6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

2007-2008 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜLPINAR ILKÖĞRETIM OKULU 6-C SINIFI SOSYAL BILGILER 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

Açıklama: Sorular doğru-yanlış, boşluk doldurma, çoktan seçmeli ve klasik soru tipinde hazırlanmıştır. Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. BAŞARILAR
Öğrencinin;
ADI SOYADI  :                                  
SINIFI                 : 6/C     No:

(Doğru olanına D, yanlış olanına Y koyunuz.)
1-) (..) Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkiler.
2-) (..) Fabrikalar ekonominin gelişmesine katkı sağlayan kuruluşlar arasındadır.
3-) (..) Ithalat, bir ülkenin, ürettiği malları başka ülkelere satmasıdır.
4-) (..) Çay, en çok Güneydoğu Anadolu'da yetişir.
5-) (..) Kadeş Antlaşması, Hititler'le Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
(Boşluklara uygun kelime veya rakamları yazınız)
6-) Parayı bulan uygarlık .........dır.
7-) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ....................dir.
8-) Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen ve dünyadaki toplam rezervin yarısından fazlası ülkemizde bulunan,  uzay teknolojileri ve otomotiv sanayinde kullanılan madenimiz .............dur.
9-) Bir ülkenin, başka ülkelerin ürettiği malları almasına ............... denir.
10-) Insanların yaşamlarını sürdürebilmek ve para kazanmak için yapılan her türlü faaliyete ............. denir.
(Doğru olan seçeneği işaretleyiniz)
11-) Hititler tanrılarına hesap vermek için her yıl, yaptıklarını yazıya aktarmışlardır. Hititlerin tarafsız tarih
yazıcılığını başlattığı, krallara ait yıllıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
A) Tavananna    B) Anal    C) Pankuş        D) Hiyeroglif
12-) . 1990'da Sevyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri hangileridir?

13-) Sizce, bir meslek seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat edilmez?
A) Beceriye    B) Eğitim durumuna        C) Çevre baskısına     D) Kişisel özelliklere uygunluğuna
14-) Türkiye'de nüfus artışının ve yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz Istanbul'dur. Aşağıdakilerden hangisi,
Istanbul'daki nüfus yoğunluğunun nedenleri arasında gösterilemez?
A) Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması        B) Turizmin gelişmiş olması
C) Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması    D) Yüzölçümünün küçük olması
15-) Arazi yapısı engebeli ve dağlık olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılık faaliyetleri sanayi ve
tarıma göre oldukça yaygındır. Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ulaşım kolaydır.            B) Et ve et ürünlerine dayalı sanayi faaliyetleri vardır.
C) Otlak alanları geniş bir yer tutar.    D) Süt ve süt ürünleri ticareti yapılır.
16-)  Türkiye'de kaç çeşit iklim tipi görülür? Isimlerini yazınız

17-) Tarihte Türk adıyla kurulmuş ilk devletin adını yazınız.

18-)  Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Iki tanesini yazınız.

19-)  Niçin vergi vermeliyiz? Açıklayınız.

20-)  Doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Yazınız.

Aygün BIYIKSIZ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)