6. Sınıf Soru ve Cevaplar Sosyal Bilgiler 100 Adet

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Soru ve Cevaplar Sosyal Bilgiler 100 Adet

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.

Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A) Haklarını

B) Özgürlüklerini

C) Sorumluluklarını

D) Düşüncelerini

 

2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla 

olur?

A) Avrupa

B) Türkiye

C) Dünya

D) Marmara Bölgesi

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.

A. Yükseltisi

B. Ekvatora Uzaklığı

C. Bulunduğu Kıta

D. Denizlere göre Konumu

4. 

I. 1/ 2.500.000

II. 1/4.000.000

III. 1/ 1.000.000

Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

A. I,II,III

B. II,I,III

C. II,III,I

D. III,I,II

 

5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

a- Çok güzel bir araban var.

b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.

c- En sevdiğim renk beyazdır.

d- Bence o, seni sevmiyor

 

6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?

a- 1929

b- 1931

c- 1928

d- 1932

 

7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Hangi kıtada bulunduğu

B) Hangi paralel ve meridyende olduğu

C) Denizlere ve boğazlara göre durumu

D) Hangi yarım kürede yer aldığı

 

8- I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,

II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,

III.Ülkemizin tarihini bilme,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I,II ve III

 

9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin 

arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?

a) 1/5.000.000

b) 1/250.000

c) 1/50.000

d) 1/500.000

 

10-Hangisi olgu cümlesidir?

a) İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.

b) Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.

c) Ankara Türkiye’nin başkentidir.

d) Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler. 

 

11- I. Türk Tarih Kurumu

II. Devlet Tiyatroları

III. Türk Dil Kurumu 

IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

a) Yalnız II  b) Yalnız I  c) I,III   d) II ve IV

 

12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser 

oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında 

hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

 

a-Hastalığı yaratan nedenlerden 

b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden 

c-Doğum oranlarından

d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

 

13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?

a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.

b-Kediler nankördür.

c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.

d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.

 

14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?

a-Psikoloji b-Sosyoloji c-Coğrafya d-Matematik

 

15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden 

hangisini yapmak görevimizdir?

A)Vergi vermek B)Kurallara uymak C)Oy vermek D)Askere Gitmek

 

16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.

B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.

C) En güzel mevsim sonbahardır.

D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.

17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir 

bilgilerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?

A)Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .

B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.

C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

 

18-I.Türk Tarih Kurumu 

II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi 

III.Türk Dil Kurumu 

IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

A)I B)II C)III D)IV

 

19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde 

başvurduğu yollardan birisi değildir?

A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek

B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek

C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak

D)Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek

 

20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan 

birisidir?

A)Liseler için Geometri kitabı yazması

B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi

D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi

 

21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?

 

A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir

B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir

C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.

D)İstanbul, tarihi bir şehirdir

 

22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?

A)Dipnot B)Kaynakça

C)Kopya D)Katalog taraması

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

A) Geçmişimizi öğretir. B) Devletler arası düşmanlığı körükler

C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

 

24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?

A) Antarktika- Okyanusya, B) Asya – Afrika

C) Avrupa Güney Amerika, D) Avrupa – Afrika

 

25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?

a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.

b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar

c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.

d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.

 

26- Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir?

a-) Nüfus sayımı yapmak

b-) Kamu mallarını korumak

c-) Suç işlenmesini önlemek

d-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

 

27-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.

b) Son sayımlara göre Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur.

c) Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.

d) Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.

 

28-Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır?

a) Şırnak

b) Samsun 

c) Erzurum

d) İstanbul

29- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

a) En güzel çiçek karanfildir

b) Yüzölçümü en büyük olan bölgemiz Doğu Anadolu’dur.

c) Tarih en ilginç bilim dalıdır

d) Şehirlerde yaşam köylere göre daha rahattır

 

30- Hititlerde evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk konuları yasalarla düzenlenmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?

A)Askeri başarıları B)Devlet gelirlerinin arttırılması

C)Toplum ilişkilerinin düzenli yürütülmesi D)Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini

 

31-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği 

önemin sonucunda kurulmuştur?

a)Türk Dil Kurumu b)Türkiye Ziraat Bankası 

c)Türk Tarih Kurumu d)Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları

 

32-Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.

Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?

a)Herkes evinde kedi besler 

b)İnsanlar en çok yeşili sever

c)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır 

d) Dünya’nın en güzel şehri Ankara’dır

 

33- 33 derece doğu boylamındaki Ankara”da yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdır”da yerel saat kaçtır?

A-08:16 B-08:40 C-09:10 D-09:44

 

34. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?

a) Türk Dil Kurumu   b) Muhtarlıklar

c) Türk Tarih Kurumu    d) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

 

35. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?

a) Anket yapmak b) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak

c) Oy kullanmak d) Tarihi yerleri gezmek

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir?

A) Hak ve özgürlüklerini bilen bir vatandaş olmayı öğretir.

B) Ülkemizi ,ülkemizin zenginliklerini öğretir.

C) Sorumluluk almayı,aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğretir.

D) Hastalık saçan mikroplarla mücadeleyi öğretir.

 

37.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir? 

A)Avrupa’da iyi bir tatil yapmalarını,

B)Avrupa’da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,

C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,

D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını. 

 

38-Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında 

en önemli derstir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz?

A) Çevre bilincini kazandırmak

B) Dinsel inanç farklılıklarını azaltmak

C) Ülkenin geçmişini öğrenmeye istek uyandırmak

D) Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını kavratmak

 

39.Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?

a Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması

b Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması

c Sosyal ve etkin bir vatandaş olması

d İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi

 

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?

A)Yağmurlu havaları çok severim. 

B)Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.

C)En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.

D)Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.

41.Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.?

A)Ağaç dikmek. B)Su kullanımında tutumlu olmak.

C)Av mevsimi dışında avlanmak. D)Elektrik tüketiminde tutumlu olmak.

 

42.. Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.? 

A)Araştırmada yararlanılan kaynakların dipnotlarla belirtilmesi. B)Araştırılacak konunun doğru seçilmesi.

C)Araştırma için oluşturulan varsayımların test edilmesi. 

D)Araştırma metni oluşturulurken imla kurallarına dikkat edilmesi. 

 

43.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?

)Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak. 

)Kanunlara uymak.

C)Kültürel etkinliklere katılmak.

D)Siyasi parti kurmak.

44. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A)Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.

B)Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.

C)Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.

D)Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.

 

45.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?

Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün eserlerinden biridir.

Tarih, Sosyal Bilgiler Dersi’nin bir kavramıdır.

Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

Araştırma yaparken kişisel görüşlere ağırlık verilmelidir.

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?

a)Türkler’in insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.

b) Milli Tarih bilincini geliştirmek.

c)Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.

d)Türkler’in batılılaşmasını kolaylaştırmak.

 

47.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?

a)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak

b)Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek

c)İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak

d)Doğal çevrenin insan yaşamına etkilerini öğrenmek

 

48.Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir?

a)Veri toplamak

b)Hipotez öne sürmek

c)Bilgi hırsızlığı yapmamak

d)Metin oluşturmak

 

49. Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

 

a)Çiğdem Sinem’in çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.

b)Gökhan atlasını evde unutan Filiz’in kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.

c)Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emre’nin kalemini elinden almaya çalışıyordu.

d)Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek Elif’e eliyle sus işareti yapıyordu.

 

50.Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?

a)Tarih

b)Astronomi

c)Arkeoloji

d)Felsefe

51.Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prof.Dr.Halil İNALCIK    B) Burhan TOPRAK 

C) Adnan ÖTÜKEN    D) Prof.Dr.Jale İNAN

 

52.

Dilin Türkçeleştirilmesi

Tarih bilincinin yerleştirilmesi

Geniş halk topluluklarına okuma – yazma öğretilmesi

Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi    B)Halk Evleri 

C)Türk Tarih Kurumu    D) Türk Dil Kurumu

53. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

 

Türk tarihini araştırmak.

Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.

Türk dilini korumak ve geliştirmek.

Türk eğitim sistemini yenilemek. 

 

54.Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?

1/ 1.000.000 B) 1/ 40.000

C) 1/800.000 D) 1/2.000.000

 

55.Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler

b)Meridyenlerin sayısı 360 tır

c)Meridyenlerin arasındaki mesafe her yerde aynıdır

d)Meridyenlerin boyları birbirine eşittir

 

56.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir

a) İstanbul Türk Tarihi için önemli bir şehirdir.

b) Türk Edebiyatındaki en güzel şiir “Ben sana mecburum” dur

c)Fatih Sultan Mehmet genç yaşta büyük başarılar kazanmıştır.

d) Ekvator en büyük paralel dairesidir.

 

57.Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için 

B) Ülkemizin çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için

C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için

D) Para kazanmaları için

 

58) Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır?

A) Özürlü malın iadesini isteyebilir.

B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini isteyebilir.

C) İl ve ilçelerde kurulmuş olan tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

D) Eteği alıp evine geri dönebilir.

 

59. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)Yazılı döneme daha çabuk geçmelerine

B)Büyük mimari eserler meydana getirmelerine

C)Ekonominin temelinin tarıma dayandırılmasına

D)Teşkilatçı ve savaşçı bir karakter kazanmalarına

 

60. Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.

Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A)Dayanışmanın 

B)Milli birlik ve beraberliğin

C)Uluslararası ilişkilerin

D)Sivil toplum kuruluşlarının

 

61.Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır?

A)Türk Dil Kurumu

B)Türkiye İş Bankası

C)Türk Tarih Kurumu

D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

 

62.-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır?

A)Tıp

B)Biyoloji

C)Kimya

D)Sosyoloji

 

63.Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir.

A)Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.

B)En zor ders sosyal bilgilerdir.

C)En güzel meyve çilektir.

D)Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.

 

64.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenmenin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz ?

a)Sosyal ve kültürel değerleri öğrenmek

b)Demokratik hakları öğrenmek

c)Yazdığı çevreye duyarlı olmak

d)Güzel sanatlarda yetenekli olmak

 

65.Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?

a- Kütüphaneye gitmek    b-İnternete girmek     c-Konuyu belirlemek    d- Rapor hazırlamak

 

66. Zorluk Derecesi : Orta

Bize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir?

a- Görüş b- Olgu c- Genelleme d- Kavram

 

67.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.

A- Milli marşımız istiklal Marşıdır.

B-Mehmet Akif Ersoy dünyaca ünlü bir şairimizdir.

C-İstiklal Marşı tüm dünya dillerine çevrilmelidir.

D-İstiklal Marşını okuyan bir Fransız bile duygulanır.

 

68.Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir?

 

A-Enlem   B-Paralel    C-Meridyen   D-Boylam

 

69. Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden

hangisini yapmalıdır?

A)Hipotez kurma   C) Hipotezleri test etme

B)Konu ve sorunu belirleme   D) Konu yazma

 

70. Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır?

A) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

B) Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.

C) Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.

 

D) Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.

 

71……………………….. Karadeniz Bölgesi’dir.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak bir görüş ifade etmiş oluruz?

A) Orman bakımından en zengin bölgemiz

B) Ülkemizin doğal güzelliklere sahip en güzel bölgesi

C) Çay üretiminin yapılabildiği tek bölgemiz

D) En çok yağış alan bölgemiz

 

72-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B) 360 tane meridyen yayı vardır.

C) İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda en fazladır.

D) 90 derece kuzey ve güney paralelleri kutup noktalarını oluştururlar.

 

73. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?

a) Türkiye’nin en güzel şehri Gebze’dir.

b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

c) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.

d) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.

 

74. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 

Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu oluşturmuştur? 

a) Türk Tarih Kurumu b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

c) Türk Dil Kurumu d) İş Bankasının kurulması 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir? 

a) Konunun tespiti       b) Öznel yargıları ortaya koymak 

c) Varsayımların belirlenmesi    d) Kaynak taraması yapmak

 

76. Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır.

I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması 

II- Dünyanın tamamını göstermesi

III-Yükselti basamaklarını göstermesi 

IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması

Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?

a) I – II b) I – III c) I – IV d) II – III

 

77. Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ?

 

A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

B) Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir.

C) Atatürk Selanik’te doğmuştur.

D) Türkiye’nin en güzel kenti İstanbul’dur.

78. Sosyal Bilgiler dersine ilgi duyan ve bu derste öğrendiklerini yaşamaya çalışan bir öğrencide aşağıdakilerden hangisinin görüleceği söylenemez?

a)sorumluluk bilinci   b)empati kurma 

c)tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyma    d)Fen ve Matematik derslerine ilgisiz kalma

 

79.Olgu; kolayca anlaşılabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin olgu olduğu söylenemez?

a)TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

b)Basketbol, futboldan daha eğlenceli bir spordur.

c)Türkiye bir yarımadadır.

d)Ormanların hızla azalması çevresel bir felakettir.

 

80.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir?

a)Dünya Güneş sistemi içinde yer alan bir gezegendir.

b)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

c)Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş kentidir.

d)İnsanların en sevdiği renk kırmızıdır.

 

81.Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir?

a)Ankara Türkiye’nin başkentidir.

b)Ay Dünya’nın uydusudur.

c)En güzel yıllar çocukluk yıllarıdır.

d)Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

 

82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

a)İnsanların doğru kaynaklardan bilgi edinmesini sağlamak.

b)Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlamak.

c)Kurallara uymanın insanlara sağladığı yararları öğretmek.

d)insanların iyi bir iş sahibi olmasını sağlamak.

 

83.Türkiye’nin matematiksel konumuna göre ,Türkiye aşağıda verilen hangi boylamlar arasında bulunur?

a) 26-45 doğu meridyeni

b)34-42 doğu meridyeni

c)26-42 batı meridyeni

d)26-36 doğu meridyeni

 

84. 1:2.000.000 

Yukarıda verilen ölçeğin, aşağıda verilen özeliklerinden hangisi doğrudur?

a)Büyük ölçektir

b)Ayrıntı fazladır

c)Gösterdiği alan büyüktür

d) Çizik ölçektir

85.)Aşağıda verilen kıtalardan hangisi tamamen Kuzey Yarım Kürede yer alır?

a)Avrupa

b)Antartika

c)Güney Amerika

d)Afrika

 

86.Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

a)Halk evleri

b)Türk Tarih Kurumu

c)Etibank

d)Güzel Sanatlar Akademisi

 

87. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.?

a) Tarih dersini çok seviyorum

b) Sosyal bilgiler hiç ilgimi çekmiyor

c) Atatürk Türk Dil kurumunu kurdu.

d)Ankara Türkiye’nin en güzel şehridir. 

 

88.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biridir.

a) Okula gitmek 

b) Oy kullanmak

c) Meslek sahibi olmak

d) Çevreyi kirletmemek

 

89.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir?

a) Kişinin konuşma biçimi

b) Jest ve mimiklerimiz

c) Ses tonu

d) Kişinin fiziki yapısı

 

90.Bir yerde nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

a) Sanayi

b) Turizm

c) Mimari

d) İklim

91. Atatürk, milli kültürümüzün, milli bilincimizin oluşması için birçok

çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?

 

A. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması

B. Kılık-kıyafette değişiklik yapılması

C. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması

D. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

 

92. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

A. Kanunlara uyma

B. Vergi verme

C. Yüksekokul okuma

D. Askerlik yapma

 

93. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk tarafından ülkemizin kültürel gelişimini hızlandırmak amacıyla oluşturan kurumlarda değildir? 

A) Türk Dil Kurumu B) Halk Evleri 

C) Türk Tarih Kurumu D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

94.Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.?

A)En büyük paralel dairesi ekvatordur.

B)İki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km’dir.

C)180 tane kuzeyde 180 tane güneyde olmak üzere toplam 360 tane paralel vardır.

D)Paralel dairelerinin çapı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

 

95.Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi

B)Türk Tarih Kurumu

C)Türkiye İş Bankası

D) Türk Dil Kurumu

 

96.Aynı meridyen üzerinde bulunan A-B noktaları arasındaki uzaklık 3996 km. dir. 

A noktası ekvator üzerinde olduğuna göre B noktası hangi paralel üzerindedir?

A) 26 B) 32 C) 44 D) 36 

97. Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

A)Bilgilerin toplanması B) Raporun yazılması

C) Varsayım D) Kişisel görüşler

 

98. Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

a) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

c) Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.

d) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

 

99. “ Türk Tarih Kurumu”nun oluşturmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk eğitim sistemini yenilemek

b) Türk dilini korumak ve geliştirmek

c) Türk Tarihinin Cumhuriyetle birlikte başladığını ortaya koymak

d) Türk Tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak

 

100.Dünya”yı iki eşit parçaya bölen Ekvator”a paralel olarak çizilen dairelere paralel denir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?

a) Başlangıç paraleli Greenwich ten geçer. 

b) Paraleller arası uzaklık 111 km”dir.

c) Toplam 180 tane paralel vardır. 

d) 0 paraleli Ekvatordur.

 

CEVAP ANAHTARI 

1 C  11 A  21 B

2 D  12 C  22 C

3 B  13 A  23 B

4 D  14 D  24 A

5 B  15 A  25 B

6 D  16 B 

7 B   17 C 

8 D  18 D 

9 A  19 C 

10 C  20 B

26 A  36 D 46 C

27 C  37  C 47 C

28  D  38 B48 C

29 B  39 D 49 D

30 C  40 B 50 B

31 C  41 C 

32 C  42 A 

33 D  43 B 

34 B  44 C 

35 C  45 D

51 C  61 B 71 B

52 B  62 D 72 A

53 C  63 D 73 B

54 B  64 C 74 B

55 C  65 C 75 B

56 B  66 A 

57 B  67 A 

58 D  68 A 

59 D  69 A 

60 A  70 A

76 C  86 96 D

77 D  87 C 97 D

78 D  88 B 98 C

79 B  89 D 99 B

80 A  90 C 100 A

81 C  91 D 

82 D  92 C 

83 A  93 D 

84 C  94 C 

85 A  95 D

96 D

97 D 

98 C

99 B

100 A

Ayrıca Bakınız