Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1.Dönem .Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

2007-2008 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI BÜLENT ALTOP I.I.O SOSYAL BILGILER DERSI 6 / C  SINIFI 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
Adı / Soyadı:
Sınıfı / Nu:                                                         B  GRUBU SORULARI
1.Rüzgârlar bazen sıcaklığı artırır bazen ise azaltır.Bunun sebebi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Rüzgârların hızıyla ilgilidir.          B)Dünyanın yuvarlak olmasıyla ilgisi vardır.  
C)Rüzgârın geldiği yön ile ilgilidir.   D)Bitki örtüsünün etkisi vardır.
2.Yazlar sıcak ve kurak,kışlar ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü ise makidir.>Bu cümledeki iklim türü ve eşleştirilen il aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akdeniz iklimi-Kayseri   B)Akdeniz iklimi-Mersin    C)Karadeniz iklimi-Bartın    D)Karasal iklim-Nevşehir
3.Ilk insanlar yerleşim yerlerini seçerken seçici davranmışlardır.Seçici davranmalarında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisini gösteremeyiz?
A)Tarlalarına ulaşımın kolay olmasına dikkat etmişlerdir.     B)Selden ve rüzgârdan korunabilecekleri alanları seçmişlerdir.
C)Zengin petrol ve doğalgazın olmasına önem vermişlerdir.  D)Barınaklar için malzemenin bol olmasına önem vermişler.
4.Aşağıdaki uygarlıklardan hangi ikisi Anadoluda kurulmuştur?
A)Sümer-Babil       B)Asur-Hitit     C)Frigya-Iyonlar     D)Lidya-Sümer
5. -Dünyanın ilk anayasasını yaptılar.                                              -Asma Bahçeleri vardı.
-Ay ve güneş tutulmalarının devirli olduğunu hesapladılar.      -Güneş saatini buldular.
Yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır Uygarlığı    B)Hitit Uygarlığı   C)Babil Uygarlığı    D)Sümer Uygarlığı
6.Anadolu uygarlıklarından parayı bulan ile tarıma en çok önem veren uygarlık aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  
A)Lidyalılar-Iyonlar    B)Lidyalılar-Frigyalılar     C)Frigyalılar-Urartular    D)Hititliler-Mısırlılar
7.Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda ki yerleşim  alanlarının tercihinde etkili olan etkenlerden değildir?
A)Verimli tarım toprakları   B)Uygun iklim özellikleri    C)Nüfusun yoğunluğu   D)Zengin yer altı kaynakları
8.Türkşad,küçük bir kasaba da yaşıyor.Yaşadığı yerde her zaman yaz mevsimi yaşanıyor.Hiç bir zaman kışlık giysi kullanmıyor.Muz,kivi gibi tropikal meyveler yetişiyor.Türkşadın yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?
A)Akdeniz iklimi   B)Muson iklimi    C)Ekvator iklimi   D)Çöl iklimi
9.-Türk Tarihinin bilinen ilk yazılı belgeleri bunlara aittir.     -Türk adıyla kurulmuş ilk Türk Devletidir.
-Devletin ilk kurucusu Bumin Kağan,ikinci kurucusu Kutluk Kağandır.
Yukarıda söz edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Büyük Hun Devleti       B) Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti    C)Avrupa Hun Devleti    D)Türkiye Cumhuriyeti
10.Aşağıdaki destanlardan hangileri Büyük Hun Devletine aittir?
A)Alp Er Tunga Destanı-Şu Destanı       B)Oğuz Kağan Destanı-Atilla Destanı  
C)Ergenekon Destanı-Bozkurt Destanı   D)Göç Destanı-Türeyiş Destanı
11.Kavimler göçünün sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Roma Imparatorluğu ikiye ayrıldı.     B)Avrupanın etnik yapısı değişti.
C)Avrupada Ak Hun Devleti kuruldu.  D)Ilkçağın sonu,ortaçağın başlangıcı oldu.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
12-Frigya Uygarlığının başkenti............................................dur.
13-Tarihte insanlar ilk aletlerini.....................................yapmışlardır.
Açıklama:Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
14-Karadeniz kıyıları ekvatora yakın olduğundan en sıcak kıyılarımızdır.(.........)
15-Çatalhöyük,eski yerleşim alanlarından biri değildir.(.........)
NOT:12.soru 10 puan,diğerleri 6şar puandır.                               
BEN BIR TÜRKÜM DINIM,CINSIM ULUDUR !
MEHMET EMIN YURDAKUL
BAŞARILAR
ALI KAYA

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)