6 Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Donem 2.Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6.SINIFLAR - SOSYAL BILGILER - I.DÖNEM II.YAZILI          Tarih:2/01/2004
ADI:                                 SOYADI:                                   SINIFI:                         NO:

10- Aşağıdakilerden hangisi sanayi  bitkisi değildir?
a) Zeytin              b) Tütün        c)  Çay                               d) Arpa

11- Kereste,çeşitli sanayi kollarının hammaddesidir.Aşağıdakilerden hangisi bu kullanım alanında yer almaz?
a) Kağıt                    b) Boya          c) Sunta          d) Parke

12- Yer altından çıkarılan petrol, petrol arıtma tesislerinde (rafineri) işlenir.
Aşağıdaki rafinerilerimizden ve bulundukları illerden hangisi  yanlış eşleştirilmiştir?
a) Mersin-Ataş                    b) Izmit-Ipraş               c) Adıyaman-Batman          d) Izmir-Aliağa

13- Ülkeler arasında yapılan mal alım- satım işlerine dış ticaret denir.Dış ülkelerden mal satın almaya ne denir?
a) Ihracat          b) Ithalat             c) Pazar          d) Hiçbiri

14- Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarımızdan değildir?
a) Bakır        b) Kömür
c) Petrol       d) Linyit

15-Aşağıdakilerden hangisi Köylerimizin önemli sorunlarından biri değildir?
a) Sağlık                b) Eğitim
c)Hava kirliliği    d)Ulaşım

16-Aşağıdakilerden hangisi köylerden kentlere olan göçün sebeplerinden birisi değildir?
a)Kentlerin iş imkanına sahip olması
b)Eğitim olanaklarının kentlerde mevcut olması
c)Tarımda verimliliğin artması
d)Sosyal imkanların kentlerde fazla olması
17-Doğu Karadeniz'de niçin buğday yetişmez?
a)Bölge çok fazla kurak olduğu için
b)Halkın buğday yetiştirmeyi istemesi
c)Yörenin her mevsim yağış alması
d)Yörenin çok kuzeyde yer alması
18-Büyük şehirlerde Çarpık kentleşmenin olması aşağıdakilerden hangisinin doğrudan sonucudur?
a)Imar planının yapılmaması
b)Endüstrinin hızlı gelişmesi
c)Göçlerin fazla olması
d)Karayollarının plansız yapılması
9- Yetişme döneminde çok su isteyen bir bitkidir.Hasat döneminde ise yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar.En fazla Ege,Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin verimli ovalarında yetiştirilir.Bu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Pamuk       b) Tütün             c)  Şeker pancarı               d)  Ayçiçeği
S/1.Nüfusu 100.000-500.000 arasında yer alan kentler aşağıdaki hangi guruba girer?
A)  Küçük kentler    B) Orta büyüklükteki kentler       C) Metropoller    D) Büyük kentler
S/2.Aşağıdakilerden  hangisi  ülkemizde  tarımı  etkileyen  faktörlerden  değildir?
A) Toprak  bakımı      B) Sulama         C) Iklim               D) Gübreleme
S/3.Bir kısmı hayvan yemi olarak kullanılır.Türkiye'de ekim alanları yaygıdır.En çok Akdeniz Bölgesinde üretilir.Bunu,Karadeniz Bölgesi takip
eder.Bu ürün  aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Buğday           B) Mısır    C)  Arpa      D)  Pirinç
S/4.Yetişme döneminde çok su isteyen bir bitkidir.Hasat döneminde ise yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar.En fazla Ege,Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinin verimli ovalarında yetiştirilir.Bu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Pamuk       B) Tütün    C)  Şeker pancarı      D)  Ayçiçeği
S/5. Aşağıdakilerden  hangisi  Baklagiller  gurubu  içinde  yer  almaz?
A) Nohut                             B) Soya fasulyesi                                  C) Mercimek                           D) Bakla
S/6. Üzüm bitkisi en çok aşağıdaki hangi bölgemizde yetiştirilir?
A) Akdeniz Bölgesi        B) Marmara Bölgesi        C) Ege Bölgesi         D) Karadeniz Bölgesi
S/7. Aşağıdakilerden hangisi sanayi  bitkisi değildir?
A) Zeytin           B) Tütün               C)  Çay            D) Arpa
S/8. Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ülkemizde yapılmaz?
A) Ağıl hayvancılığı         B) Otlak hayvancılığı           C) Ahır hayvancılığı         D) Besi hayvancılığı
S/9. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde büyükbaş hayvancılık en yaygın biçimde yapılmaktadır?
A) Iç Anadolu Bölgesi       B) Ege Bölgesi       C) Karadeniz Bölgesi            D) Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi             G.Doğu Anadolu Bölgesi                      Doğu Anadolu Bölgesi                Iç Anadolu Bölgesi
S/10. Yurdumuzda ipekböcekçiliği hangi ilimizde yapılmaktadır?
A) Aydın       B) Bursa    C) Muğla          D)  Izmit
S/11. Denizlerimizde en çok avlanan balıklar içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hamsi        B) Istavrit       C) Palamut         D) Kalkan
S/12. Kereste,çeşitli sanayi kollarının hammaddesidir.Aşağıdakilerden hangisi bu kullanım alanında yer almaz?
A) Kağıt          B) Boya      C) Sunta      D) Parke
S/13. Yurdumuzda Rize,Murgul(Artvin) ile Küre(Kastamonu) de çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakır                B) Krom       C) Bor Minerali           D) Kurşun
S/14.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde işletilen başlıca krom yatakları içinde yer almaz?
A) Fethiye       B) Köyceğiz                 C) Elazığ               D)  Izmir
S/15. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi maden olan enerji kaynağıdır?
A) Doğal gaz     B) Su buharı                C) Linyit                                      D) Su gücü
S/16. Yer altından çıkarılan petrol, petrol arıtma tesislerinde (rafineri) işlenir.Aşağıdaki rafinerilerimizden ve bulundukları illerden hangisi
yanlış eşleştirilmiştir?
A) Mersin-Ataş          B) Izmit-Ipraş        C) Adıyaman-Batman  D) Izmir-Aliağa
S/17. Aşağıdakilerden hangisi sanayinin kurulması için gereken şartlardan değildir?
A) Ham madde  B) Enerji          C) Sermaye     D) Iklim
S/18.  Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası nerede kurulmuştur?
A) Karabük     B) Ereğli          C) Iskenderun        D) Sivas
S/19. Denizlerde yük ve yolcu taşıma hakkı (kabotaj) yabancılardan alınarak hangi tarihte Türklere verildi?
A) 10 Nisan 1924      B) 1 Temmuz 1926    C) 24 Ekim 1928      D) 15 Mayıs 1925


S/20.  Ülkeler arasında yapılan mal alım- satım işlerine dış ticaret denir.Dış ülkelerden mal satın almaya ne denir?
A) Ihracat     B) Ithalat         C) Pazar        D) Hiçbiri

S/21.  Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?
A) Iran     B) Fransa      C) Rusya     D) Almanya

*    Her soru 4( Dört ) Puan değerindedir.
*    Süre 40dk( Bir ders saatidir).
*    Her soruyu mutlaka işaretleyiniz.
*    Yanıtlarınızı kontrol ediniz.
B  A  Ş  A  R  I  L  A  R       Recai ÖZDEMIR

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)