7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Ülkemizde Nüfus Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ÜLKEMIZDE NÜFUS

NÜFUS COĞRAFYASI

NÜFUS

Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.
Nüfus sayımı ile: O yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durum, öğrenim durumu, mesleklere dağılım, seçmen sayısı, askerlik çağı gelmiş kişilerin sayısı, köy ve şehir nüfusu, nüfusun yoğun ve tenha olduğu yerler... Hakkında bilgi edinilir.
Bir yerde km2 'ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus yoğunluğudur. Bir yerin nüfus yoğunluğu bulunurken, o yerin nüfusu, yüzölçümüne bölünür.

Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
1- Fiziki(Doğal) Faktörler: Iklim, bitki örtüsü, yükselti, eğim, bakı, toprak çeşidi, su durumu.
2- Beşeri ve Ekonomik Faktörler: Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, yeraltı kaynakları, ulaşım.
TÜRKIYE'DE NÜFUS

Türkiye'de Nüfus Dağılışı
Türkiye'de nüfusun dağılımında, iklim, yer şekilleri, ulaşım, tarım olanakları, endüstri, madenler gibi doğal ve ekonomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların elverişli olduğu yerler sık nüfuslanmıştır. Arazinin dağlık ve engebeli olduğu, tarım alanlarının az bulunduğu, önemli yolların uzağında kalan, endüstri ve ticaretin gelişmediği yerler ise seyrek nüfuslanmıştır.

Hızlı Nüfus Artışının Getirdiği Sorunlar
* Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.
* Kişi başına düşen ulusal gelir payı azalır.
* Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.
* Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır. Çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.
* Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.
* Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.
* Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.
* Kırsal alanlarda ve kentlerde işsizlik ve geçim sıkıntısı başlar.
* Çarpık kentleşme görülür.

NÜFUS YOÄžUNLUÄžU

Nüfus Yoğunluğu
Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.
Nüfus yoğunluğu 3 farklı biçimde ifade edilir.

    Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.
Toplam Nüfus
Aritmetik Nüfus Yoğunluğu =    Yüzölçümü
Formülü ile hesaplanır.
Aritmetik nüfus yoğunluğu, ülkenin gelişmişlik durumunu, nüfuslanma özelliğini ifade etmez. Sadece ülkenin yüzölçümü hakkında bilgi verir.

    Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Bir ülkenin tarımla geçine kırsal nüfusunun, toplan tarım arazisine bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir.
Kırsal Nüfus
Tarımsal Nüfus Yoğunluğu =    Tarım Alanları
Formülü ile hesaplanır.
Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanlarının genişliği hakkında bilgi verir. Dağlık bölgelerde tarım alanları dar olduğu için ve yağışların fazla olduğu yerlerde sulamaya gerek duyulmadan tarım yapılabildiği için, kırsal nüfus fazladır. Buna bağlı olarak tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir.

UYARI: Dağlık ve engebeli yerlerde tarım arazisi az olacağı için tarımsal nüfus yoğunluğu da az olabilir.

    Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Bir ülkenin toplam nüfusunun, tarım alanları yüzölçümüne bölünmesi sonucu elde edilen nüfus yoğunluğudur.
Toplam Nüfus  
Fizyolojik Yoğunluk=  Tarım Alanları
Formülü ile hesaplanır.
Fizyolojik nüfus yoğunluğu, nüfusun tamamını tarımla geçiniyor kabul ettiği için yanıltıcı sonuçlar verebilir.


GÖÇLER

IÇ GÖÇ
Iç Göçler

Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır.
Iç göçler;
Kırsal alandan kırsal alana
Kırsal alandan kentlere
Kentlerden kentlere
Kentlerden kırsal alana doğru olmaktadır. Iç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler.

DIŞ GÖÇ

Dış Göçler

Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:
Zorunlu Göçler(Sığınma Göçleri): Savaş, baskı veya zulümden açarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.
Yer Değiştirme(Mübadele) Göçleri: Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.
Gönüllü Göçler: Insanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yenidünya kıtalarına göçü bu türdendir.
Işgücü Göçleri: Insanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir. Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye'den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.
Beyin Göçleri: Iyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD'ye göçü bu türdendir.
YERLEŞME

YERLEŞME NEDIR?

Insanların barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştığı yeri kapsayan alandır. Ancak yeryüzünün tamamı yerleşmeye uygun değildir. Doğal ve ekonomik kökenli bazı etmenler yerleşmeleri sınırlamaktadır.
Yerleşmeyi Sınırlayan Etmenler
* Denizler
* Kutuplar
* Çöller
* Ormanlar
* Yer şekilleri
* Toprak özellikleri
* Ekonomik özellikler
* Ulaşım olanakları

TÜRKIYE'DE YERLEŞME

Türkiye'de Yerleşmeler
Türkiye'de yerleşmeler ekonomik etkinliğe bağlı olarak ikiye ayrılır.
* Sürekli Yerleşmeler
* Geçici Yerleşmeler

Sürekli Yerleşmeler
Türkiye'de sürekli yerleşmeler ekonomik etkinliklerine ve idari yapılarına göre gruplandırılır.
* Kent Yerleşmeleri
* Kır Yerleşmeleri

Ayrıca Bakınız

Ayrıca Bakınız

Icatlar ve Buluşlar

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Meb Asetat Seti Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kpss Tarih Notları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

Yorumlar   

-1 #6 misafirmı 14-11-2015 08:37
beğendim
Alıntı
0 #5 nilsu 29-09-2015 15:11
:-* :oops: :o :sigh: istediğim bu değilllll
Alıntı
0 #4 Emree 19-11-2014 18:25
güzel ;-)
Alıntı
0 #3 bedran 20-11-2013 18:21
çok iyi özetlemişsiniz
Alıntı
0 #2 sevim.buyuk 19-11-2013 11:58
iyi okumalar
Alıntı
0 #1 sevim.buyuk 19-11-2013 11:57
başarılar
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile