Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1.Ünite Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1.Ünite Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden birisi değildir?

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Antropoloji

D) Biyoloji

2. Yeryüzünü inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşadığımız çevre ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafya

B) Etnografya

C) Arkeololi

D) Metoroloji

3. İnsanların elinden çıkmış her türlü kayıtları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropoji

B) Filoloji

C) Psikoloji

D) Arkeoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Coğrafya

D) Tıp

5. İletişim çağı aşağıdakilerin hangisinin icadıyla başladı?

A) Telefonun icada

B) Telgrafın icadı

C) Televizyonun icadı

D) Faksan icadı

6. Bugün ülkeler iletişimde hangi teknolojiyi kullanmamaktadır?

A) Telefon

B) Internet

C) Faks

D) Güvercin

7. Aşağıdakilerden bulaşıcı hangisi hastalık değildir?

A) AIDS

B) Çiçek hastalığı

C) Kuş Gribi

D) Kanser

8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcı değildir?

A) Verem

B) Tetanos

C) Deli Dana hastalığı

D) sarılık

9. "Temel amaçları; -Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunulmak, -Ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşmasını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere sınaî mülkiyet haklarının tesisi ile korumanın sağlanmak, -Sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonu kamunun istifadesine sunmak." olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TUİK

B) SPK

C) TPE

D) DPT

10. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında uygulama hakkına aşağıdakilerdn hangisi denilmektedir?

A) Korsan

B) Patent

C) İcat

D) Telif

11. Bir fikir veya sanat eserinin yaratan kişinin bu eserdeki haklarının tümüne ne denir?

A) Telif

B) Patent

C) Korsan

D) Sahip

12. Aşağıdakilerden hangisi akılcılığa ve bilime önem vererek çalışmalar yapmıştır. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi buna örne oluşturmaz?

A) Türk Tarih kurumu'nun kurulması

B) Türk Dil kurumu'nun kurulması

C) 1925 Türk Tayyare Cemiyeti kurulması

D) Cumhuriyetin ilanı

13. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sâdık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.” “Biz daima, hakikati arayan ve onu buldukla ve onu bulduğumuza kani’ oldukça, ifadeye cûr’et eden adamlar olmalıyız.” Çünkü, “hakikat tecellî edince, kizb ortadan kalkar.” Söyüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır.

A) Tarihçi tarih yazarken kimliğini unutmamalıdır.

B) Tarihçi çalışmalarında objektif olmalıdır.

C) Tarihçinin tarafsızlığı imkansızdır.

D) Tarihçiler doğruyu yazamazlar.

14. 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Abdurrahim Tunçak'ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü. Yukarıda Atatürk'e ait bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İleri görüşlü

B) İnsancıl

C) Çok yönlü

D) Düzenli

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eseri değildir?

A) Nutuk

B) Vatandaş için Medeni Bilgiler

C) Zabit ve Kumandanlar İle Hasbıhal

D) Ateşten Gömlek

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır?

A) Türk Hava Kurumu

B) Türkiye İş Bankası

C) MTA

D) RTÜK

17. "Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir." diyen Atatürk neyi vurgulamıştır?

A) Havacılığı

B) Akılcılığı ve Biimselliği

C) Tekke ve Zaviyelerin önemini

D) Halifeliğin gereksizliğini

18. Atatürk Sosyal Bilimlere önem vermiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur?

A) Eczacılık Fakültesi

B) Türk Hava Kurumu

C) Türk Tarih Kurumu

D) Spor Akademisi

19. İnsanlar, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmek için çalışırlar. Kendilerine en uygun meslekleri seçerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretime katkıda bulunurlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin meslek seçiminde önemli olduğu söylenemez?

A) Kişisel beceri ve yeteneklerin farkında olmak.

B) Toplumun düşüncelerini her şeyin üstünde görmek

C) Meslek hakkında bilgi sahibi olmak

D) Mesleğin maddi ve manevi ihtiyaçları karşılama yeterliliğini göz önünde bulundurmak.

20. Dünya üzerinde farklı zamanlarda farklı ülkelerde doğal ve beşerî unsurların neden olduğu, insanların yaşamını olumsuz etkileyen bazı afetler yaşanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi böyle bir durumla karşılaşmış ülkelere gösterilebilecek yaklaşımlardan biri olabilir

A) Başımıza böyle bir şeyin asla gelmeyeceğini düşünerek durumu görmezden gelmek.

B) Çok uzak bir ülkeyse yardımların başkaları tarafından yapılmasını beklemek.

C) Şartlar elverdiğince bu tür afetlerle karşılaşan ülkelere yardımda bulunmak.

D) Yalnızca sınır komşularımıza yardımda bulunmak

Cevaplar: 1-D 2-A 3-D 4-D 5-B 6-D 7-D 8-D 9-C 10-B 11-A 12-D 13-B 14-A 15-D 16-D 17-B 18-C 19-B 20-

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları, Testler, Yazılı Soruları, Deneme Sınavları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

 

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb