6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adı- Soyadı:
Sınıfı          :
No             :

KÜÇÜKÇEKMECE INÖNÜ ILKÖĞRETIM OKULU
6. SINIFLAR SOSYAL BILGILER DERSI II. DÖNEM I. YAZILISI

1-) Cengiz Han öldükten sonra Moğol Imparatorluğu yerine kurulan devletlerin isimleri nelerdir?2-) Dünyanın en güzel mimari yapılarından biri olan Tac Mahal;
a) Kim tarafından yaptırılmıştır?

b) Kimin için yaptırılmıştır?

c) Bugün hangi ülkededir?

3-) Genel nüfus sayımı ile ne gibi bilgiler elde ederiz?


4-) Yurdumuzda nüfus artışının nedenleri nelerdir?


5-) Köylerimizin başlıca sorunları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.


6-) Timur ile Yıldırım Bayezid'in 1402 yılında yaptıkları savaşın ismi .................................................................................................................................................................................................................................................. savaşıdır.

7-) Kutsal sayılan bitki ya da hayvana tapma işine .................................................................................................................................................................................................................................................................................       denir.

8-) Ali Şir Nevai ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... adlı eserinde Arapça ile Türkçe'yi karşılaştırmıştır.

9-) Nüfus sayımında elde edilen bilgiler ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................'ne gönderilip, değerlendirilir.

10-) Nüfusu 500.000'den fazla olan kentlere ................................................................................................................................................................................................................................................................................ denir.

11-) Fatih Sultan Mehmet'in 1473 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile yaptığı savaşın ismi nedir?

a) Niğbolu Savaşı                                                                                b) Varna Savaşı

c) Otlukbeli Savaşı                                                                              d) Turnadağ Savaşı

12-) Aşağıdaki dinsel inançlardan hangisi Moğollarda görülmüyordu?

a) Budizm                                      b) Müslümanlık

c) Şamanizm                                    d) Hristiyanlık

13-) Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerden değildir?

a) Karadeniz'in kıyı kesimleri                    b) Tuz Gölü çevresi

c) Menteşe Yöresi                                                                               d) Taşeli Platosu

14-) Aşağıdaki kentlerimizden hangisi bir maden kentidir?

a) Ankara                                                                                            b) Adana

b) Izmit                                                                                                d) Zonguldak

15-) Aşağıdakilerden hangisi nüfus kaybının nedenlerinden değildir?

a) Trafik kazaları                                                                                 b) Doğal afetler

c) Doğumlar                                                                                        d) Göçler   

NOT: Ilk 5 soru 10, diğer sorular 5 puandır.                                                BAŞARILAR

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)