Türkiye'nin Konumu Komşuları Akarsuları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TÜRKIYE'NIN KONUMU
Türkiye, dünyanın kuzey yarımküresinde ve Asya ile Avrupa kıtaları arasındadır. Bu iki kıtaya birden Avrasya da denir. Avrasya da ki topraklarımıza Anadolu, Avrupa da ki topraklarımıza da Trakya denir.
Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. Ülkemiz üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Marmara, topraklarımızla çevrili bir iç denizdir.

KOMŞULARIMIZ

Üzerinde yaşadığımız ülkenin etrafında bulunan devletler  bize  komşu olan devletlerdir.
Komşumuz olan devletlerle karşılıklı ilişkilerimiz vardır.
Bazen komşu devletler arasında anlaşmazlıklar da çıkabilir.
Komşularımızla aramızda çıkan sorunları barışçı görüşmelerle çözümlemek en doğru yoldur.
Ülkemizin kuzeydoğusunda Yunanistan ve Bulgaristan,
Güneyinde, Suriye ve Irak
Doğusunda, Iran ve Azerbaycan
Kuzeydoğusunda ise Ermenistan ve Gürcistan yer almaktadır.
BUNLARI ÖÄžRENELIM
Ülkenin Adı        Başkenti        Yüzölçümü    Nüfusu
Suriye          Şam                185.000    10 milyon
Iran                    Tahran        1.648.000    46 milyon
Irak    Bağdat    437.000    13 milyon
Yunanistan    Atina    132.000    12 milyon
Gürcistan    Tiflis     69,700    5,5 milyon
Ermenistan    Erivan     30,000    3,5 milyon
Azerbaycan    Bakü    86.600    7,953 milyon
Bulgaristan    Sofya    111.000    12 milyon

AKARSULARIMIZ: Türkiye akarsular yönünden zengindir. Akarsularımızın bazıları Türkiye içerisinde göllere dökülerek son bulur. Bazıları da denizlere dökülür. Akarsularımızın bir kısmının taşıdığı su miktarı çok yüksektir. Akarsularımızın taşıdıkları su miktarları mevsimlere göre çok farklılık gösterir.
AKARSULARIMIZIN DÖKÜLDÜKLERI DENIZLER
Karadeniz'e dökülen akarsularımız: Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya.
Akdeniz'e dökülen akarsularımız   : Seyhan nehri, ceyhan nehri.
Marmara'ya dökülen akarsularımız: Susurluk ve Gönen çayları.
Ege'ye dökülen akarsularımız        : B. Menderes, K. menderes ve Gediz.

Yukarıda sıraladığımız akarsuların dışında, başka ülkelerden doğarak, ülkemiz sınırları içinde denize dökülen bazı akarsular da vardır. Akdenize dökülen Asi ve Ege'ye dökülen Meriç'in kaynakları başka ülkelerin topraklarındadır. Yine bazı akarsular da ülkemizden çıkıp, başka ülkelerin topraklarında son bulmaktadır. Çoruh, Aras, Fırat ve Dicle topraklarımızın dışında son bulan akarsularımızdır.
GÖLLERIMIZ :  Göller oluşumları açısından ikiye ayrılırlar. Doğal göller. Baraj gölleri.
Doğal göller:Çukurluk alanlarda büyük su kitlelerinin brikmesiyle oluşan göllerdir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğridir, Burdur, Ulubat bu tür göllerimizdir.
Baraj gölleri:Elektrik enerjisi elde etmek, sulama yapmak ve içme suyu sağlamak için, bazı akarsuların önü bentlerle kesilir. Böylece biriken sular baraj gölünü oluşturmaktadır. Ülkemizde çok sayıda baraj gölü vardır. Keban, Sarıyar ve Atatürk baraj gölleri bu tür göllerimizin en önemlileridir.
AKARSU VE GÖLLERIMIZDEN NASIL YARARLANIRIZ ? :Türkiye'de bulunan akarsular, akışı düzgün olmayan akarsulardır. Yaz ve ilkbahar aylarında taşıdıkları su miktarı oldukça farklıdır.
Onun için taşımacılık alanında akarsularımızdan yararlanma olanağı oldukça azdır.
AKARSU VE GÖLLERIMIZDEN ŞU ALANLARDA YARARLANIRIZ:Su ürünleri elde ederiz. ( Balıkçılık vs. ), Taşımacılık alanında akarsu ve göllerimizden yararlanırız. Sulama alanında kullanırız.
Elektrik enerjisi elde ederiz. Içme suyu elde ederiz. Tuz ve soda sağlarız. Su sporları yaparız.

TÜRKIYE'DE IKLIM:
Bir bölgede görülen ısı, yağış, sis, rüzgar gibi hava durumlarının tümüne o bölgenin iklimi denir. Türkiye yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olduğundan ve    yüzey şekilleri farklılık gösterdiğinden, birbirinden farklı iklimler görülür. Karadeniz Iklimi, Akdeniz Iklimi,
Karasal Iklim
Karadeniz iklimi:Her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin ve kışlar ılık geçer. Karadeniz'in sahil kesimi ile Marmara Bölgesinin kuzey kısımlarında bu iklim tipi görülür.
Akdeniz iklimi : Bu iklim tipinde , yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Akdeniz iklimi, Akdeniz Bölgesinde ve Ege Bölgesinin güney kesimlerinde görülür.
Karasal iklim : Iç Anadolu Bölgesi ile denizlerden uzak yerlerde görülür. Iç anadolu Bölgesinde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ilkbahar ve sonbahar yağmurludur. Doğu Anadolu'da yazlar serin ve zaman zaman yağmurlu, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizde kar en çok bu bölgemizde yağar.


Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Türkiye Kuzey Yarım Küre'de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır.

Türkiye'nin  Matematiksel Konumu

Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Buna bağlı olarak;
1.    Türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır
2.    Güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. Bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz.
3.    Ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

Türkiye'nin Özel Konumu

Türkiye'nin eski dünya karaları olan Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunur. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği taşır. Ortalama yüksekliği fazla olup (1130 m), yükseklik batıdan doğuya doğru artar. Yakın jeolojik zamanda oluştuğundan kırıklı arazisi fazladır. Bu nedenle tektonik depremler sık görülür. Maden çeşitleri fazladır. Ortadoğu ve Asya petrollerine yakınlığı, boğazlara sahip olması jeopolitik önemini artırır.

Türkiye'yi Çevreleyen Denizler

Karadeniz

Sularının Özellikleri

Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir.
Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha düşüktür
Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının bulunması, 200 m'nin altındaki derinliklerde deniz canlılarının yaşamını engeller.
Tuzluluk oranı, %o 18'dir.

Akıntılar

Karadeniz'in su seviyesinin yüksek ve tuzluluk oranının düşük olması nedeniyle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru bir üst akıntı bulunmaktadır. Marmara Denizi'nden de Karadeniz'e doğru alt akıntı bulunur.

Kıyı Tipi

Karadeniz'in Anadolu kıyıları, dağlar kıyıya paralel uzandığından genellikle dik ve yüksek kıyılar şeklindedir. Boyuna kıyı tipi özelliğindedir. Bu nedenle, Anadolu kıyılarının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark azdır.

Marmara Denizi

Sularının Özellikleri

Marmara Denizi sularının özelliği bakımından, Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş özelliği gösterir. Karadeniz'den olan üst akıntı nedeniyle yüzeyde %o 23 tuzluluk oranı, Akdeniz'den olan alt akıntının etkisiyle derinlerde %o 36 civarındadır.

Akıntılar

Akdeniz'in tuzlu suları alt akıntı ile Karadeniz'in az tuzlu suları ise üst akıntı ile Marmara Denizi sularına karışır.

Kıyı Tipi

Marmara Denizi kıyılarında birden fazla kıyı tipi görülmektedir. Örneğin, Istanbul ve Çanakkale Boğazı kıyılarında ria kıyı tipi, Izmit-Yalova arasında enine kıyı tipi, kuzey kıyılarında limanlı kıyı tipi görülür.

Ege Denizi

Sularının Özellikleri

Sularının özellikleri bakımından Akdeniz'e benzerlik gösterir. Tuzluluk oranı, Ege Denizi'nin kuzeyinde yaklaşık %o33, güneyinde ise yaklaşık %o 37 dir.

Akıntılar

Akdeniz'in tuzlu suları alt akıntı ile Ege Denizi sularına karışmaktadır. Karadeniz'den ise Ege Denizi'ne doğru üst akıntı bulunmaktadır.

Kıyı Tipi

Ege Denizi'nin Edremit – Kuşadası arası, dağlar kıyıya dik uzandığından enine kıyı tipindedir. Güneybatı Anadolu kıyıları ise (Bodrum, Marmaris, Datça) ria tipi kıyılardır.

Akdeniz

Sularının Özellikleri

Akdeniz sularının sıcaklığı diğer denizlerimizden daha yüksektir.
Bulunduğu enlem nedeniyle sıcaklık ve buharlaşma fazladır. Buna bağlı olarak, tuzluluk oranı %o 36 ilse %o 39 arasında değişir.

Akıntılar

Akdeniz'in çok tuzlu yoğun suları dip akıntı ile Marmara  Denizi'ne ulaşır.

Kıyı Tipi

Akdeniz'in Anadolu Kıyıları genlikle boyuna kıyı özelliğindedir. Finike – Kaş arasında Dalmaçya kıyı tipi görülür.

Türkiye'nin Sınırları ve Komşuları

Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarının toplam uzunluğu yaklaşık 11.000 km'dir. Burada Türkiye'nin kara sınırları ve komşuları incelenecektir.

Sınırları

Türkiye'nin kara sınırları yaklaşık 2753 km'dir. Irak ve Iran sınırları doğal sınır özelliği taşımaktadır. Diğer sınırlarımız yer yer bazı engellerden geçseler bile büyük çoğunluğu politik sınır özelliğindedir. En uzun sınırımız 877 km'lik Suriye, en kısa sınırımız 18 km'lik Nahçıvan sınırıdır.

Komşuları

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü özelliğindeki Türkiye, Asya'da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, Iran, Irak, Suriye, Avrupa'da Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur.

alıntı

Ayrıca Bakınız

Meb Asetat Seti Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri