6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ADI       :    2006-2007 OGRETMENWEB IÖO    PUAN :
SOYADI  :    SOSYAL BILGILER 6   
SINIFI / NO   :    I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA   

1. Aşağıdaki ifadelerin olgu mu veya görüş mü olduğunu bulup,uygun yere “X” işareti koyun. 
OLGU    GÖRÜŞ   
Fatih Sultan Mehmet çok başarılı bir hükümdardır
Istanbul Boğazı üzerinde iki tane köprü vardır.
Vestel Manisa Spor bu sene şampiyon olur.
Çiçeklerin en güzeli güldür.
Osmanlı Devletinin ilk beyi Osman Gazi'dir.
Türkiye'nin toplam nüfusu 67.8 milyon.
Bence en güzel tatlı baklava.
Büyüklerimize karşı saygı küçüklerimize karşı da sevgi göstermeliyiz.
Insanlar yirmi yaşlarına kadar çocuk sayılmalılar.
Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre her insan on sekiz yaşına kadar çocuk sayılır.

2. Aşağıdakilerin kavram mı, olgu mu yoksa genelleme mi olduğunu bulup,uygun yere “X” işareti koyun.
KAVRAM    OLGU    GENELLEME   

Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere üç iklim görülür. (......................)
Ülkemizde dört mevsim yaşanır. (..............................)
Ülkemizde yaşanan kış ayları aralık, ocak ve şubattır (...............................)
Iklimler insanların kültürlerini etkiler. (......................)
Özgürlüklerini herkes istediği gibi kullanabilmelidir. (..................................)
Türkiye Kuzey Yarım Kürede yer alır.(....................................)
Özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır (.....................)

3. Günümüzde yürürlükte olan (kullandığımız) Anayasa hangi yıla aittir ?
A) 1923    B) 1960    C) 1970    D) 1982

4. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık ödevleri arasında değildir?
A) Askerlik yapmak B) Vergi vermek C) Kanunlara uymak D) Derslerde başarılı olmak

5. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu        C) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
B) Türk Dil Kurumu           D) Iş Bankasının kurulması

6. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuyu belirlemek         B) Araştırılacak yeri belirlemek
C) Varsayımları belirlemek D) Dipnotları göstermek

7. Kişinin kendi fikirlerini içeren ve kişiden kişiye değişen cümlelere ne cümlesi denir?
A) Kavram   B) Görüş    C) Olgu    D) Genelleme

8.Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir?
A) Daire     B) Elips    C) Geoid    D) Eksen

9.Türkiye hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır? Yazınız.


10.Dünyamızdaki kıtaları yazınız.


Not: Ilk 2 soru otuzar, diğer sorular beşer puandır. Süre 40 dk.

Başarılar...                                            Fatih KARACAN

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)