6 Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Donem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2007-2008 EĞITIM ÖÄžRETIM YILI GÜLPINAR ILKÖĞRETIM OKULU 6. SINIFILAR SOSYAL BILGILER 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.
Öğrencinin Adı- Soyadı:     Sınıfı-Numarası:

A-Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların önüne  yanlış olanların   harfinden uygun olanını koyunuz
1. (    ) Tarihte kurulan ilk Türk devleti Hunlar dır
2. (    ) Dünyanın her yerinde nüfus dağılımı farklıdır.
3. (    ) Türkiye en çok ticaretini Afrika ülkeleriyle yapmaktadır.
4. (    ) Çay, en çok Iç Anadolu'da yetişir..

B- Insanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları iş hangi kavramı oluşturur?
A. Görev              B. Rol                 C. Üretim                 D. Meslek

C- Bolu ve Kastamonu yörelerimizde ormanlar geniş yer kaplamaktadır. Bu veriye bağlı olarak
bu yörelerde hangi tür meslek yaygındır?
A. Balıkçılık           B. Mobilyacılık         C. Sebzecilik             D. Hayvancılık

D- Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1.  Bir ülkenin dışarıya mal satmasına ..................................... denir.
2. ...................................................... dış ticaretimizin en yoğun olduğu ülkedir.
3. ...................................................... Azerbaycan'ın başkentidir.
4. Doğru ..................................... seçimi için insanın ilgi ve yeteneklerini bilmesi gerekir.
5. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere  mali gücüne göre ................................ ödemek zorundadır.

E- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Iki tanesini yazınız.
2. Üretimimizde ilk  sıralarda yer alan  madenlerimizden üç tanesinin adını yazınız.?
3. Türk Cumhuriyetlerinden 5 tanesini yazınız
4. Hititler : ...........................................     Iyonlar      : ....................................   
Urartular : ......................................      Lidyalılar  : ....................................    
Tuşpa, Gordion, Sard, Hattuşaş   : Bu başkentleri ilgili devletlerin karşısına yazınız.

F- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin göstergesi olamaz?
A. Sanayi gelirlerinin yüksek olması            C. Ülkede işsizliğin düşük olması
B. Ihracatın ithalattan daha fazla olması         D. Topraklarının geniş olması

G- Aşağıda verilen coğrafi özelliklerin karşısına kutulardaki ekonomik faaliyetlerden uygun olanını yerleştiriniz
15. Düz, geniş ve verimli ovalar                      : ........................................................................
16. Zengin tarihi ve doğal güzellikler              : ....................................................................
17. Yüksek ve dağlık alanlardaki gür otlaklar : ......................................................................
18. Kıyı bölgelerde yoğunlaşan ormanlar         : ....................................................................


Not: her soru 5 puandır
Başarılar dilerim.                                             Aygün BIYIKSIZ / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)