6 Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

2007-2008 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI BÜLENT ALTOP I.I.O SOSYAL BILGILER DERSI 6 / C  SINIFI 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
Adı / Soyadı:
Sınıfı / Nu:                                                              A  GRUBU SORULARI
1.Yaz mevsiminde deniz,karadan daha serin,kışın daha ılıktır.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazın güneş ışınları denize daha dik açıyla gelir.    B)Karalardaki  yeryüzü şekilleri ile ilgilidir.
C)Denizlerin tuzluluk oranıyla ilgilidir.                        D)Karaların ve denizlerin farklı ısınıp soğumasıdır.
2.Her mevsim yağışlı,yazlar serin,kışlar ise ılıktır.Bitki örtüsü ise ormanlıktır.>Bu cümledeki iklim türü ve eşleştirilen il aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akdeniz iklimi-Kayseri   B)Karasal iklim-Aydın    C)Karadeniz iklimi-Isparta    D)Karadeniz iklimi-Samsun
3.Insanlar tarımcılık için uygun yerlere yerleşmişlerdir.Bu uygun yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Düz ovalar   B)Verimli araziler    C)Su kaynakları    D)Maden kaynakları
4.Aşağıdaki uygarlıklardan hangi ikisi Mezopotamyada kurulmuştur?
A)Sümer-Urartu      B)Asur-Babil     C)Hitit-Lidya   D)Iyon-Lidya
5. -Yazıyı icat etmişlerdir.                                    -Ziggurat adını verdikleri tapınakları vardı.
-Matematikte dört işlemi bulmuşlardı.           -Ay yılı takvimini hesaplamışlardı.
Yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır Uygarlığı    B)Hitit Uygarlığı   C)Çin Uygarlığı    D)Sümer Uygarlığı
6.Dünyada bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?
A)Anadolu-Suriye    B)Mısırlılar-Hititliler    C)Lidyalılar-Urartular   D)Frigyalılar-Iyonlar 
7.Iklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?
A)Tarım ürünlerini      B)Maden  kaynaklarını     C)Yerleşim şekillerini   D)Yaşam tarzlarını
8.Bamsı Beyrek,kuzey kutbunda dünyanın en büyük adasında buzdan bir evde yaşıyor.Ulaşım aracı olarak köpeklerin çektiği kızakları kullanıyor.Hava her zaman soğuk olduğundan kalın giysiler giyiyor.Kürşadın yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?
A)Çöl iklimi   B)Karasal iklim   C)Kutup iklimi   D)Muson iklimi
9.-Türkistanda bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk Birliğini sağladı.    -Kurucusu Teoman Kağandır.
-Türk Tarihinde kurulan ilk Türk Devletidir.
Yukarıda sözü edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti    B)Asya Hun Devleti    C)Avrupa Hun Devleti    D)Türkiye Cumhuriyeti
10.Aşağıdaki destanlardan hangileri Kök Türk Devletine aittir?
A)Alp Er Tunga Destanı-Şu Destanı       B)Oğuz Kağan Destanı-Atilla Destanı  
C)Ergenekon Destanı-Bozkurt Destanı   D)Göç Destanı-Türeyiş Destanı
11.Hun Türklerinin Türkistan(Orta Asya)dan göç etme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Salgın hastalıklar yüzünden hayvanların ölmesi  B)Devlet yöneticileri arasındaki mücadeler
C)Çin baskıları gibi komşu devletlerin baskısı         D)Bu bölgede sanayinin gelişmemiş olması
12.Aşağıda ülkemizde görülen iklim tipi ile ilgili verilen ve o iklim tipinin karakteristik özelliğini yansıtan yağış ve sıcaklık grafiğine göre sorulan sorulara cevap veriniz.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
13-Urartu Uygarlığının başkenti.........................dır.
14-Tarihte insanlar ilk barınak olarak.................................kullanmışlardır.
Açıklama:Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
15-Iklim,insanların yaşam tarzını etkilemez.(........)
16-Her 200 metre yükseldikçe sıcaklık 1 derece artar.(......)
NOT:12.soru 10 puan,diğerleri ise 6şar puandır.                                                        
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE!
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

BAŞARILAR                                                                      ALI KAYA

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)