6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları 100 adet yeni

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları 100 adet yeni

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden birisi değildir?

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Antropoloji

D) Biyoloji

2. Yeryüzünü inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşadığımız çevre ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafya

B) Etnografya

C) Arkeololi

D) Metoroloji

3. İnsanların elinden çıkmış her türlü kayıtları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropoji

B) Filoloji

C) Psikoloji

D) Arkeoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Coğrafya

D) Tıp

5. İletişim çağı aşağıdakilerin hangisinin icadıyla başladı?

A) Telefonun icada

B) Telgrafın icadı

C) Televizyonun icadı

D) Faksan icadı

6. Bugün ülkeler iletişimde hangi teknolojiyi kullanmamaktadır?

A) Telefon

B) Internet

C) Faks

D) Güvercin

7. Aşağıdakilerden bulaşıcı hangisi hastalık değildir?

A) AIDS

B) Çiçek hastalığı

C) Kuş Gribi

D) Kanser

8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcı değildir?

A) Verem

B) Tetanos

C) Deli Dana hastalığı

D) sarılık 

9. "Temel amaçları; -Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunulmak, -Ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşmasını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere sınaî mülkiyet haklarının tesisi ile korumanın sağlanmak, -Sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonu kamunun istifadesine sunmak." olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TUİK

B) SPK

C) TPE

D) DPT

10. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında uygulama hakkına aşağıdakilerdn hangisi denilmektedir?

A) Korsan

B) Patent

C) İcat

D) Telif

11. Bir fikir veya sanat eserinin yaratan kişinin bu eserdeki haklarının tümüne ne denir?

A) Telif

B) Patent

C) Korsan

D) Sahip

12. Aşağıdakilerden hangisi akılcılığa ve bilime önem vererek çalışmalar yapmıştır. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi buna örne oluşturmaz?

A) Türk Tarih kurumu'nun kurulması

B) Türk Dil kurumu'nun kurulması

C) 1925 Türk Tayyare Cemiyeti kurulması

D) Cumhuriyetin ilanı

13. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sâdık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.” “Biz daima, hakikati arayan ve onu buldukla ve onu bulduğumuza kani’ oldukça, ifadeye cûr’et eden adamlar olmalıyız.” Çünkü, “hakikat tecellî edince, kizb ortadan kalkar.” Söyüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır.

A) Tarihçi tarih yazarken kimliğini unutmamalıdır.

B) Tarihçi çalışmalarında objektif olmalıdır.

C) Tarihçinin tarafsızlığı imkansızdır.

D) Tarihçiler doğruyu yazamazlar.

14. 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Abdurrahim Tunçak'ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.

Yukarıda Atatürk'e ait bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İleri görüşlü

B) İnsancıl

C) Çok yönlü

D) Düzenli

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eseri değildir?

A) Nutuk

B) Vatandaş için Medeni Bilgiler

C) Zabit ve Kumandanlar İle Hasbıhal

D) Ateşten Gömlek

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır?

A) Türk Hava Kurumu

B) Türkiye İş Bankası

C) MTA

D) RTÜK

17. "Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir." diyen Atatürk neyi vurgulamıştır?

A) Havacılığı

B) Akılcılığı ve Biimselliği

C) Tekke ve Zaviyelerin önemini

D) Halifeliğin gereksizliğini

18. Atatürk Sosyal Bilimlere önem vermiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur?

A) Eczacılık Fakültesi

B) Türk Hava Kurumu

C) Türk Tarih Kurumu

D) Spor Akademisi

19. İnsanlar, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmek için çalışırlar. Kendilerine en uygun meslekleri seçerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretime katkıda bulunurlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin meslek seçiminde önemli olduğu söylenemez?

A) Kişisel beceri ve yeteneklerin farkında olmak.

B) Toplumun düşüncelerini her şeyin üstünde görmek

C) Meslek hakkında bilgi sahibi olmak

D) Mesleğin maddi ve manevi ihtiyaçları karşılama yeterliliğini göz önünde bulundurmak.

20. Dünya üzerinde farklı zamanlarda farklı ülkelerde doğal ve beşerî unsurların neden olduğu, insanların yaşamını olumsuz etkileyen bazı afetler yaşanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi böyle bir durumla karşılaşmış ülkelere gösterilebilecek yaklaşımlardan biri olabilir?

A) Başımıza böyle bir şeyin asla gelmeyeceğini düşünerek durumu görmezden gelmek.

B) Çok uzak bir ülkeyse yardımların başkaları tarafından yapılmasını beklemek.

C) Şartlar elverdiğince bu tür afetlerle karşılaşan ülkelere yardımda bulunmak.

D) Yalnızca sınır komşularımıza yardımda bulunmak

21. Tek tanrılı en son din hangisidir?

A) Musevilik

B) Hristiyanlık

C) Budizm

D) İslamiyet

22. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifelik görevini kim yürütmüştür?

A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

23. İslam Devleti’nde fetihlerin daha az olduğu dönem hangisidir?

A) Hz. Ebubekir 

B) Hz.Ömer

C) Hz. Osman 

D) Hz. Ali

24. I. Bedir Savaşı

II. Uhut Savaşı

III. Hendek Savaşı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed tarafından yönetilmiştir?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) II ve III 

D) I, II ve III

25. İslam karşıtı Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?

A) Hendek 

B) Uhut

C) Bedir 

D) Hayber

26. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemine ait bir gelişmedir?

A) Türklerin kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul etmeleri

B) Hayber Savaşı’nın yapılması

C) Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

D) İstanbul’un ilk defa kuşatılması

27. Türkler, 9. ve 10. yüzyıllarda Abbasi Devleti’nde vali, komutan gibi önemli görevlere getirildiler. Bu görevde

bağımsızlığını ilan ederek devlet kuranlarda oldu.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterebilir?

A) Tolunoğulları 

B) Selçuklular

C) Osmanlılar 

D) Gazneliler

28. İlk Türk İslam devletlerinden biri olan Tolunoğulları Devleti nerede

kurulmuştur?

A) Anadolu 

B) Avrupa

C) Mısır 

D) Afganistan

29. Anadolu’da İlk Türk deniz kuvvetlerinin kurucusu hangisidir?

A) Alparslan 

B) Çaka Bey

C) Umur Bey 

D) Melikşah

30. Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi Türk ordusunun kurucu kabul edilir?

A) Mete Han 

B) Bumin Kağan

C) Böğü Kağan 

D) Alper Tunga

31. Tüm dünyada en geç gelişen askerlik kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara Kuvvetleri

B) Hava kuvvetleri

C) Jandarma

D) Deniz Kuvvetleri

32. Ülkemizde ilk uçak fabrikası nerede açılmıştır?

A) Ankara 

B) Eskişehir

C) Kayseri 

D) İstanbul

33. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.

Emevilerin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Farklı milletlerin eşit koşullarda yaşadığına

B) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığına

C) Mezhep ayrılıklarının sona erdiğine

D) Emevilerin, Arap milletçiliği yaptığına

34. Türklerin İslamiyet’e girişlerinde;

I. İnanış sistemleriyle İslamiyet arasındaki benzerlikler

II. Abbasilerin Türklere değer ve önem vermeleri

III. Türklerin savaşçılık özelliği ile İslamiyetin cihat anlayışı arasındaki benzerlikler

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) II ve III 

D) I, II ve III

35. Emeviler Devleti’nde yönetim ve askerlik işlerinde Türkler hiç görülmezken, Abbasilerde ileri gelen devlet adamlarının ve ordu komutanlarının Türk olduğu görülmektedir

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abbasiler devrinde Türkler yüksek makamlara gelmişlerdir

B) Emeviler, Türk asker ve yöneticilerinden yararlanmışlardır

C) Emeviler, ırkçı bir politika izlemişlerdir.

D) Abbasiler, Türklerle iyi ilişkiler kurmuşlardır.

36. İslam kültür ve uygarlığı sadece Araplara özgü değildir. Bu uygarlığın gelişmesinde Türk, İran gibi farklı uygarlıkların da katkıları vardır.

Bu bilgilere bakarak, İslam kültür ve uygarlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece bir millete aittir.

B) Başka milletlerin katkıları olmuştur.

C) Milli bir karakterde değildir.

D) Farklı kültürlerden etkilenmiştir.

37. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin deniz kuvvetleri olduğu söylenemez?

A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti

B) Osmanlı Devleti

C) Büyük Hun Devleti

D) Anadolu Selçuklu Devleti

38. Aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisi görev açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Jandarma Genel Komutanlığı

B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

C) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

D) Hava Kuvvetleri Komutanlığı

39. Anayasamızda “Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir” diye tarif edilen görev hangisidir?

A) Vergi vermek

B) Askerlik

C) Yasalara uymak

D) Seçimlere katılmak

40. İlk kez düzenli orduyu kuran Türk devleti hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti

B) Göktürk Devleti

C) Anadolu Selçuklu Devleti

D) Karahanlılar Devleti

41. Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir? 

A) Hava durumu 

B) İklim 

C) Meteoroloji 

D) Yağış

42. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? 

A) Giyim 

B) Ekonomi 

C) Eğitim 

D) Gelenek ve görenekler.

43. Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir? 

A) Soğuk 

B) Sıcak 

C) Ilıman 

D) Kurak

44. İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir? 

A) Ulaşım 

B) Haberleşme 

C) Tarım 

D) İnsan yaşamı

45. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Karadeniz Bölgesi - Orman 

B) Akdeniz Bölgesi - Maki 

C) Ege Bölgesi - Orman 

D) İç Anadolu Bölgesi - Bozkır

46. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür? 

A) Zonguldak 

B) Ordu 

C) İstanbul 

D) Antalya

47. Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir? 

A) Bozkır 

B) Maki 

C) Orman 

D) Savan

48. Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

49. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) İç Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

50. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

51. En çok yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

52. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaz sıcaklığı diğerlerinden daha yüksek seyreder? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

53. İklim çeşitliliği tarım ürünleri çeşidini de artırır. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde tarım ürünleri çeşitliliği diğerlerinden fazladır? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

54. Bitki örtüsü bozkır olan bölgelerde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? 

A) Karasal iklim 

B) Ilıman iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

55. İklim tarım ürünlerini belirlemede önemli rol oynar. Buğday üretimi aşağıdaki iklimlerin hangisinde çoğunlukla yapılmaktadır? 

A) Ilıman iklim 

B) Karasal iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

56. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birbirinden farklı üç çeşit iklim görülmesinin temel nedenlerinden birisi değildir? 

A) Coğrafi konum 

B) Denizlere göre konumu 

C) Tarım ürünleri 

D) Yükselti. 

57Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe ortalama yılık sıcaklık azalır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitki örtüsünün etkisi. 

B) Tarım ürünlerinin çeşitliliği. 

C) Yükseltinin giderek artması. 

D) Ekvatordan giderek uzaklaşılması.

58. Ülkemizde kuzey ve güneyde dağlar denize paralel uzanmaktadır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 

A) Kıyı bölgeleri tarıma elverişli değildir. 

B) Kıyıda görülen iklim iç bölgeleri etkilemez. 

C) İç bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır. 

D) Kıyı bölgelerin iklimi iç bölgelere göre daha ılımandır.

59. “Altı ay kaldım hiç baharı yaşamadım.” Diyen bir kişi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bulunmuştur? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Doğu Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

60. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde pamuk yetiştirmek diğer bölgelere göre daha zordur? 

A) Ege Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Karadeniz Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

61)Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu içinde yer almaz?

A) Yer şekilleri 

B) Doğa olayları 

C)Yerin yapısı 

D)Canlılarla hava olayları arasındaki etkileşimler

62)Güneş’e en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Jüpiter 

B)Satürn 

C)Uranüs 

D)Plüton

63)Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

A)10:48 

B)11:12 

C)11:22 

D)10:38

64)Selçukluların Bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Malazgirt 

B)Kösedağ 

C)Miryakefelon 

D)Pasinler

65)11.YY’da Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler 

B) Malazgirt 

C)Yassıçemen 

D)Kösedağ

66)Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını gösteren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler 

B)Miryakefelon 

C)Kösedağ 

D)Malazgirt

67) Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur?

A)Çağrı Bey 

B)Tuğrul Bey 

C)Süleyman Şah 

D) Alparslan

68)Birinci Haçlı Seferi sırasında başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alpaslan 

B)I.Kılıçarslan 

C) Çağrı Bey 

D)Melikşah

69)Anadoluda kurulan İlk Türk Devleti (11yy) aşağıdakilerden hangisidir?

A)Saltuklular 

B)Mengücekler 

C)Moğollar 

D)Artuklar

70)Elektrikli telgrafın icadıyla aşağıdakilerden hangisi boşlamış oldu?

A)Uzay Çağı 

B)İletişim Çağı 

C)Teknoloji Çağı 

D) Bilgisayar Çağı 

71. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A)Danişmentliler 

B) Saltuklular 

C)Artuklular 

D)Aydınoğulları

72. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

A)Mülk Arazi 

B)Has Arazi 

C)İkta Arazi 

D)Vakıf Arazi

73. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

A)Sinop 

B)Trabzon 

C)İzmit 

D)Edirne

74. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

A)Egemenlik 

B)Hürriyet 

C)Eşitlik 

D)Demokrasi

75. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

A)%71 

B)%29 

C)%50 

D)%60

76. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

A)Grip 

B)Sarılık 

C)Tifo 

D)Kızamık

77. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

A)Venüs 

B)Güneş 

C)Jüpiter 

D)Plüton

78. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

A)Babür Şah 

B)Timur Han 

C)Cihan Şah 

D)Uzun Hasan

79. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

A)1936 

B)1923 

C)1927 

D)1950

80. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

A)1923 

B)1176 

C)1071 

D)1048

81. Ülkemiz petrol ihraç eden bir ülke olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yapacağımız ticarette bu ülkeye petrol satışı yapamazdık?

A) İtalya 

B) Yunanistan

C) Irak 

D) Almanya

82. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine sanayi ürünleri satma imkanımız daha fazladır?

A) Lübnan 

B) Almanya

C) İtalya 

D) ABD

83. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine şişlenmiş su satma imkanımız daha fazladır?

A) Almanya 

B) Fransa

C) Azerbaycan 

D) Arabistan

84. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’dan aldığı ürünlerden biri değildir?

A) Bakır

B) Kurşun

C) Yağ

D) Motorlu kara taşıtları

85. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’a sattığı ticari mallardan biri değildir?

A) Makineler

B) Motorlu Kara Taşıtları

C) Demir – çelik eşyaları

D) Hububat

86. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kırgızistan’dan aldığı ticari mallardan değildir?

A) Pamuk 

B) İpek

C) Ham post 

D) Tekstil ürünleri

87. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi petrol ve doğal gaz bakımından zengindir?

A) Kazakistan

B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet

C) Yunanistan

D) İtalya

88. Bakü – Ceyhan petrol boru hattı Türkiye ile hangi Türk devleti arasındadır?

A) Kırgısiztan 

B) Özbekistan

C) Azerbaycan 

D) Türkmenistan

89. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Azerbaycan’a sattığı ürünlerden değildir?

A) Makineler

B) Kâğıt

C) Motorlu Kara Taşıtları

D) Doğal gaz

90. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinden

– Doğalgaz

– Petrol

alırız?

A) Yunanistan 

B) İran

C) Lübnan 

D) Suriye

91. Aşağıdaki yerlerden hangisi Dünya’nın az nüfuslanmış bölgelerinden değildir?

A) Kutup bölgeleri 

B) Ilıman kuşağın kıyı bölgeleri

C) Ekvatoral kuşağın ormanlık alanları 

D) Ilıman kuşakta dağlık alanlar

92. Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerden hangisine otomobil, elektrikli aletler ile elektronik aletler satması zordur?

A) Fransa 

B) Özbekistan 

C) Lübnan 

D) Fas

93. Toprağın aşırı işlenmesi, aşırı otlatma ve yangınlar erozyonu hızlandıran faktörlerdir.

Buna göre erozyonun aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yabani hayvanlarla

B) İnsanlarla

C) İklim özelliklerinin değişmesiyle

D) Yerşekillerinin sadeliğiyle

94. Türkiye’de maden yatakları ve çeşitleri bakımından en zengin bölge hangisidir?

A) Marmara Bölgesi

B) Karadeniz Bölgesi

C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

95. Aşağıda verilen endüstri kollarından hangisi Türkiye’de en yaygındır?

A) Demir-çelik

B) Bakır

C) Gıda

D) Orman ürünleri

96. I. Köyden kente göç

II. Ülkemizin tarihi

III. Hak ve yükümlülüklerimiz

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal Bilgiler dersinin konuları arasında yer alır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve III 

D) I,II ve III

97. Bizans ile ilgili olarak;

I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır

II. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle gücünü kaybetmiştir.

III. Sanatta en büyük başarıları kilise mimarlığı ve süslemeciliktir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve III 

D) I,II ve III

98. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hitit uygarlığı ile ilgilidir?

A) Yazının bulunması

B) Paranın bulunması

C) Yazılı antlaşma

D) Tekerleğin icadı

99. “Devletin ve yerel yönetimlerin verecekleri hizmet karşılığında vatandaşlardan aldığı paradır.” şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

A) Askerlik 

B) Vergi

C) Seçim 

D) Yasa

100. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha çok sayısal yeteneğe sahip olmayı gerektirir?

A) Ressamlık 

B) Mühendislik

C) Müzisyenlik 

D) Fırıncılık        

Ayrıca Bakınız