6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çalışma Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SORULAR

1)  Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde Atatürk neyi vurgulamıştır.?
2)  Göktuğ , kaçıncı sınıf öğrencisidir?
3)  Adnan Ötüken neden yurtdışına gönderildi?
4)  Hak ne demektir?
5)  Mustafa kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra ne gibi hareketlere girişti?
6)  Atatürk yurtdışına gidecek öğrencilere çektiği telgrafta ne diyordu?
7)  Atatürk 1930 lar dan sonra hangi konularla daha çok ilgilendi?
8)  Yeni Türk harfleri hangi tarihte kabul edildi?
9)  Atatürk inkılapları hangi konularda etkili olmuştur.?
10)Ankara'nın matematik konumu nedir?
11)Ülkemiz hangi kıtaları birbirine bağlar?
12)Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça sıcaklık ne kadar azalır?
13)Şehir merkezleri kırsal kesime göre neden daha sıcaktır?
14)Karasal iklimin en önemli özelliği nedir?
15)Akdeniz iklimi nerelerde görülür?
16)Yerkürenin kaçta kaçı karalarla kaplıdır?
17)Insanoğlu yüzyıllar boyunca mağralarda yaşamını nasıl sürdürdü?
18)Evcilleştirilen hayvanlar nerelerde kullanılıyor?
19)Hititler, Anadolu'da hangi yıllar arasında yaşamıştır?
20)Parayı ilk bulan devlet hangisidir?
21)Friglerin başkent neresidir?
22)ekonomiyi etkileyen etmenler nelerdir?
23)Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü ne için çalışır?
24)Tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar nelerdir?
25)demir nerelerde çıkartılır ve işletilir?
26)Bakır nerelerde çıkartılır ve işletilir?
27)Krom nerelerde çıkartılır ve işletilir?
28)Bor madeninin kullanıldığı alanlar neresidir?
29)Sanayi odalarının sorumlulukları nelerdir?
30)Ticaret odalarının görevleri nelerdir?
31)Dünyada kullanılan  elektrik enerjisi nelerden elde edilir?
32)Maliye Bakanlığı hangi tarihte vergi kimlik  numarası uygulamasına geçmiştir?
33)Ormanlar nerelerde önemli rol oynar?
34)Ormanların faydaları nelerdir?
35)Ülkemiz topraklarının kaçta kaçında orta  şiddetli ve çok şiddetli derecede erozyon   yaşanıyor?
36)Coğrafi teknolojik , doğal kaynaklar ve ihtiyaçların neleri etkileyen sebepler olduğunu söyleyiniz?
37)Türkiye'de kaç milyon insan çalışıyor?
38)Çalışan insanların kaçta kaçı tarım , sanayi ve hizmet sektöründe çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz?
39)Teknolojik buluşların insanlara faydaları nelerdir?
40)Bir ton atık kağıt yaklaşık kaç ağaç  kurtarır?
41)Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil inalcık kaç tarihinde ve nerede doğdu?
42)Halil Inalcık kaç tarihine kadar  nerede tarih dersi verdi?
43)Halil inalcık hangi dilleri bilmektedir?
44)Halil inalcık halen hangi üniversitede görev yapmaktadır?
45)Ülkemizde erkekler kaç yaşına  geldiğinde askere gitmek zorundadır?
46)Harf Inkılabı kaç yılında yapıldı?
47)Japonya'nın baş kenti neresidir?
48)Hititlerin  başkenti neresidir?
49)Urartuların başkenti neresidir?
50)Iyonların başkenti neresidir?


CEVAPLAR
1)Atatürk , Milli Eğitim Şurasını toplayarak eğitimin  önemini vurgulamıştır.
2)Göktuğ,  altıncı sınıf öğrencisidir.
3)Adnan Ötüken , kütüphanecilik konusunda eğitim almak için yurtdışına gönderilmiştir.
4)Hak, sorumluluk ve özgürlüklerimiz sorunlarımızın doğru çözümü için elimizde bulunan anahtar gibidir.
5)Cumhuriyetin ilanı sonrasında toplumu çağdaş Uygurluklar düzeyine çıkarmak için köklü inkılap hareketlerine girişti.
6)Telgrafta  şöyle diyordu: Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum.Volkan olup dönmelisiniz ”
7)Atatürk , 1930'lardan itibaren kültür konularıyla daha çok ilgilenmeye başladı.
8)Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir.
9)Dilin Türkçeleşmesi, Tarih bilincinin yarleştirilmesi, geniş halk topluluklarına okuma-yazma öğretilmesi etkili olmuştur.
10)33 derece doğu meridyeni ,40 derece kuzey paraleli
11)Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.
12)200m'de sıcaklık 1 derece azalır.
13)Binaların ve araçların etkisinden dolayı daha sıcak .
14)Karasal iklimin en önemli özelliği havanın çabuk ısınıp soğumasıdır.
15)Ege Bölgesi kıyıları ile  Marmara Denizi çevresinde görülür.
16)Yer kürenin yaklaşık %30 u karalarla kaplıdır.
17)insanoğlu yüzyıllar boyunca mağaralarda barınak ,avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamını sürdürmüştür.
18)Evcilleştirilen hayvanlar çift sürmede , taşımacılıkta ve ulaşımda kullanılır.
19)Hititler , Anadolu'da M.I 1200 yılları arasında yaşamıştır.
20)Parayı ilk bulan devlet Lidyalılar'dır.
21) Friglerin başkenti Gordion'dur
22)Ekonomiyi etkileyen etmenler Coğrafi Etmenler, Doğal Kaynaklar,Teknolojik Gelişmeler,Ihtiyaç ve Istekler, Devletin katkısı”
23)Bitki ve hayvan üretimini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır.
24)Tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar şunlardır Tarım Işletmeleri genel müdürlüğü , Tarım Kredi Kooperatifleri,Devlet Su Işleri, Toprak Mahsülleri Ofisi ve Ziraat Bankası”
25)Sivas ve Malatya'da demir çıkartılır
26)Bakır; Kastamonu,Artvin ve Elazığ'da  çıkartılır
27)Krom, Elazığ,Muğla,Bursa ve Eskişehir'de çıkartılır
28)Bor madeni Kütahya Eskişehir ve Balıkesir' de kullanılır
29)Sanayinin gelişmesine hizmet etmek , sanayiyle ilgili araştırma yapmak,başlıca sanayi ham madde ürünlerinin fiyatlarını yayınlamak,sanayi odalarının sorumluluklarıdır
30)Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak ,ticaretle ilgili araştırma yapmak. Ticaret odalarının sorumluluğudur.
31)Fosil yakıtlardan elde edilir.
32)1999 yılında vergi kimlik uygulamasına geçildi.
33)Ormanlar , su sağlama, su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar
34)Yakacak ve ham madde kaynağıdır,yer altı sularını zenginleştirir.
35)Ülkemiz  topraklarının yüzde  79.43 ünde orta şiddetli ve çok şiddetli  eroyon yaşanır
36)Ülkenin  ekonomik faaliyetlerini etkiler
37) Türkiye'de  23 milyon insan yaşıyor
38)Çalışanların  yüzde 22.2'si  tarım yüzde  18.8'i sanayi ve   yüzde 59u  hizmet sektöründe çalışıyor
39)Yapılan buluşlar insanların  hayatını  kolaylaştırır .
40) Bir ton atık kağıt  yaklaşık  17ağaç kurtarır
41)Ünlü tarihçimiz Halil  Inanık 1916'yılında Istanbul'da  doğdu
42)  1986 yılına kadar  Şikogo Üniversitesinde  görev yapmaktadır
43)Halil Inalcık  ,Ingilizce  Almanca, Fransızca Arapça,Farsça ve Italyanca dillerini biliyor.
44)Halil Inalcık  bilkent üniversitesinde görev yapmaktadır
45)Ülkemizde erkekler 20 yaşına geldiğinde askere gidiyor
46)Yeni türk  harfleri 1928 tarihinde kabul edildi
47)Japonya'nın baş kenti Tokyo'dur.
48)Hititlerin baş kenti Hattuşa
49)Urartuların baş kenti Tuşpa
50)Iyonların baş kenti Efes ve Milet.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)