6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 


Adı Soyadı:                                                                     No:                        Sınıfı:

VALI NAMIK KEMAL ŞENTÜRK ILKÖĞRETIM OKULU 2007-2008 EĞITIM ÖĞRETIM YILI
SOSYAL BILGILER 6 SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI DEĞERLENDIRME SINAVI
1-Maden zenginliği, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimini olumlu etkiler?
A- Tarım        B- Turizm         C- Sanayi       D- Hayvancılık

2- Ülkemizde kümes hayvancılığı ve ipekböcekçiliği hangi bölgemizde daha çok yaygındır? 
A- Iç Anadolu Bölgesi                 B- Marmara Bölgesi
C- Akdeniz Bölgesi                      D- Karadeniz Bölgesi

3- Aşağıdakilerden hangisi tarımın sağladığı yararlardan biri değildir?
A- Ticari faaliyetlerin artmasını sağlar
B- Hayvancılık faaliyetlerini destekler
C- Turizm faaliyetlerini arttırır
D- Birçok besin maddesi sağlar

4- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir iklimde yetişmektedir?
A- Fındık            B- Zeytin             C- Pamuk        D- Incir

5- Aşağıdaki yerlerden hangisi “kış turizmi” merkezlerimizden biridir?
A- Marmaris       B- Kuşadası        C- Efes          D- Uludağ 

6- Aşağıdakilerden hangisi   ülkemizin en çok ithal ettiği ürünlerden biridir?
A- Doğalgaz           B- Mısır          C- Pirinç        D- Buğday

7- Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kutup Iklimi                      B- Çöl Iklimi
C- Ilıman Iklim                      D- Dağ Iklimi

8- Ülkemiz aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde dünya birincisidir?
A- Pirinç             B- Muz           C- Kayısı           D- Kivi

9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahiptir?
A- Petrol                                   B- Doğalgaz        
C- Hazır giyim                          D- Eczacılık ürünleri

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biri değildir?
A- Italya          B- Ispanya          B- Almanya       D- Fransa

11- Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A- Sanayi Ülkeleridir             B- Tarım Ülkeleridir
C- Azgelişmiş ülkelerdir        D- Yoksul ülkelerdir

12- Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri'nden biri değildir?
A- Özbekistan                    B- Gürcistan  
C- Kazakistan                     D- Azerbaycan

13- Aşağıdakilerden hangisi canlı türlerinin yok olmasının  nedenlerinden  biri değildir?
A- Sanayi atıkları                B- Ağaçlandırma çalışmaları
C- Avcılık faaliyetleri          D- Tarım ilaçları

14- Insanların ve eşyaların ülkeye giriş çıkışlarının denetlendiği  kontrol merkezlerine  ne denir?
A-Ithalat           B- Ticaret        C- Gümrük      D- Ihracat

15- Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizin bu coğrafi konumuyla ilgisi yoktur?
A- Ticaret yoğunluğunun artması
B- Askeri önemin artması
C- Siyasi önemin artması
D- Yer altı kaynaklarının zenginliği

16- Düşüncelerini mizahla ifade eden, güldürerek düşündüren  13. Yüzyıl'da yaşamış düşünürümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yunus Emre           B- Nasrettin Hoca
C- Mevlana                 D- Hacı Bektaş

17-Ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması için ticari alanda aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A- Ithalat, ihracattan çok yapılmalıdır
B- Başka ülkelerle ticaret yapılmamalıdır
C- Yabancı ülkelerden hiçbir mal alınmamalıdır
D- Ihracat, ithalattan çok yapılmalıdır

18- Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Türkiye'den geçmesi, ülkemize hangi alanda yarar sağlamaktadır?
A-Turizm         B-Ticaret         C-Hayvancılık           D-Tarım

19- Aşağıdaki  illerimizin  hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
A-Izmir           B-Karaman           C-Bayburt           D-Adana

20- Aşağıdakilerden hangisi Ormanların ekonomik yararlarından biridir?
A- Yer altı sularını dengeler        B- Canlıları barındırır
C-  Yağışları arttırır                       D- Kereste elde edilir

Not: Her soru 5puan,süre 40'dır. BAŞARILAR!

Erdal BALCI
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)