Ege Bölgesi’nden daha fazladır. Bunda aşağıdakilerden
hangisi daha etkili olmuştur?
A) Yüzey şekillerinin sadeliği               B) Ulaşım imkanlarının fazlalığı
C) Iklim özelliği                                     D) Sanayinin gelişmişliği

12-Türkiye’de kırsal ve kentsel yerleşmeler karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
A) Kentsel yerleşmelerde nüfus yoğunluğu daha düşüktür.
B) Kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik daha azdır.
C) Kentsel yerleşmelerde eğitim-sağlık hizmetleri daha gelişmiştir.
D) Kırsal yerleşmelerde tarımın önemi daha fazladır.

13-Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
B) Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir.
C) Türkiye’de 1940–45 yıllarında nüfus artış hızı en azdır.
D) Türkiye üretici nüfus fazla, tüketici nüfus ise çok azdır.

14- Nüfus sayımlarının yapılmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Nüfus sayısını öğrenmek
Ekonomik ve sosyal planlamalar için nüfus özelliklerini öğrenmek
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını be¬lirlemek
D)Ülkedeki eğitim ve kültür düzeyini

15-  I.    Yaşam düzeyi ve şartlarının yükselmesi
II.    Ölüm oranının az olması
III.    Nüfus artış hızının fazla olması
IV.    Ortalama yaşam süresinin kısa olması
Yukarıda verilen koşullardan hangileri, bir ülke nüfusunda yaşlı nüfus oranının art¬masına yol açar?
A) I – II                B) I – III            C) II – IV                D) III – IV           

16- Nüfus sayımının faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Nüfusun yaş ve cinsiyetini öğrenebiliriz
B)Nüfusun eğitim durumunu öğrenebiliriz
C)Ülkedeki okulların sayısı
D)Ülkede yaşayan insan sayısını öğrenebiliriz

17- Belli bir yerde yaşayan insan sayısına ne denir?
A)Nüfus sayımı             B)Nüfus yoğunluğu                 C)Nüfus                   D)Nüfus dağılımı

18. Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin
sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A-EMEKLI SANDIĞI            B- SSK                    C- BAĞKUR               D- KPSS

19. “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”
Anayasamızın 49. maddesine göre bize verilmiş olan bu hak aşağıdakilerden hangisidir?
A-Eğitim hakkı              B-Sağlık Hakkı               C-Çalışma Hakkı        D-Seyahat Hakkı

20.Özel işletme, kuruluş ve fabrikalarda çalışan işçi olarak çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A- EMEKLI SANDIĞI                 B-SSK                      C- BAĞKUR               D- KPSS


21.Anayasamızın 42. maddesinde yer alan Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.
B-Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.
C-Ilköğretim, sadece erkek olan  bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
D-Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.

22.Anayasamızın 23. maddesinde yer alan Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti’ne göre “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti hangi amaçla kanunla sınırlandırılamaz?
A-Suç işlenmesini önlemek,              
B-Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
C-Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 
D- Bazı bölgelerde arazi ve ev fiyatlarının artmasını sağlamak

23.Belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanların ve bakmakla
yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A- EMEKLI SANDIÄžI                 B-SSK                      C- BAÄžKUR               D- TÜIK

24.Nüfus sayımından başka ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlarda istatistikler, anketler, sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendirir. Elde edilen bilgiler ülkemizin kalkınması için yapılacak plan ve programlara dayanak oluşturur.Yukarıda görevlerinden bazıları verilen, 1926 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve ilk adı DIE (Devlet Istatistik Enstitüsü) olan, 2005 yılında çıkarılan bir kanunla adı değiştirilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A-BAÄžKUR                    B-TÜIK                  C-SSK             D- ÇATOM

25.Insanlar, üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.
Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?
A) Insanların güçlüklerle mücadelesi
B) Yerleşik yaşama nasıl geçildiği
C) Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi
D) Insanların göç etme nedenleri

Test 4

1. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler
B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
C) Köyden kente yapılan göçler
D) Çocuk ölümlerinin azalması

2.Türkiye’nin güney kıyılarına birçok ülkeden yaz mevsimi boyunca turist gelmektedir.
Bu insanların bölgeye gelmesiyle ticaret canlanır ve bu aylarda çok sayıda kişiye iş
imkanı doğar.Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Türkiye’nin güney kıyıları yaz turizmi için elverişlidir.
B)Turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılır.
C)Türkiye turizm sektöründen döviz elde edilir.
D)Türkiye’de en fazla turist güney sahillerine gelir.

3.Vatandaşlarımızın  yurtdışına göç etmesinin en önemli sebebi nedir?
a)Iş olanaklarından dolayı                                b)Iklim şartları
c)Göç ettikleri yerlerdeki nüfusun az olması     d)Daha iyi bir eğitim almak


4. Insanların bazı nedenlerle yaşadıkları yerleri terk edip başka bir yere yerleşmelerine göç adı verilir.Aşağıda verilenlerden hangisi, göçlerin nedenleri arasında  yer almaz ?
A)Tarım alanlarında makineleşmenin yaygınlaşması
B)Bölgede sık sık deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin yaşanması
C)Tarım alanlarının miras yoluyla paylaşılması
D)Tarım alanlarında sulamanın yaygınlaşması

5. Aşağıdakilerden hangisi dışarıya çok göç veren şehirlerimizden biri değildir?
A) Tunceli                B) Hakkari             C) Bursa               D) Kars            

6. Son yıllarda Antalya, Çeşme, Alanya, Manavgat, Marmaris, Kuşadası, Bodrum, Ayvalık, gibi şehirlerimizin birer iç göç çekim merkezi haline geldiği görülmektedir.Bunda aşağıdakilerden hangisinin varlığı en önemli etkendir?
A) Uzun ve temiz kıyılara sahip olması
B) Tarım faaliyetlerinin çok canlı olması
C) Turizm yatırımlarının yarattığı iş gücü imkanı
D) Sanayi yatırımlarının yaygınlaşması

7.Aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime fazla değişmez?
A) Tunceli             B) Aydın            C) Muğla           D) Antalya

8.Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin hepsinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların kıyıya paralel uzanması
B) Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması
C) Kıyı kesiminde nüfusun seyrek olması
D) Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması

9. I. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği
II. Çevre kirliliği
III. Alışveriş merkezlerinin azlığı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki büyük şehirlerin önemli sorunları arasında yer almaz?
A) Yalnız I              B) Yalnız II                 C) Yalnız III              D) I ve II

10. Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Tarım gelirlerinin artması
B) Kentlerde iş olanaklarının fazla olması
C) Kentlerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının fazla olması
D) Arazinin miras yoluyla parçalanarak küçülmesi

11.Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir.
Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Genç nüfusun az olmasıyla
B) Sebze tarımının yaygın olmasıyla
C) Tarıma elverişli alanların az olmasıyla
D) Turizm faaliyetlerinin belirli yerlerde toplanmış olmasıyla
12. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerin hangisinde
artış olması beklenmez?
A) Çevre kirliliği           B) Bölge dışına göç      C) Konut yetersizliği       D)Enerji tüketimi

13. Kır nüfusu yoğundur.
Diğer bölgelere göç verir.
Nadas tarımının en az yapıldığı bölgemizdir.
Bu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi        B) Iç Anadolu Bölgesi         C) Karadeniz Bölgesi        D) Ege Bölgesi                            

14.Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon
B)Internet
C)Uydu
D)Kitle iletişim araçları   

15..Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Anadolu Ajansını kurması
B) Irade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması    

16.Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
A)Irade-i Milliye
B)Hâkimiyet-i Milliye
C)Takvim-i Vekayi
D)Ceride-i Resmiye

17.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A)Milliyet Gazetesi
B)Anadolu Ajansı
C)Tercüman-ı Ahval Gazetesi
D)Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

18.Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak
amacıyla denetlenmeleri gerekir.Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)TRT      B)RTÜK     C)TÜIK      D)AA

19.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri
değildir?
A)Gazeteler çıkarıldı.                                                   B)Ilk telsiz telgraf kuruldu.
C)Radyo yayınlarına başlandı                                      D)Ilk televizyon istasyonu kuruldu.

20.Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Önemli bir güç olduğu                             B)Eğitici yönünün olduğu
C)Halkın düşüncelerini yansıttığını             D)Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

21.6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Parçada verilen bilgilere göre, Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?
A)Hangi tarihte kurulmuştur?                                      
B)Milli mücadeledeki rolü nedir?
C)Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir   
D)Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

22.Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması: yer şekilleri, iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş olmasıyla açıklanabilir. Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
A)Izmir      B)Balıkesir        C)Kars          D)Samsun

23.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün Irade-i Milliye ve Hâkimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?
A)Işgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
B)Işgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
D)Işgallerin sona ermesini sağlamak.

24.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?
A)Zonguldak             B) Manisa                C) Aydın                   D) Adana

25.Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller  arasındadır?
A) Adana        B) Kastamonu            C) Yozgat        D)Bingöl

3. UNITE: TURK TARIHINDE YOLCULUK
Test 1

1.Malazgirt Meydan Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A)1999        B)1071        C)1079        D)1082

2. “……. yönetimindeki Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu Malazgirt Ovası’nda karşılaştı.” Boşluğa ne gelmelidir?
A) Atatürk        B)Melikşah        C)Alp Aslan        D)Çağrı Bey

3. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nin sonuçlarında değildir?
A)Bu zaferle Anadolu’ya Türk akınlarının önünde bir engel kalmadı. Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu. Anadolu 10 yıl içinde Türk yurdu haline getirildi.
B)”Türk Tarihi” bu zaferle başladı.
C)Anadolu’ya sahip olan Türkler, hem Islam ülkelerini hem de Anadolu üzerinden Kudüs’e gitmeye çalışan Haçlı ordularına kayıplar verdirdiler.
D)Atatürk zamanında Anadolu’nun fethine girişen beyler ve komutanlar, ele geçirdikleri unlarla beylikler kurdular.

4. “Erzurum ve çevresinde, Alp Aslan’ın komutanlarından Ebulkasım tarafından kuruldu.” Bu devlet hangi devlettir?
A) Saltuklular        B)Mengücekliler        C)Danişmentliler        D)Artuklular

5. “ Alp Aslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kuruldu.” Bu devlet hangi devlettir?
A)Saltuklular        B)Mengücekliler        C)Danişmentliler        D)Artuklular

6. “Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Yozgat ve Malatya dolaylarında Melikşah’ın komutanlarından Danışment Gazi tarafından kuruldu.” Bu devlet hangi devlettir?
A)Saltuklular        B)Mengücekliler        C)Danişmentliler        D)Artuklular

7. “Bu beylik Alp Aslan’ın komutanlarından Artuk Bey’in oğulları Sökmen ve Il Gazi tarafından kuruldu.” Bu devlet hangi devlettir?
A)Saltuklular        B)Mengücekliler        C)Danişmentliler        D)Artuklular

8. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenlerinden değildir?
A)Bizans Imparatorluğu, Hıristiyanların doğudaki son kalesiydi. 
B)Bu durumu öğrenen Hıristiyanlar, doğuya gittiklerinde servete kavuşacaklarına inanıyorlardı.
C)Bunu yeterli görmeyen Hıristiyanlar, şehrin geri alınmasını istediler.
D)Canları istediği için haçlı seferi yapmışlardır.

9. Birinci haçlı Seferi ne zaman yapılmıştır?
A)1096-1099        B)1147-1149        C)1189-1192        D)1202-1204

10. Ikinci Haçlı Seferi ne zaman yapılmıştır?
A)1096-1099        B)1147-1149        C)1189-1192        D)1202-1204


11. Üçüncü Haçlı Seferi ne zaman yapılmıştır?       
A)1096-1099        B)1147-1149        C)1189-1192        D)1202-1204

12. Dördüncü Haçlı Seferi ne zaman yapılmıştır?
A)1096-1099        B)1147-1149        C)1189-1192        D)1202-1204

13. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından değildir?
A)Avrupa’da derebeyliklerin gücü azaldı. Buna karşılık merkezi krallıklar güçlendi.
B)Venedik ve Cenevizliler denizcilik ve deniz ticaretinde ileri gittiler.
C)Doğu ve Batı ticareti geriledi. Akdeniz limanları önem kaybetti.
D)Papa ve kiliseye olan güveni sarsıldı.


14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Haçlılar, son dört seferi Suriye, Tunus ve Mısır üzerinde yaptılar. Fakat hiçbirinden sonuç alamadılar.
B)Haçlı seferlerinin hiçbir nedeni yoktur.
C)5 tane Haçlı Seferi yapılmıştır.
D)Haçlı Seferi Müslümanlar tarafından yapılmıştır.

15. Osmanlı Beyliği’nin başında kim vardı?
A)Ertuğrul Bey
B)II. Bayezid
C)I. Bayezid
D)Atatürk

16. Karamanoğulları Beyliği’ni kuranlar Oğuzların ……… boylarındandır. Boşluğa ne gelmelidir?
A)Kayı        B)Avşar    B)Üçoklar        D)Bozoklar

17. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu kimdir?
A)Karaman Bey
B)Ahmet Bey
C)Aydınoğlu Mehmet Bey
D)Fatih Bey

18. Anadolu Selçuklu Devleti’nin başında Selçuklu soylarından gelen ve… unvanını taşıyan bir hükümdar bulunurdu. Türk beyliklerinde ise hükümdara… denirdi.Cümlesindeki boşluklara ne gelmelidir?
A)ulu bey–sultan    B)sultan–ulu bey        C)paşa–sultan        D)padişah-paşa

19. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti …. tir. Sonra …. Başkent oldu. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Iznik-Konya        B)Konya-Iznik        C)Ankara-Konya        D)Iznik-Ankara

20. Osmanlı Devleti’ni kuranlar … Türklerinin … koluna bağlı … Kayı boylarındandırlar. Boşluklara ne gelmelidir?
A)Oğuz-Bozok-Kayı        B)Göktürk-Avşar-Işali       
C)Uygur-Bozok-Avşar        D)Bozok-Avşar-Oğuz

21. Sırpsındığı Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A)1398            B)1364            C)1123            D)1362

22. 1. Kosova Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A)1389             B)1324            C)1456            D)1345

23. 2. Kosova Savaşı’nı kim yönetmiştir?
A)II. Murat        B)I. Murat        C)Osman Bey        D)Orhan Bey

24. Anakara Savaşı’nı kim yönetmiştir?
A)I. Bayezid        B)II. Bayezid        C)III. Bayezid        D)VI. Bayezid

25. Niğbolu Savaşı kaç yılında yapılmıştır?
A)1457            B)1456            C)1397            D)1396

Test 2

1. Istanbul’un fethi kaç yılında yapılmıştır?
A)1451        B)1071        C)1040        D)1789

2. Istanbul’un fethini kim yönetmiştir?
A)Osman Bey        B)Çağrı Bey        C)II.  Mehmet        D)III. Murat

3. Istanbul’un fethinden sonra II. Mehmet’e hangi unvan verilmiştir?
A)Gazi        B)Fatih        C)Ahmet        D)Fethi

4. çaldıran Savaşı’nın nedeni nedir?
A)Büyüklük tasası
B)Şah Ismail’in, Anadolu’da mezhep kavgaları çıkarak Osmanlı Devleti’ni içten çökertmek ve Anadolu’yu yönetim altına almak istemesi.
C)Verimli toprakların kavgası
D)savaş olsun diye

5. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Seferi’nin sonuçlarından değildir?
A)Memluk Devleti yıkıldı. Suriye, Mısır ve Hicaz topraklarına katıldı.
B)Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlıların eline geçti.
C)Çin Göktürklerin olmuştur.
D)Yavuz’dan itibaren Osmanlı padişahları Halife Unvanı aldılar.

6. “….., Osmanlı tahtında en uzun süre kalan padişahtır.” Boşluğa ne gelmelidir?
A)I.Kanuni Sultan Süleyman
B)II.Bayezid
C)III. Murat
D)I. Fatih

7. Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl tahtta kalmıştır?
A)56        B)46        C)15        D)10

8. Kanuni Sultan Süleyman ne zaman ölmüştür?
A)2009        B)1590        C)1566        D)1576

9. Osmanlı tarihinde, Sadrazam ……. Paşa’nın ölümü ile başlayıp, …. Antlaşması ile sona eren devreye …. Dönemi denir. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Sokullu Mehmet -Karlofça-Duraklama
B)I. Murat-Sevr-Kalkınma
C)Süleyman-Mondros Ateşkes-Ayaklanma-
D)III. Bayezid-Uşi-Duraklama

10. Iran’la Kanuni döneminde yapılan Amasya Antlaşması ne zaman yapılmıştır?
A)1666        B)1777        C)1555        D1444
11. Iran Şahı …..’in, Osmanlıları doğu sınırlarını tehdit etmesi üzerine Iran’a savaş açıldı. Boşluğa ne gelmelidir?
A)I. Ismail        B)II. Ismail        C)III. Ismail        D)IV. Ismail

12. Kanuni kaçıncı padişahtır?
A)13        B)12        C)11        D)10

13. … Lehistan seferine çıktı. Boşluğa ne gelmelidir?
A)II. Osman (Genç Osman)
B)I. Osman (Genç Osman)
C)II. Selim
D)III. Bayezid

14. “Bugünkü Türk-Iran sınırı büyük ölçüde …. Antlaşması ile çizilmiştir.”Boşluğa ne gelmelidir?
A)Sevr
B)Kasr-ı Şirin
C)Mondros Ateşkes
D)Karlofça

15. “Ikinci Viyana yenilgisi Osmanlılar için bir dönüm noktası oldu. Viyana önlerinden başlayan geri çekilme, …… ‘na kadar sürdü.” Boşluğa ne gelmelidir?
A)Sakarya Meydan Savaşı
B)I. Dünya Savaşı
C)Hotin Savaşı
D)Potlava Savaşı

16. “….’in fethi, Osmanlı donanmasının kazandığı son önemli başarıdır.” Boşluğa ne gelmelidir?
A)Eskişehir
B)Kudüs
C)Girit
D)Çin

17. II. Viyana kuşatması kimin tarafından yapılmıştır?
A)Genç Osman
B)Kanuni Sultan Süleyman
C)I. Selim
D)Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

18. Imzalanan ……… Antlaşması (1699) ile;
*Macaristan, Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya,
*Podolya ve Ukrayna Lehistan’a,
*Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verildi.
Boşluğa ne gelmelidir?
A)Karlofça
B)Istanbul
C)Ankara
D)Sevr

19. Karlofça ve Istanbul antlaşmaları, Osmanlı topraklarının paylaşılmasına yönelik ilk uluslar arası antlaşmalardır. Osmanlı Devleti Avrupa’da ilk toprak kaybına uğramış ve …… dönemi başlamıştır. Boşluğa ne gelmelidir?
A)Duraklama
B)Gerileme
C)Isyan
D)Ayaklanma


20. Istanbul Isyanları kimler tarafından çıkartılmıştır?
A)Padişahlar
B)Yeniçeriler ve kapıkulu süvarileri
C)Halk ve askerler
D)Avrupalılar

21. Fazıl Ahmet Paşa’dan sonra, Köprülü Mehmet Paşanın damadı olan ………… sadrazamlığa atandı. Boşluğa ne gelmelidir?
A)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
B) Kara Murat
C)Köprülü Mehmet Paşa
D)Fazıl Ahmet Paşa

22. Prut Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?
A)1777
B)1711
C)1177
D)1278

23. Pasarofça Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?
A)Osmanlı-Rus
B)Osmanlı-Avusturya
C)Osmanlı-Çin
D)Osmanlı-Iran

24. Fransa’nın araya girmesiyle Avusturya ve Rusya ile ……imzalandı. Boşluğa ne gelmelidir?
A)Belgrad Antlaşmaları
B)Sevr Antlaşmaları
C)Prut Antlaşmaları
D)Ziştovi Antlaşmaları

25. … Antlaşması, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır koşullu antlaşmadır. Boşluğa ne gelmelidir?
A)Belgrad
B)Sevr
C)Küçük Kaynarca
D)Prut

Test 3

1. Malazgirt Zaferi’nden sonra Alparslan komutanlarını Anadolu’nun fethi ile görevlendirdi. Komutanlar fethettikleri yerlerde kendi adlarıyla anılan beylikler kurdular. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu beylikler arasında değildir?
A)Saltuklular                B)Karesioğuları
C)Danişmentliler             D)Artuklular

2. Istanbul’u kim fethetmiştir?
A)Osman Bey                B)Orhan Bey
C)II. Mehmet                D)I. Murat

3. Bursa’yı kim fethetmiştir?
A)Osman Bey                B)II. Mehmet
C)IV. Murat                D)Orhan Bey

4. Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saltuklular            B)Artuklular
D)Mengücekliler        D)Danişmentliler

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın kısa sürede yükselmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A)Ahi Teşkilatı’nın yardımları
B)Bizans’ın yardımı
C)Çevrede güzlü devletlerin olmaması
D)Yükseliş Dönemi’nde çok iyi padişahların olması

6. Antalya’nın fethedilmesinin sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanayi tesisleri kuruldu
B)Madencilik ilerledi
C)Donanmalar ve deniz yolları güçlendi
D)Fabrikalar kuruldu

7. Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir?
A)Orhan Bey
B)Ertuğrul Gazi Bey
C)I. Murat
D)Osman Bey

8. I. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
II. Kudüs’ün Müslümanların elinden alınmak istenmesi
III. Yoksul Hıristiyanların Islam dünyasının zenginliklerine sahip olmak istemesi
Yukarıda haçlı seferlerinin nedenleri yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerle alakalı değildir?
A)Kültürel        B)Ekonomik        C)Siyasi        D)Dini

9. 1015 yılında başlayan Anadolu’ya ilk Türk akınlarının yerleşme amaçlı olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
A)Bizans’ın bu akınlara karşı direnmesi
B)Askerlerin yanlarında ailelerini de getirmeleri
C)Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
D)Bizans’la Pasinler Savaşı yapılması

10Yeniçağda “laik devlet” anlayışı ilk kez hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform D) Haçlı Seferleri

11. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
A)Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması
B) Ticaret yollarının el değiştirmesi
C) Pusulanın geliştirilmesi
D) Matbaa ile yeni bilgilerin yaygınlaşması
12 .Yeniçeri Ocağını ortadan kaldıran padişah hangisidir?
A) II. Mahmut B) I. Süleyman C) III. Selim D) I. Abdülhamit

13. Fransız Ihtimalinin Osmanlı üzerindeki en büyük etkisi nedir?
A) Eşitlik B) Özgürlük C) Demokrasi D) Milliyetçilik

14. Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?
A) Lale Devri B) III. Selim Devri C) Tanzimat Devri D) Meşrutiyet Devri

15. Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) I. Mahmut B) II. Mahmut C) II. Selim D) III. Selim

16. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlıları Müslüman Devletlerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Otlukbeli B) Ridaniye C) Niğbolu D)Mercidabık

17. Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?
A) Almanya B) Fransa C) Avusturya D) Ispanya

18. Osmanlı Devletinin Baharat Yolu’nu ele geçirmesi aşağıdaki devletlerden hangisine son vermesiyle olmuştur?
A) Bizans B)Safevi C) Memluk D) Akkoyunlu

19. Türkiye’nin ilk Demir – Çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştur?
A) Karabük B) Iskenderun C) Ereğli D) Sivas

20. Osmanlı döneminde adalet işlerine bakan müderris ve kadıların tayiniyle ilgilenen makam ve kişi kimdir?
A) Sadrazam    B) Kazasker    C) Nişancı    D) Defterdar

21. Anadolu Selçuklu Devleti için ticaret önemlidir. Ticareti geliştirmek için bir çok uygulama yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan değildir?
A) Kervansaraylar inşa etmiştir                      B) Çaka Beyliği’ne son vermiştir
C) Sinop ve Antalya limanlarını fethetmiştir,    D) Tüccarlar için sigorta sistemini getirmiştir

23.Anadolu Selçuklu Devleti birçok fetih yapmıştır. Özellikle Antalya, Alanya, Sinop gibi önemli yerler alınmıştır. Özellikle bu şehirlerin alınmaları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya,      B) Islam dünyasına üstünlük kurmaya
C) Deniz ticaretini arttırmaya                      D) Topraklarını genişletmeye

24.Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı görülür.Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
A)Tarım yapılan bölgelerde
B)Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
C)Sınır boylarında bulunan kentlerde
D)Kıyılara yakın kentlerde                                                                          

25.Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu iskan politikasının amaçlarından değildir?
A)Fethedilen bölgelerin halkını göçe zorlamak
B)Fethedilen yerlerin sosyal ve askeri güvenliğini sağlamak
C)Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak
D)Balkanlarda kalıcı olmak                                                                      

Test 4

1.Bizans Imparatorluğu Türklerin girişi sonrası burada kurulan devletler ile birçok savaş yapmıştır. Bizans Imparatorluğu aşağıdaki savaşlardan hangisini Osmanlı Devleti ile yapmıştır?
A)Palekanon    B)Miryakefalon        C)Pasinler     D)Malazgirt

2. I.Murat “Ülke topraklarını padişah ve oğullarının ortak malıdır.” Anlayışını getirmiştir. I.Murat’ın böyle bir uygulamaya geçmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toprakların tek sahibi olmak            B)Merkezi otoriteyi güçlendirmek
C)Taht kavgalarını bitirmek            D)Anadolu siyasi birliğini sağlamak

3. Osmanlı Devleti yükselme döneminde Rodos, Kıbrıs ve Ege adalarını egemenlik altına almıştır.   Osmanlı Devleti’nin bu yolla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A)Kıyıların güvenliğinin sağlanması ve ticaretin geliştirilmesini
B)Islamiyet’in Rumlar arasında yayılmasını
C)Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesini
D)Baharat Yolu’nun Osmanlı denetimine alınmasını

4.Osmanlı Devleti’ndeki en önemli yönetim organı Divan-ı hümayun’du. Divan-ı Hümayun birçok yönden bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzemekle birlikte yüksek yargı organı olarak da çalışmaktaydı.
Divan-ı Hümayun’un aşağıdaki görevlerinden hangisi yüksek yargı organı gibi çalıştığına kanıt olabilir?
A)Ülke sorunlarıyla ilgili karalar alması
B)Askeri davalar ve eyaletlerde çözülemeyen davalara bakması
C)Yönetim, maliye ve askerlikle ilgili kararlar alması
D)Ülke yönetimi ile ilgili kararlar alması ve alınan kararları padişaha sunması

5.Osmanlı donanması 1571’de Venediklilerin elindeki Kıbrıs’ı fethetti. Kıbrıs’a Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri’den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Kıbrıs’ın Osmanlı egemenliğine girmesinden rahatsız olan Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak Inebahtı’da Türk donanmasını yenilgiye uğrattılar. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Osmanlı Devleti Kıbrıs’ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir.
B)Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz mücadelesi yaşanmıştır.
C)Avrupalılar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiştir.
D)Avrupalılar Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.

6.Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde;
I.Güçlü bir yönetim ve ordu teşkilatı kurulması
II. Fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türkmenlerin yerleştirilmesi
III. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması nedeniyle güçlü bir direnişle karşılaşmaması
Durumlarından hangileri etkili olmuştur?  
A) I ve II                                      B)I ve III
C)II ve III                                     D)I , II ve III

7. Aşağıdakilerden hangi haçlı seferi sonucunda Istanbul’da bir Latin krallığı kurulmuştur ?
A) I. Haçlı Seferi
B) II. Haçlı Seferi
C) III. Haçlı Seferi
D) IV. Haçlı Seferi

8.Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti birçok savaş yapmıştır.
A)Anadolu’nun kapısı aralanmıştır.
B)Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
C)Bizans’ın Türkler’i Anadolu’dan atma ümitleri kalmamıştır.
Yukarıda verilen savaş sonuçlarından yola çıkarak Bu savaşların hangileri olduğu sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A                 B                                 C
Dandanakan-           Pasinler-                  Kösedağ
Pasinler-                  Malazgirt-                  Miryokefalon
Malazgirt-                 Kösedağ-                 Pasinler
Miryokefalon-           Pasinler-                  Dandanakan   
9. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Istanbul’u fethetmesinin sebeplerinden birisi değildir?
A) Istanbul’un coğrafi konumunun önemi
B) Bizans’ın Osmanlılar aleyhinde ittifaklar yapması
C) Istanbul’un Türk toprakları arasında kalması
D) Fatih’in yeni bir çağ açmak istemesi

10.Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı   
B) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
C) Anadolu hisarının karşısına Rumelihisarı yaptırıldı
D) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu

11.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.
B) Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası
C) Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim anlayışına sahip olması
D) Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi
12.Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,
I.Coğrafi konumunun elverişli olması
II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması
III. Anadolu Türk Beylikleri ile Ittifak kurması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

13.Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı   
B) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
C) Anadolu hisarının karşısına  Rumeli  hisarı  yaptırıldı
D) Coğrafi keşiflerin  başlamasında  etkili  oldu

14.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hâkimiyetini uzun süreli olmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Fethedilen yerlerdeki zenginlikleri hazinesine taşıması.
B) Yürüttüğü iskân (yerleştirme) politikası
C) Hoşgörülü ve insancıl bir yönetim anlayışına sahip olması
D) Fethettiği yerlere, köprüler, medreseler, kervansaraylar gibi önemli hizmetler getirmesi.

15.Osmanlı beyliğinin kısa sürede güçlenip büyük bir devlet haline gelmesinde,
I.Coğrafi konumunun elverişli olması
II. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması
III. Anadolu Türk Beylikleri ile ittifak kurması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

16.Fatih Istanbul’u aldıktan sonra Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı da Osmanlılara bağladı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Istanbul’un güvenliği sağlandı.
B)Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
C)Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığı.
D)Akdeniz ticaretinin kontrol altına alındığı.

17.Osmanlı Devletinde 
Ilk medresenin açılması
Ilk vakfın kurulması
Divan teşkilatının oluşturulması
Gibi gelişmeler  aşağıdaki  hükümdarlardan  hangisinin  döneminde  olmuştur ?
A)Osman Bey
B)Orhan Bey
C)I.Murat
D)Yıldırım Bayezid

18.Osmanlı Devletinde mali işleri yürütmekte görevli Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangidir?
A)nişancı           B)defterdar       C)vezirler            D)kazasker

19.Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
A) II. Mehmet’e Fatih unvanının verilmesi
B) Bizans Imparatorluğu yıkıldı
C) Anadolu ve Rumeli’nin güvenliği sağlandı
D) Haçlıların Osmanlı üzerindeki baskısı bitti.


20.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A)Televizyon
B)Internet
C)Gazete
D)Mektup

21.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerindedir?
A)Insan yaşamını olumsuz etkileme
B)Zaman ve para kaybına yol açma
C)Ikili insan ilişkilerini ortadan kaldırma
D)Çok sayıdaki insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırabilme

22.Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti kuruluş döneminde Iznik iken daha sonra başkent Konya ‘ya taşındı. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya ‘nın verimli tarım alanlarına sahip olması
B) Haçlı tehlikesine karşın başkentin iç kesimlere nakledilmesi
C) Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi
D) Bizans Imparatorluğu’nun Iznik sınırlarına baskı yapması

23.Yeniçeri Ocağı hangi padişah tarafından kuruldu?
A) I. Murat B) Yıldırım Beyazıt C) II. Murat D) Orhan Bey

24.Anadolu’da ticareti korumak, fakirlere bakmak gibi unsurları olan  Anadolu Selçuklu dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)imarethane                                                         B)medrese
C)şifahane                                                             D)kervansaray

25.Aşağıdakilerden hangisi Istanbul’un fethi sonucu dünya tarihini etkiyen olaylardan değildir?
A)Orta çağın kapanıp yeniçağın açılması.
B)Feodalite’nin yıkılması
C)Doğu Roma imparatorluğunun yıkılması
D)Istanbul’un başkent yapılması
Hazırlayan: Aylin Topçu
Ayrıca Bakınız

 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları