6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Test Soruları ve Cevapları

4.Ünite Test Soruları

1. Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir? 

A) Hava durumu 

B) İklim 

C) Meteoroloji 

D) Yağış

2. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? 

A) Giyim 

B) Ekonomi 

C) Eğitim 

D) Gelenek ve görenekler.

3. Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir? 

A) Soğuk 

B) Sıcak 

C) Ilıman 

D) Kurak

4. İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir? 

A) Ulaşım 

B) Haberleşme 

C) Tarım 

D) İnsan yaşamı

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Karadeniz Bölgesi - Orman 

B) Akdeniz Bölgesi - Maki 

C) Ege Bölgesi - Orman 

D) İç Anadolu Bölgesi - Bozkır

6. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür? 

A) Zonguldak 

B) Ordu 

C) İstanbul 

D) Antalya

7. Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir? 

A) Bozkır 

B) Maki 

C) Orman 

D) Savan

8. Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

9. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) İç Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

10. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

11. En çok yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

12. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaz sıcaklığı diğerlerinden daha yüksek seyreder? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

13. İklim çeşitliliği tarım ürünleri çeşidini de artırır. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde tarım ürünleri çeşitliliği diğerlerinden fazladır? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

14. Bitki örtüsü bozkır olan bölgelerde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? 

A) Karasal iklim 

B) Ilıman iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

15. İklim tarım ürünlerini belirlemede önemli rol oynar. Buğday üretimi aşağıdaki iklimlerin hangisinde çoğunlukla yapılmaktadır? 

A) Ilıman iklim 

B) Karasal iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

16. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birbirinden farklı üç çeşit iklim görülmesinin temel nedenlerinden birisi değildir? 

A) Coğrafi konum 

B) Denizlere göre konumu 

C) Tarım ürünleri 

D) Yükselti

17. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe ortalama yılık sıcaklık azalır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitki örtüsünün etkisi. 

B) Tarım ürünlerinin çeşitliliği. 

C) Yükseltinin giderek artması. 

D) Ekvatordan giderek uzaklaşılması.

18. Ülkemizde kuzey ve güneyde dağlar denize paralel uzanmaktadır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 

A) Kıyı bölgeleri tarıma elverişli değildir. 

B) Kıyıda görülen iklim iç bölgeleri etkilemez. 

C) İç bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır. 

D) Kıyı bölgelerin iklimi iç bölgelere göre daha ılımandır.

19. “Altı ay kaldım hiç baharı yaşamadım.” Diyen bir kişi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bulunmuştur? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Doğu Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

20. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde pamuk yetiştirmek diğer bölgelere göre daha zordur? 

A) Ege Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Karadeniz Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi 

Cevaplar: 1-B  2-C  3-A  4-B  5-C  6-D  7-A  8-B 9-C  10-D  11-A  12-B  13-D  14-A  15-B  16-B 17-C  18-D  19-B  20-C

Anahtar Kelimeler: 6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 4.Ünite, Test Soruları, Cevapları,

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları, Testler, Yazılı Soruları, Deneme Sınavları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb