6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Adı- Soyadı : 
KÜÇÜKÇEKMECE INÖNÜ ILKÖĞRETIM OKULU
Sınıfı          :
6. SINIFLAR SOSYAL BILGILER DERSI II. DÖNEM II. YAZILISI                                      
Numarası   :
1)    Yurdumuzda Doğu Karadeniz in kıyı kesimlerinde niçin buğday yetiştirilemez

2)    Ülkemizde taşkömürü nerede çıkarılır?Demir-Çelik fabrikası bulunan yerleri yazınız.

3)    Ülkemizdeki petrol rafinerilerini yerleri ile birlikte yazınız.

4)  Ormanların doğrudan ve dolaylı yararları nelerdir?

5) Ülkemizde Akdeniz iklimi nerelerde görülmektedir? Isimlerini yazınız.

6) Ülkemizde bundan sonraki ilk nüfus sayımı ...................... yılında yapılacaktır.

7) Ülkemizde buğday en fazla ..................... Bölgesinde yetiştirilir.

8) Türkiye bor mineralleri bakımından dünyada ........................ sıradadır.

9)  Büyükbaş hayvancılık en çok ..................... platosunda gelişmiştir.

10) Ülkemizde maden arama işleriyle ........................Genel Müdürlüğü uğraşır.

11) Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların    en çok üretildiği bölgelerimiz verilmiştir.
Hangisi yanlıştır?

A) Tütün-Ege                                                            B) Ayçiçeği-Marmara

C) Şekerpancarı-Ege                                                D) Çay-Karadeniz

12) Marmara Bölgesinde nüfus artış hızının fazla olmasının temel nedeni nedir?

A) Doğum                B) Kentleşme                C) Tarım                  D) Göç

13) Türkiye'nin Coğrafi konumu aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?

A)Madenler              B) Ulaşım                      C) Turizm                 D) Tarım faaliyetleri


14) Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarımızdan değildir?

A) Taşkömürü          B) Linyit                         C) Bakır                   D) Petrol

15) Seracılığın en fazla yapıldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara             B) Ege                            C) Akdeniz               D) Karadeniz

NOT: Süre 40 dk. Ilk 5 soru 10, diğer sorular 5 puandır.

B A Ş A R I L A R

Mesut UYSAL

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)