6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Test Soruları ve Cevapları

3.Ünite Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlede yer alan boşluğa gelebilecek ifade, seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıya...................... denir.

A) Köşe yazısı

B) Makale

C) Dilekçe

D) Metin

2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sözleşme, insan haklarını uluslararası düzeyde güvence altına alır.

B) Uluslararası bir anlaşmadır ve sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bağlayıcı sonuçlar doğurur.

C) Sözleşmeyi kabul etmeyen ülkelerdeki vatandaşlarının da bu  sözleşmeden yararlanma hakkı vardır.

D) Sözleşme, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bir denetim mekanizması oluşturur.

3. Lise öğrencisi olan Yaman, müzikle uğraşmakta ve özgün besteler yapmaktadır.

Yaptığı besteler çevresi tarafından çok beğenilmekte ve çeşitli yarışmalara katılması için teşvik edilmektedir. Bunun üzerine liseler arası beste yarışmasına özgün bir bestesiyle katılan Yaman, birinci olur. Birinci olduktan sonra, bazı çevreler Yaman’ın ödül aldığı bestesinin özgün olmadığını bir başka yerden alıntı olduğunu savunur.

Yaman’ın bestesinin kendisine ait olduğunu ispatlaması için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Bestenin telif hakkını alması

B) Bestenin alıntı olduğunu söyleyenlere hakaret davası açması

C) Bestenin kendisine ait olduğunu basında duyurması

D) Alıntı olduğu savunulan besteyle kendisininkini karşılaştırması

4. Bazı haklara doğuştan sahip olunduğu gibi, bazılarına da sonradan sahip

olunmaktadır. I. Beslenme ve barınma II. Seçme ve seçilme III. Seyahat ve yerleşme

IV. Toplantı ve gösteri Yukarıda numaralandırılmış haklardan hangileri sonradan kazanılan haklardan değildir?

A) Yalnız I

B)I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tüketici hakları ihlallerinde başvurulacak kurumlardan biri değildir?

A) Reklam Kurulu

B)Valilik

C) Belediye

D) Tüketici Hakları Derneği

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hakların aranmasında kullanılan haklardan biridir?

A) Seyahat etme

B)Yerleşme

C) Konut edinme

D) Dilekçe yazma

7. Bir olayın birden fazla nedeni vardır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden birisi değildir?

A) Can kayıpları

B)Yolların yetersizliği

C) Sürücü hataları

D) Araçların bakımlarının düzenli yapılmaması

8. Murat, ailesinin tek çocuğu olmakla birlikte yakın zamanda bir kardeşi dünyaya gelecektir. Annesi çalışmamakta, babası ise servis şoförlüğü yapmaktadır. Ailelerine katılacak olan bebeğin verdiği mutluluğun yanında artan masrafların verdiği sıkıntı da Murat’ın babasını düşündürmektedir. Ek bir işte çalyşmaya başlayan baba, çok yorulmakta ve yıpranmaktadır. Bu yüzden servis aracıny kullandığı bir gün küçük bir kaza yapmış ve işine son verilmiştir. Yetkililere durumunu anlatmaya çalyşan baba, işini çok sevdiğini ve maddi açıdan ihtiyacı olduğu için başka bir işte çalışmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Bunun üzerine yetkililer, Murat’ın babasına bir şans daha vermişlerdir. A?a?ydakilerden hangisi yetkililerin Murat’yn babasyna bir ?ans daha vererek onu i?e geri almalaryndaki etkenlerden biridir?

A) Murat’ın babasının yaptığı kazanın küçük olması

B) Murat’ın babasının işini çok sevmesi ve maddi açıdan ihtiyacının olması.

C) Yetkililerin doğacak olan bebeği düşünmeleri.

D) Servisi kullanan öğrencilerin velilerinden şikâyet gelmemesi.

9. Merhaba, Ben Zeynep. Yaşadığımız köyde ailemle birlikte hemen hemen herkes çiftçilikle uğraşıyor. Ben de aileme yardım ediyorum. Onlarla birlikte tarlaya gidiyor, hayvanları besliyor, buna benzer işler yapıyorum. Ailemin benden başka dört çocuğu daha var. Hepimiz tarla işlerinde anne ve babamıza yardım ediyoruz. Bu durum bazen okula gitmemize engel oluyor. Çünkü köyümüzde okul yok ve biz en yakın kasabadaki okula gidiyoruz. Hasat zamanı gibi yoğun çalışma gerektiren dönemlerde ben ve köydeki diğer çocuklar maalesef okula gidemiyoruz. Ancak tüm gelirimizi tarla işlerinden edindiğimiz için çalışmak ve ailemize yardım etmek zorundayız. Bu durum anne ve babalarımızı hem mutlu ediyor hem de çok üzüyor. Zeynep’in yaşadığı köye bir okul yapılırsa orada yaşayanların hayatında meydana gelecek değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zeynep ve köyün diğer çocuklarının eğitimi yarım kalmayacaktır.

B)Köyde bir okul olduğu için çocuklar uzaktaki okula gitmek zorunda

kalmayacaklardır.

C) Herkes çiftçilikle uğraştığı için köye okul yapılması pek fazla bir şeyi değiştirmeyecektir.

D) Çiftçilikle uğraşan anne ve babalar, çocuklarının eğitimine engel oldukları için artık üzülmeyeceklerdir

10. “Olgu”, doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan

bilgidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Karpuz, en güzel meyvedir.

B)Mersin, Türkiye’nin en güzel kentidir.

C) Arda, Ahmet’ten daha yakışıklıdır.

D) Sigara, insan sağlığına zararlıdır.

11. Doğayla ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Esra, önce bilgi ve veri toplamış

ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmıştır. Esra, araştırmanın neresinde bilimsel basamaklara uygun davranmamıştır?

A) Problemin geçici çözümünden sonra değerlendirme yapmıştır.

B)Problemin geçici çözümünü belirlemiştir.

C) Önce bilgi toplamış ardından problemi belirlemiştir.

D) Değerlendirmeyi en son yapmıştır

12. İnsandan insana değişen, kişisel düşünceleri yansıtan bilgilere görüş denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüşe örnektir?

A) Ankara, Türkiye’nin başkentidir

B)İstanbul, Türkiye’nin en etkileyici şehridir

C) Tarihi Sümela Manastırı, Trabzon şehrindedir

D) Turizm merkezlerinden Marmaris, Fethiye ve Bodrum Muğla il sınırları içindedir.

13. Bilimsel araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir.

A) Hipotez oluşturulmalı

B)Kaynak taraması yapılmalı

C) Araştırma sorusu belirlenmeli

D) Kullanılan kaynaklar belirtilmemeli

14. Ülkemizde de kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, bir insan hangi yaşta ise çocuk sayılmaz?

A) 13

B)15

C) 17

D) 19

15. Ebru ve ailesi, A İlinin B İlçesinde bulunan C Mahallesinde oturmaktadırlar.

Ebru’nun annesi öğretmendir. Her sabah Ebru ile birlikte belediye otobüsüne binerek okula gitmektedir. Ancak hava koşullarının elverişsiz olduğu günlerde otobüsler geç gelmekte, bu yüzden Ebru ve annesi de okula gecikmektedir. Ebru ve annesinin, aksayan bu hizmet karşısında başvurması gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) C Mahallesi Muhtarlığı

B)Okul Müdürlüğü

C) B İlçesi Belediyesi

D) A İli Valiliği

16. Göksel’in babası, 25 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkını kazandığını

düşünmektedir. Bağlı bulunduğu sosyal güvence kuruluşuna emekli olma isteğini

dilekçeyle bildirmiş, ancak hiç ummadığı bir yanıt alarak bu yıl emekli olamayacağını

öğrenmiştir. Bunun üzerine ……….. Göksel’in babası karşılaştığı bu sorunu hak ve özgürlükler temelinde yasanın vatandaşlarına verdiği hangi hakkı kullanarak çözebilir?

A) Toplantı ve gösteri hakkı

B)Seyahat ve yerleşme hakkı

C) Eğitim hakkı

D) Bilgi edinme hakkı

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal vatandaşlık görevlerinden biri değildir?

A) Askerlik yapmak

B)Dini bayramları kutlamak

C) Vergi vermek

D) Oy kullanmak

18. Sosyal bilgiler dersi, bireylere aşağıdakilerden hangisini kazandırmayı

hedeflemez?

A) Demokratik değerleri

B)Kişi haklarına saygılı olmayı

C) Hukukun üstünlüğünü tanımamayı

D) Çevreye duyarlı olmayı

19. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler dersi içinde öğretilmesi planlanmış bir konu olamaz?

A) Yurdumuzun komşuları

B)Türklerin anayurdu

C) İslamiyetin doğuşu

D) Vücudumuzdaki sistemler

20. I. Bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır.

II. Tarih, bir milletin bütün fertlerinin bilmesi, benimsemesi koruması ve geliştirmesi

gereken kültür hazinelerinden biridir. III. Güzel sanatlar, bir milletin duygu, düşünce, görgü ve zevkinin bir yansımasıdır. Bunları çok iyi bilen Atatürk, bu alanlarda birçok çalışma yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı bu çalışmalara örnek değildir?

A) 1933’te Sümerbank kuruldu.

B)  1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.

C) 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.

D) 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu

CEVAPLAR: 1-C 2-C 3-D 4-A 5-B 6-D 7A 8-B 9-C 10-D-11-C 12-B 13-D 14-D 15-C 16-D 17-B 18-C 19-D 20-A

Anahtar Kelimeler: 6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 3.Ünite, Test Soruları, Cevapları,

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları, Testler, Yazılı Soruları, Deneme Sınavları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb