6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Test Soruları ve Cevapları

1. Yaşadığınız bölgenin haritası, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilirse harita daha ayrıntılı olur?

A)  1 : 5 000 000

B)  1 : 500 000

C)  1 : 1 000 000

D)  1 : 50 000

2. Haritalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Büyük ölçek bulunmalıdır.

B)  Düzlem üzerine çizilmelidir

C)  Lejant bulunmalıdır.

D)  Kuş bakışı görünümde olmalıdır.

3. A ve B şehirlerinin birbirine uzaklığı 90 km’dir ve bu uzunluk haritada 6 cm ile gösterilmiştir. Buna göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1 : 1 500 000

B)  1 : 1 000 000

C)  1 : 5 000 000

D)  1 : 500 000

4. Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

A)  Gösterilen alan dar

B)  Ölçek paydası büyük

C)  Ayrıntı fazla

D)  Bozulma az

5. I. Ölçekli çizimlerdir. II. Ölçeksiz çizimlerdir. III. Kuş bakışı görünüm vardır. IV. Düzlem üzerine çizilir. V. Dar alanları gösterir. VI. Geniş alanları gösterir.

Yukarıdakilerden hangileri, haritanın özellikleridir?

A)  I, III, IV ve VI

B)  I, III, IV ve V

C)  II, III, IV ve V

D)  II, III, IV ve VI

6. Kıtalar birbirlerinden boğazlar ya da okyanuslarla ayrılırlar. Yani boğazlar ve okyanuslar, kıtalar arasındaki doğal sınırlardır, diyebiliriz. Bu konuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Kuzey Amerika, Güney Amerika’dan Panama Kanalı ile ayrılır.

B)  Avrupa kıtası, Afrika’dan Cebelitarık Boğazı ile ayrılır.

C)  Afrika kıtası, Asya’dan Süveyş Kanalı ile ayrılır.

D)  Asya kıtası, Kuzey Amerika'dan Gülek Boğazı ile ayrılır.

7. Meridyenlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

B)  Bütün meridyenler kutuplarda birleşir.

C)  Meridyenler Ekvator’u ve paralelleri dik keser.

D)  Meridyen yayları farklı uzunluktadır

8. Paralellerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Bütün paralellerin çevre uzunlukları birbirine eşittir.

B)  Paralellerden, bir noktanın enlemini belirlemede yararlanılır.

C)  Paralellerin başlangıcı Ekvator’dur

D)  Doksan kuzeyde, doksan güneyde olmak üzere 180 paralel vardır.

9. Güney Yarım Küre’nin en güneyinde bulunan, Afrika ve Okyanusya’nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yeni Zelanda

B)  Kuzey Amerika

C)  Antarktika

D)  Güney Amerika

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematiksel konumuyla ilgili bir bilgi değildir?

A)  Ülkemizde maden çeşitleri oldukça fazladır.

B)  Ülkemiz, Kuzey Yarım Küre'de ılıman iklim kuşağındadır.

C)  Yurdumuzda bir cismin gölgesi bütün yıl kuzeye düşer.

D)  Güneş ışınları ülkemize hiçbir zaman dik olarak düşmez.

11. I. Her mevsim yağışlı geçer. II. Yaz mevsimi fazla sıcak değildir. III. Kış mevsimi ılık geçer. Pamuk bitkisi olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak hava isteyen bir bitkidir. Buna göre Doğu Karadeniz kıyılarında pamuk bitkisi yetiştirilememesinde, bu bölümün yukarıda verilen iklim özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız III

12. Ülkemizin denizin ılımanlaştırıcı etkisinden uzak olan iç kesimlerinde, kış mevsiminin soğuk ve kar yağışlı geçtiği karasal iklim etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin pek etkili olmadığı bölümlerden biridir?

A)  Konya Bölümü

B)  Ege Bölümü

C)  Yukarı Kızılırmak Bölümü

D)  Hakkâri Bölümü

13. Ege Bölgesinin Ege Bölümü ile İç Batı Anadolu Bölümü'nün iklim özelliklerinin farklı olması, iki bölüm arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından da farklılık görülmesine yol açtığı söylenemez?

A)  Tarım ürünleri

B)  Bitki örtüsü

C)  Nüfus miktarı

D)  Madenler

14. Oğuzların Anadolu'ya akınları Çağrı Bey tarafından başlatıldı. Bu akınlar Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına kadar devam etti. 1015 yılında Doğu Anadolu'ya giren Çağrı Bey komutasındaki Oğuzlar, bölgedeki Bizans kentlerine akınlarda bulundular. Bölgeyi askerî, ekonomik ve yerleşim özellikleri bakımından inceledikten sonra geri döndüler. Çağrı Bey'in komutasındaki akınların, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A)  Keşif yapma

B)  Yeni bir yurt arama

C)  Bizans'ın gücünü ölçme

D)  Avrupa'ya geçme

15. A ve B şehirleri arası 600 km’dir. 1 : 1 500 000 ölçekli bir haritada, bu iki şehir arası kaç cm ile gösterilir?

A)  4 cm

B)  40 cm

C)  60 cm

D)  400 cm

16. Yaşadığınız bölgenin haritası, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilirse harita daha ayrıntılı olur?

A)  1 : 5 000 000

B)  1 : 1 000 000

C)  1 : 500 000

d)  1 : 50 000

17. Haritalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Büyük ölçek bulunmalıdır.

B)  Düzlem üzerine çizilmelidir.

C)  Lejant bulunmalıdır.

D)  Kuş bakışı görünümde olmalıdır.

18. A ve B şehirlerinin birbirine uzaklığı 90 km’dir ve bu uzunluk haritada 6 cm ile gösterilmiştir. Buna göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1 : 1 500 000

B)  1 : 1 000 000

C)  1 : 5 000 000

D)  1 : 500 000

19. Aşağıdakilerden hangisi, küçük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

A)  Bozulma fazla

B)  Harita alanı dar

C)  Gösterilen alan dar

D)  Ayrıntı az

20. “Ölçeklerine göre haritalar” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Ölçekleri büyük olan haritalar daha geniş alanları kapsar; ancak ayrıntılar azalır. Ölçek küçüldükçe haritanın kapsadığı alan daralır; ancak bu haritalarda ayrıntılar artar.

B)  Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 200 000’den büyük olan haritalardır. Bunlarda yer şekilleri, yollar, yerleşim merkezleri ayrıntılı olarak gösterilebilir.

C)  Orta ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 200 000 ile 1 : 500 000 arasında olan haritalardır. Ayrıntı, daha azdır.

D)  Küçük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : 500 000’den küçük olanlardır. Büyük yerleşim merkezleri, belirli yüzey şekilleri gösterilebilir. Atlaslardaki haritalar, genellikle bu grup haritalardır.

CEVAPLAR: 1-D 2-A 3-A 4-B 5-A 6-D 7-D 8-A 9-C 10-A 11D  12-B  13-D  14-D  15-B  16-D  17-A  18-A 19-C  20-A

Anahtar Kelimeler: 6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 2.Ünite, Test Soruları, Cevapları,

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları, Testler, Yazılı Soruları, Deneme Sınavları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb