6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SOSYAL BILGILER DERSI
6.SINIFLAR  I.DÖNEM “ III . YAZILI

ADI  SOYADI :

SINIFI-NO :                                                                                                                                    

S-1) Güneş ışınları. 23° 27' lik Yengeç Dönencesine dik geldiği zaman. yurdumuzda hangi mevsim yaşanır?

A) Ilkbahar      B)Yaz       C) Sonbahar      D) Kış

S-2)  Mevsimlerin meydana geliş sebepleri hangileridir?
I.   Dünyanın güneş çevresinde dönmesi
II.  Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
III. Dünyanın kendi etrafında dönmesi
A) Yalnız I                B) I ve II        
C)  II ve III                D) I, II ve III

S-3) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, 
aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna sebep olmaz?
A) Gece ve gündüzün oluşmasına
C) Mevsimlerin oluşmasına
B) Kayaların parçalanmasına
D) Rüzgarların meydana gelmesine

S-4) "Dünyanın Yörüngesi" ne demektir? (1989 DPY)
A) Dünyanın, her şeyi kendine doğru çekmesidir.
B) Dünya ekseninin hareketidir.
C) Dünyanın, Güneş çevresinde izlediği yoldur.
D) Dünyanın, kendi ekseni etrafında dönüşüdür.

S-5)Dünyamız Güneş etrafında dönmeseydi,
Aşağıdakilerden hangisi meydana gelmezdi? (1988 KL)
A) Gece ile gündüz     B) Hava Olayları         
C) Gel-git olayı     D) Mevsimler

S-6) A kentinde, B kentinden önce akşam olması   
(Güneşin ba'ası) için A kentinin B kentine göre 
hangi konumda olması gerekir?  (1987 AL)
A) B kentinden daha doğuda        
B) B kentinden daha güneyde
C) B kentinden daha batıda        
D) B kentinden daha kuzeyde

S-7)        I.-Evren
II. “Yıldız
III. -Uydu
IV. “ Galaksi
Yukarıdakilerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı  
aşağıdakilerden hangisidir?
A-) I-II-III-IV                     B) I-III-IV-II
C) IV-I-II-III                      D) I-IV-II-III

S-8) Aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğrenmenin temel 
amaçlarından değildir?

A) Dünyayı ve yurdumuzu tanımak
B) Ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk 
alma duygusunu geliştirmek
C) Ülkemizin dünya üzerindeki yerini ve bu yerin
önemini öğre'ek
D) Yağmurun oluşumundaki sebebi öğre'ek


S-9) Yandaki verilen şekilde, dünyamızın  hangi durumu gösterilmiştir? (1988 Kolej)
A) 21 Aralık durumu     B) 21 Haziran durumu
C) 23 Eylül durumu           D) 21 Mart durumu


S-10) Aşağıdakilerden hangisinde dünyamıza en yakın ve   
en uzak gezegenler birlikte verilmiştir?

A) Mars-Plüton                 B) Venüs-Neptün
C) Uranüs-Plüton              D) Ay-Güneş

S-11) Kapladığı alan bakımından en büyük kıta   
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya      B) Avrupa      C) K. Amerika     D) Okyanusya

S-12) Iki nokta arasındaki saat farkı aşağıdakilerden  
hangisi ile belirlenebilir?

A)Enlem yardımıyla             B)Boylam Yardımıyla
C)Uzunluk hesaplarıyla        D)Eksen eğikliğiyle

S-13) Aşağıdaki gezegenlerden hangisi güneşe en uzak   
yörüngede yer alır?
A)Merkür         B)Plüton        C)Jüpiter       D)Uranüs

S-14) 21 Mart tarihinde güney yarımkürede hangi mevsim  
yaşanır?
A)Yaz         B)Sonbahar     C)Kış       D)Ilkbahar


S-15) Cebelitarık Boğazı aşağıdakilerden hangisini
birbirine bağlar?
A) Akdeniz “Atlas Okyanusu  
B) Büyük okyanus “Atlas Okyanusu   
C) Akdeniz -Kızıldeniz
D) Umman deniz-Hint Okyanusu

S-16)  Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değişmez ve   değiştirilemez maddelerinden biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyet'tir
B) Askere gi'e yaşı 20 dir.
C)  Dili Türkçe'dir.
D)  Milli Marşı Istiklal Marşı' dır.

S-17) Aşağıdakilerden hangisi gezegen değildir?
A) Jüpiter                B) Neptün     
C) Güneş                 D) Plüton

S-18) Aşağıdakilerden hangisi kıta değildir?
A) Amerika                     B) Asya     
C) Avusturya                   D) Afrika

S-19) Aşağıdakilerden hangisi özel konumla değil 
matematik konumla ilgilidir?
A) Komşu devletler      B) Meridyen
C) Denizler                   D) Ekonomi

S-20) œ AIDS hastalığı aşağıdaki yollardan hangisi ile 
bulaşmaz?
A) Kan yoluyla                    B) Cinsel temasla
C) Solunum yoluyla             D) Anneden bebeğe

S-21) Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin tanımı 
değildir?
A) Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip
çıkabilen insanların yaşama şeklidir.
B) Iyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama 
şeklidir.
C) Halkın kendi kendini yöne'esidir.
D) Zengin halkların yaşama şeklidir.


S-22) Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan       
e'enlerdendir?
A) Yasalara uygun davranmak
B) Okuma yazma oranın düşük olması
C) Insanların sorunlara duyarsız olması
D) Kitap ,dergi,gazete gibi basın araçlarının çoğalması


S-23) Aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanabilir?
A) Askeri öğrenciler           B) Hükümlüler  
C) Polisler                           D) 16 yaşındakiler


S-24) Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amacı   
değildir?
A) Milletin bütünlüğünü, Bağımsızlığını,  
cumhuriyeti  ve demokrasiyi korumak.
B) Sınırlarını genişle'ek
C) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
D) Insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için
gerekli şartları hazırlamak


S-25) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ile ilgili değildir?

A) Anayasa devletin temel kanunudur.
B) Beş yılda bir yenilenir.
C) Yasama, yürü'e, yargı ile ilgili düzenlemeler yer
alır.
D) Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve
ödevlerini gösterir.


S-26) Dünya üzerinde yer alan kıta'ların en küçüğü 
hangisidir?
A) Avrupa                          B) Okyanusya                                                                
C) Antarktika                     D) Afrika


S-27) œTürkiye Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir  
bütündür.Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanunda
belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır ifadesi 
anayasamızın kaçıncı maddesi içinde yer alır?

A) 2              B) 3             C) 4             D) 5


S-28) Aşağıdakilerden hangisi Nükleer enerjinin olumsuz 
bir etkisidir?
A) Enerji                       B) Elektrik
C) Nükleer atık             D) Nükleer Enerji

S-29)  75  Milyon Kilometrekare yüz ölçüme sahip    
Okyanus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Okyanus           B) Atlas Okyanusu                             
C) Hint Okyanusu             D) Akdeniz

S-30) Atatürk; œHer birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belir'iştir?
A) Islam dininin       
B) Insan hak ve hürriyetlerinin
C) Fikir birliğinin     
D) Anayasanın

S-31) Aşağıdakilerden hangisi askere gi'ek için gerekli 
şartlardan değildir?
A) Erkek olmak
B) 20 Yaşını doldurmuş olmak
C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
D) Türkiye'de yaşıyor olmak

S-32) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ile  
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) 180 tane Kuzey,180 tane Güney olmak üzere 360  
paralel vardır.
B) Paralel dairelerinin boyları birbirine eşit değildir.
C) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.
D) Paraleller arası uzaklık 111 km.dir.

S-33)  1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç 
hissedilmiştir?
A) Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam
olarak cevap verememesi
B) Halkın baskısı
C) Avrupa'nın baskısı
D) Anayasaların on yılda bir değiştirilmesi gerekliliği

S-34) œMaddi yönden yardımlaşma her türlü para ve mal yardımına denir.
Aşağıdakilerden hangisi Maddi yardımlaşmaya girmez?

A-Depremzedelere çadır yardımı
B-Fakirlere erzak yardımı
C-Kan bağışı
D-Zekat

UYARI : AD - SOYADI BILGILERINIZI VE YANITLARINIZI KONTROL EDINIZ

NOT BAREMI: 34. SORU 1 PUAN DIÄžER SORULAR  3 PUAN DEÄžERINDEDIR.

SÜRE: 40 DAKIKADIR
BAŞARILAR DILERIM
RECAI ÖZDEMIR
SOSYAL BILGILER ÖÄžRT.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)